Hjälp om appen Kalender

Med appen Kalender kan du visa flera kalendrar samtidigt, t.ex. dina arbetskalendrar. För att kunna använda Kalender måste du logga in på datorn eller i appen med ett Microsoft-konto. När du öppnar Kalender visas alla aktiviteter från ditt Microsoft-konto. Om du vill visa aktiviteter från andra kalendrar lägger du till kontona i appen Kalender.

Vyn På gång i appen Kalender

Obs!

Här följer några anvisningar som hjälper dig att komma igång med Kalender.

Komma igång

Visa alla

Lägga till en kalender

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Konton.

 3. Tryck eller klicka på Lägg till ett konto, tryck eller klicka på den typ av konto som du vill lägga till och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Ta bort en kalender

Det ursprungliga kontot och de ursprungliga aktiviteterna tas inte bort om du tar bort ett konto från Kalender. Du kommer fortfarande åt dem i en webbläsare eller från en annan kalenderapp.

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Konton.

 3. Tryck eller klicka på kontot som du vill ta bort.

 4. Tryck eller klicka på Ta bort konto längst ned.

Om du tar bort ditt Microsoft-konto (det konto som du använder för att logga in i Windows) tas alla dina konton bort från apparna E-post, Kalender och Kontakter och du kan inte längre använda dessa appar. Du kanske föredrar att dölja kalendern i stället. Information om hur du gör finns i avsnittet ”Dölja en kalender eller ändra kalenderns färg” längre ned i den här artikeln.

Ta bort Microsoft-kontot

Om du av någon anledning faktiskt behöver ta bort ditt Microsoft-konto, gör du så här:

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

 3. Tryck eller klicka på Konton och sedan på Koppla från.

Lägga till internationella helgdagskalendrar

Du kan visa ditt lands helgdagskalender i Kalender om du har ett Outlook.com-konto. Anvisningar finns i Lägga till helgdags- eller månkalendrar i Outlook.com.

Visa din kalender efter dag, vecka, månad eller på andra sätt

Första gången du öppnar kalendern visas dina aktiviteter för dagen mot en bakgrundsbild som du kan byta.

Vyn På gång i appen Kalender

Så här byter du bakgrundsbilden:

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 2. Tryck eller klicka på Bakgrund och sedan på Bläddra. Välj önskad bild och tryck eller klicka på Välj bild.

  Om du vill använda den ursprungliga bakgrundsbilden i appen Kalender öppnar du appkommandona, trycker eller klickar på Bakgrund och sedan på Använd standard.

Så här visar du olika kalendervyer:

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 2. Välj något av alternativen som visas överst på skärmen: Dag, Arbetsvecka, Vecka, Månad.

  Arbetsvecka är från måndag till fredag.

Visa olika kalendervyer, t.ex. På gång, Dag, Vecka, Arbetsvecka eller Månad med hjälp av appkommandon

Lägga till och ta bort aktiviteter

Lägga till en aktivitet

Här är det snabbaste sättet att lägga till en aktivitet:

 1. Välj ett datum. Du kan snabbt gå till ett datum genom att trycka på nedpilen bredvid rubriken i kalendern som du ser här.

  Gå snabbt till ett tidigare eller framtida datum
 2. Tryck eller klicka på ett tomt tidsintervall i kalendern, dra i de runda handtagen med musen eller ett finger för att justera längden och lägg till nödvändig information.

  Skapa snabbt en aktivitet i Kalender

  Om du vill lägga till mer information trycker eller klickar du på pilen i rutan och sedan på Lägg till information. Du kan bjuda in andra, göra aktiviteten till en återkommande aktivitet eller ändra din status.

Om du inte hittar ett tomt tidsintervall gör du så här för att lägga till en aktivitet:

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 2. Tryck eller klicka på Ny.

 3. Ange namnet, datumet, tiden och platsen för aktiviteten eller mötet.

  Om det här är en återkommande aktivitet trycker eller klickar du på Visa mer och väljer ett alternativ genom att trycka eller klicka på rutan Hur ofta.

Ta bort en aktivitet

Så här tar du bort en aktivitet:

 1. Tryck eller klicka på aktiviteten som du vill ta bort i appen Kalender.

 2. Tryck eller klicka på knappen Ta bort aktivitet.

Bjuda in någon annan till en aktivitet eller ett möte

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 2. Tryck eller klicka på Ny.

 3. Ange datumet, tiden och platsen för aktiviteten eller mötet.

 4. Skriv namnen eller e-postadresserna för de personer som du vill bjuda in i fältet Vem.

  Om du skapar ett möte från ditt Outlook-konto kan du se när dina kontakter är lediga eller upptagna och planera ett möte utifrån deras tillgänglighet. Tryck eller klicka på Schemaläggningsassistenten om du vill göra det. Den här funktionen är bara tillgänglig om Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 eller Microsoft Exchange Server 2013 Preview används på din arbetsplats. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.

 5. Om du vill skapa en återkommande aktivitet trycker eller klickar du på Visa mer och anger de obligatoriska uppgifterna.

 6. Tryck eller klicka på knappen Skicka inbjudan Knappen Skicka inbjudan.

Kalenderinställningar

Visa alla

Visa eller dölja födelsedagar

Så här visar eller döljer du födelsedagar i Kalender:

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Alternativ och välj Visa eller Dölj under Födelsedagskalender.Visa eller dölja födelsedagskalendern

Du kan inte lägga till födelsedagar direkt i appen Kalender, men det finns andra sätt att se när dina kontakter fyller år.

 • Koppla ditt Facebook-konto till ditt Microsoft-konto. Mer information om hur du gör finns i How to add an account to your Microsoft account.

 • Lägg till ditt Outlook.com-konto i Kalender. Om dina kontakters födelsedagar finns med i deras kontaktinformation bör deras födelsedagar visas. Annars kan du redigera deras kontaktinformation. Mer information om hur du gör finns i Hantera kontaktlistan i Outlook.com.

Dölja en kalender eller ändra dess färg

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Alternativ.

 3. Tryck eller klicka på kalendern som du vill ändra och gör så här:

  • Ändra inställningen från Visa till Dölj under kalenderns namn.

  • Ändra kalenderns färg med listan under inställningen.

Tangentbordsgenvägar

Du kan använda följande tangentbordsgenvägar i Kalender:

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Ctrl+1 eller Ctrl+A

Om du vill

Visa vyn På gång

Tryck på den här tangenten

Ctrl+2 eller Ctrl+D

Om du vill

Visa dagsvyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+3 eller Ctrl+O

Om du vill

Visa arbetsveckovyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+4 eller Ctrl+W

Om du vill

Visa veckovyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+5 eller Ctrl+M

Om du vill

Visa månadsvyn

Tryck på den här tangenten

End

Om du vill

Gå till slutet av listan med aktiviteter i vyn På gång

Tryck på den här tangenten

Ctrl+T eller Home

Om du vill

Gå till i dag

Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Skapa en ny aktivitet

Tryck på den här tangenten

PgUp

Om du vill

Gå till föregående månad i månadsvyn

I veckovyn – gå till föregående vecka

I dagsvyn – gå till föregående två dagar

Skrolla framåt i listan med aktiviteter i vyn På gång

Gå till föregående månad i datumlistan

Tryck på den här tangenten

Ctrl+H

Om du vill

Gå till föregående månad i månadsvyn

I veckovyn – gå till föregående vecka

I dagsvyn – gå till föregående två dagar

Tryck på den här tangenten

PgDn

Om du vill

I månadsvyn – gå till nästa månad

I veckovyn – gå till nästa vecka

I dagsvyn – gå till nästa två dagar

Tryck på den här tangenten

Ctrl+J

Om du vill

I månadsvyn – gå till nästa månad

I veckovyn – gå till nästa vecka

I dagsvyn – gå till nästa två dagar

Tryck på den här tangenten

Högerpil

Om du vill

I en vy – gå till nästa dag

Tryck på den här tangenten

Vänsterpil

Om du vill

I en vy – gå till föregående dag

Tryck på den här tangenten

Nedpil

Om du vill

I en vy – gå till nästa timme

Tryck på den här tangenten

Uppil

Om du vill

I en vy – gå till föregående timme

Tryck på den här tangenten

Esc

Om du vill

Gå bakåt eller lämna en aktivitet utan att spara

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Spara eller skicka aktiviteten

Tryck på den här tangenten

Ctrl+P, använd upp- och nedpil för att markera

Om du vill

Svara på en aktivitet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+D

Om du vill

Ta bort en aktivitet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+klicka

Om du vill

Gå direkt till informationssidan för kalenderaktiviteten från ett ledigt tidsintervall

Mer information om hur du meddelas om kommande aktiviteter finns i avsnittet Hur du hanterar aviseringar i E-post, Kalender, Kontakter och Meddelanden.

Behöver du mer hjälp?