Ladda ned och installera drivrutiner

Windows levereras med drivrutiner för många enheter, t.ex. skrivare, bildskärmar, tangentbord och TV-mottagare. En drivrutin är programvara som en enhet behöver för att fungera med datorn. Alla enheter behöver en drivrutin för att fungera med datorn. Det betyder att du ofta kan ansluta en enhet som börjar fungera automatiskt.

Windows kan också ladda ned enhetsprogramvara och enhetsinformation. Ett exempel på detta är en app som enhetstillverkaren har skapat för enheten eller information som produktnamn, tillverkare och modellnummer som gör att du kan skilja mellan liknande enheter.

Drivrutiner uppdateras emellanåt. Windows kan uppdatera dem automatiskt eller så kan du installera de uppdaterade drivrutinerna manuellt. Det är viktigt att du litar på de uppdaterade drivrutiner som du installerar. Windows meddelar dig om en misstänkt eller osäker drivrutin som du inte borde installera identifieras.

Visa alla

Skaffa de senaste drivrutinerna och den senaste programvaran automatiskt

Windows Update söker efter uppdaterade drivrutiner och uppdaterad programvara för dina enheter och installerar dem automatiskt. Genom att låta Windows Update vara aktiverat kan du vara säker på att dina enheter fungerar som de ska med en optimal upplevelsen för dig.

Obs!

 • Datorer som kör Windows RT 8.1 laddar alltid automatiskt ned och installerar drivrutiner, appar och information för dina enheter.

Kontrollera att automatiska uppdateringar är aktiverat

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa och sedan på Windows Update.

 3. Tryck eller klicka på Välj hur uppdateringar installeras.

 4. Välj Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas) under Viktiga uppdateringar.

Installera drivrutinerna manuellt

Om en skiva medföljde enheten kan den innehålla programvara som installerar en drivrutin. Läs den medföljande informationen innan du installerar en drivrutin från en skiva så att du är säker på att den fungerar i din version av Windows.

Du kan också söka efter nya drivrutiner på tillverkarens webbplats. Du hittar ofta drivrutinsuppdateringar på supportsidorna på tillverkarens webbplats. Ladda ned den senaste drivrutinen för enheten och följ installationsanvisningarna på webbplatsen. Oftast kan du starta installationen av en drivrutin på datorn genom att dubbeltrycka eller dubbelklicka på den nedladdade filen.

Om drivrutinen som du fick från en skiva eller som du laddade ned från en webbplats inte installeras automatiskt kan du behöva installera den manuellt.

Så här installerar du en drivrutin manuellt

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka på Enhetshanteraren.

 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på den kategori som din enhet hör till i listan över maskinvarukategorier och dubbeltryck eller dubbelklicka på rätt enhet. Om du till exempel vill visa ditt grafikkort trycker eller klickar du på Bildskärmskort och dubbeltrycker eller dubbelklickar på namnet på grafikkortet.

 4. Tryck eller klicka på fliken Drivrutin, Uppdatera drivrutin och följ sedan anvisningarna. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Meddelanden som informerar om osäkra drivrutiner

Vid något tillfälle kan det visas ett meddelande om att en drivrutin inte är signerad, att den har ändrats sedan den signerades eller att den inte kan installeras av Windows. Vi rekommenderar att du inte installerar osignerade eller ändrade drivrutiner.

En digitalt signerad drivrutin innehåller en digital signatur som är ett elektroniskt säkerhetsmärke som anger programvaruutgivaren samt om någon har ändrat den sedan den signerades. Om en drivrutin har signerats av en utgivare som har verifierat identiteten hos en certifikatutfärdare kan du vara säker på att drivrutinen verkligen kommer från utgivaren och att den inte har ändrats av någon.

Om något av meddelandena nedan visas när du installerar en drivrutin stoppar du installationen och går till tillverkarens webbplats och hämtar en digitalt signerad drivrutin för enheten.

Windows kan inte verifiera drivrutinens utgivare

Drivrutinen har inte en digital signatur eller så har den signerats med en digital signatur som inte har verifierats av en certifikatutfärdare. Installera bara drivrutinen om du har fått den från tillverkarens skiva eller av systemadministratören.

Drivrutinen har inte signerats

Drivrutinen har inte signerats av en verifierad utgivare. Drivrutinen kan ha ändrats så att den innehåller skadlig kod som kan skada datorn eller stjäla information. I sällsynta fall kan legitima utgivare ändra drivrutiner efter att de har signerats, men du ska bara installera en osignerad drivrutin om du har fått den från en skiva från tillverkaren.

Tyvärr finns det ingen pålitlig källa med information som anger vem som har publicerat en osignerad drivrutin. Vem som helst kan ändra innehållet i en osignerad drivrutin och det finns inget sätt att få veta varför drivrutinen har ändrats. Nuförtiden signerar alla tillverkare sina drivrutiner digitalt innan de gör dem tillgängliga för allmänheten.

Windows kräver digitalt signerade drivrutiner

En drivrutin som inte har någon digital signatur eller som har en signatur som har ändrats efter signeringen går inte att installera på 64-bitarsversioner av Windows. Det här meddelandet visas bara om du försöker installera en sådan drivrutin i en 64-bitarsversion av Windows.

Behöver du mer hjälp?