Video

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Importera och redigera videoklipp

Flytta dina videoklipp från kameran eller mobilen för enklare redigering och delning. Windows 8.1 innehåller grundläggande videoredigeringsalternativ. Använd Movie Moments om du vill göra roliga, snabba redigeringar i korta videoklipp.

Om du vill göra mer avancerade redigeringar eller arbeta med längre videoklipp söker du efter andra videoredigeringsappar i Windows Store eller så laddar du ned Movie Maker (inte tillgängligt för Windows RT 8.1).

Importera videoklipp

 1. Anslut en kamera, mobiltelefon eller extern enhet till datorn.

 2. Öppna appen Foton från Startskärmen.

 3. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 4. Tryck eller klicka på Importera.

 5. Tryck eller klicka på den enhet som du vill importera från.

 6. Svep nedåt på eller klicka på de foton och videoklipp som du vill importera eller tryck eller klicka på Markera alla.

 7. Tryck eller klicka på Importera.

Bilderna och videoklippen sparas i mappen Bilder i en undermapp med det datum då filerna importerades (t.ex. 2013-09-10).

Obs!

Trimma videoklipp

 1. Öppna den video som du vill korta ned i appen Foton, Kamera eller OneDrive.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 3. Tryck eller klicka på Trimma och flytta handtagen längst till vänster och höger på tidslinjen till nya start- och slutpunkter.

  Tidslinje med trimningshandtag

Ta bort videoklipp

 1. Markera det videoklipp som du vill ta bort i appen Foton, Kamera eller OneDrive. Du kan markera flera videoklipp eller alla filer i en mapp i apparna Foton och OneDrive.

 2. Om du inte ser appkommandona sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar.

 3. Tryck eller klicka på Ta bort.

Nästa avsnitt: Lagra videoklipp på OneDrive