Lägga till, ta bort och hantera enheter och skrivare

Du kan lägga till kabelanslutna och trådlösa enheter till datorn, t.ex. skrivare och högtalare. Du kan också ta bort enheter och felsöka dem om de inte fungerar som de ska.

Om Windows inte hittar en trådlös enhet som du vill lägga till läser du Varför hittar inte Windows min Bluetooth-enhet eller en annan trådlös enhet? Om du har problem med att ansluta en enhet läser du Vad händer om en kabelansluten enhet inte har installerats rätt?

Visa alla

Lägga till kabelanslutna enheter och nätverksenheter

Oftast kan du koppla in en kabelansluten enhet eller välja en nätverksenhet så konfigureras enheten automatiskt av Windows. Du kan också lägga till en enhet manuellt. När du lägger till en enhet söker Windows på Windows Store för att se om det finns en app för enheten från tillverkaren. I så fall installeras den automatiskt av Windows.

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Enheter.

 3. Tryck eller klicka på Lägg till en enhet. Välj sedan en enhet i listan över enheter som identifieras av Windows.

Lägga till Bluetooth-aktiverade enheter

Innan du lägger till (eller kopplar) en Bluetooth-aktiverad enhet ska du kontrollera att den är påslagen och att den kan identifieras. Hur du konfigurerar en enhet så att den kan identifieras varierar. Läs informationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats om du vill ha mer information.

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Bluetooth.

 3. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och vänta medan Windows söker efter Bluetooth-aktiverade enheter och visar de som hittas.

 4. Tryck eller klicka på enheten du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att koppla enheten.

Ta bort enheter

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter.

 3. Om du vill ta bort en kabelansluten enhet eller en nätverksenhet trycker eller klickar du på Enheter. Om du vill ta bort en Bluetooth-aktiverad enhet trycker eller klickar du på Bluetooth.

 4. Tryck eller klicka på den enhet som du vill ta bort och sedan på Ta bort enhet eller Ta bort.

Hantera enheter

Du kan hantera enheter, ändra inställningar och felsöka problem under Enheter och skrivare på Kontrollpanelen. Du kan till exempel ange en standardskrivare, ändra inställningarna för en trådlös mus eller ta reda på varför en enhet visas med en gul varningsikon (Gul varningsikon som indikerar ett potentiellt enhetsproblem).
 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Enheter och skrivare i sökrutan och tryck eller klicka på Enheter och skrivare.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på en enhet och tryck eller klicka på en åtgärd.

  Om en gul varningsikon (Gul varningsikon som indikerar ett potentiellt enhetsproblem) visas bredvid enheten trycker eller klickar du på Felsök.

Behöver du mer hjälp?