Appen Kalkylatorn för Windows: Vanliga frågor och svar

Här är några svar på vanliga frågor om appen Kalkylatorn för Windows. Med appen Kalkylatorn för Windows kan du utföra enkla och avancerade matematiska beräkningar samt enhetskonverteringar.

Mer information om appen Kalkylatorn på skrivbordet finns i Kalkylatorn: Vanliga frågor och svar. Du hittar fler kalkylator- och matematikappar att ladda ned i Windows Store.

Visa alla

Vilka olika lägen finns i Kalkylatorn?

Kalkylatorn har ett standardläge för enklare beräkningar, ett avancerat läge för avancerad matematik och en konverterare för konvertering mellan måttenheter.

Hur konverterar jag värden från en måttenhet till en annan?

 1. Öppna Kalkylatorn.

 2. Tryck eller klicka på Konverterare.

 3. Välj den måttenhet som du vill konvertera från på den nedrullningsbara menyn. Du kan välja mellan:

  • Volym

  • Längd

  • Vikt

  • Temperatur

  • Energi

  • Yta

  • Hastighet

  • Tid

  • Effekt

  • Data

 4. När du har valt måttenhet väljer du den måttenhet som du vill konvertera till på de nedrullningsbara menyerna.

 5. Ange värdet du vill konvertera med hjälp av sifferknapparna. De konverterade värdet visas automatiskt.

Hur använder jag Kalkylatorn bredvid andra appar?

 1. Öppna Kalkylatorn.

 2. Öppna en till app som du vill använda bredvid Kalkylatorn.

 3. Ta fram Kalkylatorn genom att dra med fingret från vänsterkanten och dra sedan appen till vänster eller höger sida av skärmen tills en öppning visas bakom den.
  (Om du använder en mus flyttar du pekaren till det övre vänstra hörnet tills Kalkylatorn visas och drar sedan appen till vänster eller höger sida av skärmen tills en öppning visas bakom den.)

 4. Justera bredden på Kalkylatorn genom att flytta applisten.

Hur lagrar jag tal som jag vill komma ihåg eller använda igen?

Du kan ange och spara ett tal i minnet både i standardläge och i avancerat läge så att du enkelt kan använda det igen. Gör så här:

 1. När talet som du vill lagra har infogats i Kalkylatorn (antingen manuellt eller som resultatet av en beräkning) trycker eller klickar du på knappen M.

 2. Talet som du har lagrat i minnet visas till höger om sifferknapparna under Minne. (Om du använder Kalkylatorn bredvid en annan app visas tal som finns i minnet längst ned på skärmen.) Du kan lagra upp till 100 tal i minnet.

 3. Om du vill använda ett tal som finns i minnet trycker eller klickar du på talet i listan Minne. Talet visas i Kalkylatorn.

Så här tar du bort tal från minnet

 1. Svep in från nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du.)

 2. Tryck eller klicka på Rensa minnet. När du gör det rensas alla tal som du har lagrat i minnet.

Vilka tangentbordsgenvägar kan jag använda med Kalkylatorn?

Tangentbordsgenvägar kan vara användbara när du behöver göra beräkningar snabbt. Här är en lista över tangentbordsgenvägar som du kan använda i Kalkylatorn:

Tangentbordsgenväg
Åtgärd

Alt+1

Växla till standardläge

Alt+2

Växla till avancerat läge

Alt+3

Växla till konverterarläge

Ctrl+L

Rensa alla tal i minnet

Ctrl+M

Trycka på M-knappen

Ctrl+P

Använda M+ på det senaste talet i minnet

Ctrl+Q

Använda M- på det senaste talet i minnet

Ctrl+R

Hämta det senaste talet i minnet

F9

Trycka på +/–-knappen

R

Trycka på 1/×-knappen

@

Trycka på kvadratrotsknappen ()

Del

Trycka på CE-knappen

Esc

Trycka på C-knappen

F3

Välja Grader i avancerat läge

F4

Välja Radianer i avancerat läge

F5

Välja Gon i avancerat läge

Ctrl+G

Trycka på 10x-knappen i avancerat läge

Ctrl+S

Trycka på sin-1-knappen i avancerat läge

Ctrl+O

Trycka på cos-1-knappen i avancerat läge

Ctrl+T

Trycka på tan-1-knappen i avancerat läge

Ctrl+Y

Trycka på y√x-knappen i avancerat läge

D
(Om ditt språk angetts till polska eller slovakiska: %)

Trycka på Mod-knappen i avancerat läge

L

Trycka på log-knappen i avancerat läge

N

Trycka på ln-knappen i avancerat läge

Ctrl+N

Trycka på ex-knappen i avancerat läge

O

Trycka på cos-knappen i avancerat läge

P

Trycka på pi-knappen (π) i avancerat läge

Q
(Om ditt språk angetts till polska: Q ASCII)

Trycka på x2-knappen i avancerat läge

S

Trycka på sin-knappen i avancerat läge

T

Trycka på tan-knappen i avancerat läge

V

Trycka på F-E-knappen i avancerat läge

Y

Trycka på xy-knappen i avancerat läge

!

Trycka på n!-knappen i avancerat läge

Behöver du mer hjälp?