Skaffa appar till datorn

Windows-självstudie: Sida 7 av 11

Massor av appar i Windows Store

Med appar kan du jobba och ha kul på nya sätt, och datorn blir dessutom enklare att använda. I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 finns inbyggda appar som hjälper dig umgås och hålla kontakten, dela och visa dokument, ordna foton, lyssna på musik och titta på film. Men det finns många fler appar i Windows Store.

Obs! Du måste ha Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 för att kunna se och installera apparna i Windows Store. Om du inte har Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 kan du ta en titt på några populära appar i Store.

Installera appar

Om du vill hitta appar som kan installeras från Windows Store trycker eller klickar du på Store på Startskärmen eller i Aktivitetsfältet på skrivbordet. För att kunna öppna Store måste du vara ansluten till Internet och inloggad med ett Microsoft-konto.

I Windows Store kan du söka efter appar på några olika sätt:

Bläddra bland aktuella appar och listor. Om du är osäker på vilken typ av app du vill ha är det en god idé att börja söka bland aktuella appar i Store. Börja bläddra till höger för att visa listor med populära appar, nyutgivet, mest köpta eller gratisappar. (Om du vill se alla appar i en viss lista trycker eller klickar du på listans namn.) I Förslag till dig visas appar som rekommenderas för dig baserat på de appar du redan äger och de appar du har betygsatt.

Utforska kategorier. Om du söker efter en viss typ av appar (till exempel en underhållningsapp eller ett spel) kan du utforska de olika kategorierna i Store. Tryck eller klicka på Kategorier och tryck eller klicka sedan på önskad kategori.

Sök efter en app. Om du vet vad appen heter eller letar efter appar från en viss utgivare anger du namnet i sökrutan längst upp till höger i Store. Därmed visas de appar som matchar din sökning.

När du hittar en app som du vill ha trycker eller klickar du på Köp eller Testa (gratis utvärderingsperiod) om det är en betalapp eller på Installera om det är en gratisapp.

Tips!

Via menyn längst upp i Windows Store kan du visa listor med appar, kategorier, din kontoinformation eller gå tillbaka till startsidan i Store.

Fästa appar

När du har installerat en app från Store visas den i vyn Appar tillsammans med alla andra appar på datorn. Du kan fästa appen på Startskärmen eller i Aktivitetsfältet på skrivbordet så att du enkelt kommer åt den.

Steg 1

Om du vill visa vyn Appar drar du uppåt från mitten av Startskärmen. (Om du använder en mus klickar du på pilen Pilknappen nere till vänster på skärmen.)
Vyn Appar

Steg 2

Markera apparna du vill fästa genom att trycka och hålla ned eller högerklicka på dem.

Markera appar

Steg 3

Tryck eller klicka på Fäst på Start eller Fäst i Aktivitetsfältet. De appar du fäster visas sedan i slutet av Startskärmen eller Aktivitetsfältet på skrivbordet.

Sedan kan du ordna om apparna. På Startskärmen kan du ändra storlek på paneler och gruppera appar. Mer information finns i Startskärmen.

Fästa appar på Start

Använda appar

Om du vill börja använda en app trycker eller klickar du på appen på Startskärmen eller i Aktivitetsfältet på skrivbordet (om du har fäst appen där) eller i vyn Appar. Vad du kan göra med appen beror på vilken typ av app du har installerat, men här följer några grundläggande tips.

Appkommandon i en app

Visa appkommandon

Med appkommandona kan du göra olika saker i en app. I en väderapp kan till exempel ett appkommando vara att ändra temperaturen från Fahrenheit till Celsius. Om du vill se vilka kommandon som är tillgängliga i en app sveper du nedåt från skärmens övre kant eller uppåt från skärmens nedre kant. Tryck sedan på önskat kommando. (Om du använder en mus högerklickar du i appen och klickar sedan på önskat kommando.)

Snabbknappar i en app

Använda snabbknappar i en app

I många appar kan du söka, dela innehåll, skicka filer till skrivare eller andra enheter och ändra inställningar med hjälp av snabbknappar. Om du vill använda en snabbknapp i en app sveper du från skärmens högra kant och trycker sedan på önskad snabbknapp. (Om du använder en mus pekar du i skärmens övre högra hörn, flyttar pekaren nedåt och klickar sedan på önskad snabbknapp.) Mer information finns i Söka, dela, skriva ut och mycket mer.

Använda tre appar samtidigt

Använda flera appar tillsammans

När du använder fler än en app kan du snabbt växla mellan apparna. Du kan ha upp till fyra appar på skärmen samtidigt (beroende på bildskärmens upplösning). Mer information om hur du använder flera appar i Windows finns i Navigera på datorn.

Stänga en app

Stänga en app

Apparna i Windows Store är utformade så att de inte påverkar datorns prestanda när du inte använder dem. Om du slutar använda en app kör Windows den i bakgrunden och stänger den efter ett tag om du inte använder den. Om du vill stänga en app manuellt drar du den från den övre kanten av skärmen till den nedre. Om du använder en mus flyttar du muspekaren till appens övre kant och klickar på knappen Stäng i namnlisten.

Tips!

Om du använder en mus och inte ser knappen Stäng när du flyttar muspekaren överst i appen kanske du inte har den senaste uppdateringen för Windows 8.1 och Windows RT 8.1. Installera Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Synkronisera appar mellan datorer

När du har installerat appar från Windows Store och loggar in på en annan Windows 8.1- eller Windows RT 8.1-dator med ditt Microsoft-konto synkroniseras apparna automatiskt på datorn du använder. På så sätt kan du enkelt fortsätta där du var. Automatisk synkronisering av appar och appdata är aktiverat som standard, men du kan när som helst ändra dessa inställningar.

Så här ändrar du inställningarna för appsynkronisering

  1. Svep från högra kanten av skärmen och tryck på Inställningar. (Om du använder en mus pekar du längst ned till höger på skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar sedan på Inställningar.)

  2. Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

  3. Tryck eller klicka på OneDrive och sedan på Inställningar för synkronisering.

  4. Ange om du vill synkronisera Appar och Appdata eller inte under Appinställningar.

Automatiska appuppdateringar

Att hålla apparna uppdaterade är ett sätt att se till att apparna fungerar som de ska. Uppdateringarna är gratis och kan också innehålla uppdaterade eller nya funktioner för appen. Som standard uppdateras apparna på datorn automatiskt via Windows Store, så du behöver inte hålla koll på när nya uppdateringar blir tillgängliga. Information om hur du kontrollerar att funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad finns i Aktivera automatiska appuppdateringar.

Installera dina appar på andra datorer

Alla appar du har installerat från Windows Store visas i avsnittet Mina appar i Store. Där kan du se vilka av dina appar som är installerade på dina olika datorer och även installera appar så att du slipper söka efter apparna i Store och installera dem en i taget.

Steg 1

Öppna Windows Store genom att trycka eller klicka på Store-panelen på Startskärmen.

Store-panelen på Startskärmen

Steg 2

Tryck eller klicka på Konto och sedan på Mina appar.

Dina appar

Steg 3

Svep nedåt på eller högerklicka på apparna som du vill installera och tryck eller klicka på Installera.

Obs! Du kan installera Windows 8-appar på en Windows 8.1-dator, men inte installera Windows 8.1-appar på en Windows 8-dator.

Välja appar som ska installeras

Behöver du mer hjälp?