Appen Alarm för Windows: Vanliga frågor och svar

Alarm är en app som ger tillgång till alarm, timer och stoppur så att du enkelt kan hantera och hålla reda på tiden.

Obs!

 • Inget alarmljud spelas upp när datorn är helt avstängd eller i viloläge. Däremot kan ett ljud spelas upp om datorn är försatt i strömsparläge, förutsatt att InstantGo finns på datorn.

  Vissa datorer kan automatiskt växla från strömsparläge till viloläge efter en tid för att spara batteri. Då hörs inte dina alarmljud. Du kan förhindra detta genom att se till att datorn är ansluten till ett nätuttag.

  Om datorn inte har InstantGo visas en varning när du lägger till ett nytt alarm som meddelar att inget ljud spelas upp för aviseringarna om datorn är försatt i strömsparläge.

Visa alla

Hur ställer jag in alarm?

Så här lägger du till ett nytt alarm

 1. Öppna Alarm.

 2. Tryck eller klicka på Lägg till Ikonen Lägg till nytt från vyn Alarm.
 3. Ställ in tiden för alarmet med hjälp av inställningsskivan.

 4. Välj hur ofta alarmet ska upprepas. Du kan välja att det bara ska aktiveras en gång, eller skapa ett återkommande alarm som aktiveras de dagar du anger.

 5. Välj ett ljud för alarmet på den nedrullningsbara menyn.

 6. Tryck eller klicka på Spara Ikonen Spara.

Så här aktiverar eller inaktiverar du ett alarm

 • Tryck eller klicka på knappen KlockaIkonen Klocka under alarmet. (När alarmet är aktiverat visas . När alarmet är inaktiverat visas Av.)

Så här tar du bort ett alarm

 1. Tryck eller klicka på det alarm som du vill ta bort.

 2. Tryck eller klicka på Ta bort Ikonen Ta bort i det övre högra hörnet.

Obs!

 • Du kan ställa in flera alarm samtidigt. Om du vill lägga till ett till alarm trycker eller klickar du på Lägg till Ikonen Lägg till nytt.

Spelas alarmljud upp även om datorn är avstängd?

Inget alarmljud spelas upp när datorn är helt avstängd eller i viloläge. Däremot kan ett ljud spelas upp om datorn är försatt i strömsparläge, förutsatt att InstantGo finns på datorn. Dina alarmljud spelas upp även om datorns ljud är avstängt.

Vissa datorer kan automatiskt växla från strömsparläge till viloläge efter en tid för att spara batteri. Då hörs inte dina alarmljud. Du kan förhindra detta genom att se till att datorn är ansluten till ett nätuttag.

Så här anger du att dina alarmljud ska spelas upp även om datorn är försatt i strömsparläge

 1. Öppna Alarm.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Behörigheter.

 4. Ändra inställningen för Aviseringar och Låsskärmen till . Om du gör det kan appen visa aviseringar, köra i bakgrunden och visa snabbstatus på låsskärmen.

Om InstantGo inte finns på datorn spelas inget alarmljud upp när datorn är försatt i strömsparläge. Du kan fortfarande använda Alarm för att ställa in påminnelser och aviseringar när du använder datorn.

Hur vet jag om InstantGo finns på datorn?

Om InstantGo inte finns på datorn visas en varning när du lägger till ett nytt alarm överst på skärmen som anger att aviseringar bara visas om datorn inte är försatt i strömsparläge. Du kan också ta reda på om en enhet stöder InstantGo genom att gå till tillverkarens webbplats.

Hur ställer jag in en timer?

 1. Öppna Alarm.

 2. Tryck eller klicka på Lägg till Ikonen Lägg till nytt från vyn Timer.
 3. Ställ in tiden för alarmet med hjälp av inställningsskivan. Observera att du kan ställa in timmar, minuter och sekunder.

 4. Du startar timern genom att trycka eller klicka på Spela upp.

 5. Du pausar timern genom att trycka eller klicka på Pausa.

 6. Om du vill ta bort en timer trycker eller klickar du på Ta bort Ikonen Ta bort.

Obs!

 • Om du vill lägga till timmar för en timer vrider du inställningsskivan för minuter flera varv.

 • Du kan ställa in mer än en timer samtidigt. Om du vill lägga till en till timer trycker eller klickar du på Lägg till Ikonen Lägg till nytt.

Hur håller jag reda på varv och mellantider när jag använder stoppuret?

 • Starta stoppuret genom att trycka eller klicka på Spela upp.

 • Om du vill hålla reda på varv och mellantider klickar du på knappen Flagga Ikonen Flagga. En lista med varv och mellantider visas och fylls i varje gång du trycker på knappen Flagga Ikonen Flagga.
 • Om du vill kopiera information om varv och mellantider trycker du på och håller ned, eller högerklickar på posten i listan.

 • Om du vill pausa stoppuret trycker eller klickar du på Pausa.

 • Om du vill nollställa stoppuret trycker eller klickar du på Återställ.

Behöver du mer hjälp?