Installera på en partition genom att starta från det medium du skapat

Så här installerar du Windows 8.1 på en annan partition:

 • Det måste redan finnas en version av Windows på partitionen.

 • Du måste skapa en DVD eller en USB-flashenhet som du kan starta från.

 • Om du installerar Windows med hjälp av en ISO-fil måste du bränna ISO-filen till en DVD. Du kan inte använda ett USB-flashminne för detta.

 • Skriv ned din Windows 8.1-produktnyckel. Du kan inte installera Windows 8.1 utan den.

När du har skapat DVD:n eller USB-flashminnet startar du från skivan eller minnet och väljer sedan en partition som du vill uppgradera till Windows 8.1.

Viktigt!

 • Vissa äldre datorer kanske inte kan startas från en USB-flashenhet. Information om huruvida datorn kan starta från ett USB-flashminne finns i dokumentationen som medföljde datorn eller på tillverkarens webbplats.

 • Om du försöker installera gratisuppdateringen från Windows 8 till Windows 8.1 och du inte har någon Windows 8.1-produktnyckel kan du inte installera uppdateringen genom att starta från media.

Installera från DVD:n eller USB-enheten som du skapar

 1. Sätt på datorn och mata in DVD:n eller USB-flashminnet när du är redo att installera Windows.

 2. Starta om datorn.

 3. Om du ser meddelandet Tryck på en tangent för att starta från DVD:n gör du det. Om du inte ser det här meddelandet, eller om din aktuella version av Windows startar om upprepade gånger, kan du behöva ändra startordningen i datorns BIOS-inställningar.

  Ändra startordningen

  Om du vill ändra startordningen i datorns BIOS-inställningar måste du vanligtvis starta om datorn och sedan direkt trycka på en tangentkombination (t.ex. F2, F12, Del, Esc). Eftersom den här tangentkombinationen varierar beroende på dator kan du behöva besöka datortillverkarens webbplats för information om vilken tangentkombination du ska trycka på.

  Om du startar om och trycker på rätt tangentkombination, men den befintliga Windows-versionen fortfarande startar, väntar du tills du uppmanas att logga in i Windows och startar sedan om datorn och försöker igen.

  Varning

  • Att ändra startordningen är bara något för avancerade användare, eftersom det är möjligt att oavsiktligt ändra något som skulle kunna leda till att datorn inte går att starta.


 4. Klicka på Installera nu på sidan Installera Windows och följ anvisningarna.


Behöver du mer hjälp?