Hjälp om appen Kamera och webbkameror

Om datorn har en inbyggd kamera eller en ansluten webbkamera kan du ta foton och spela in videoklipp med appen Kamera.

Visa alla

Öppna appen Kamera

Du kan öppna appen Kamera på lite olika sätt. Om du är på Startskärmen kan du använda panelen. Om du använder andra appar, eller är på skrivbordet, kan du söka efter appen och öppna den via sökresultatet. Du kan också öppna appen Kamera direkt från låsskärmen om du vill ta en snabb bild utan att behöva logga in först.

Om du är på Startskärmen

Tryck eller klicka på panelen Kamera.

Panelen Kamera på Startskärmen
Panelen Kamera på Startskärmen

Om du använder en annan app eller skrivbordet

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Kamera i sökrutan och tryck eller klicka på Kamera i sökresultatet.

Om datorn är låst

Om du har loggat in på datorn och sedan har låst den, kan du öppna appen Kamera genom att svepa nedåt på låsskärmen eller genom att klicka och dra nedåt.

Om kameran inte öppnas måste du aktivera inställningen så att kameran kan användas från låsskärmen. Gå till Datorinställningar, tryck eller klicka på Dator och enheter och ange sedan för alternativet Svep nedåt på låsskärmen om du vill använda kameran.

Ta ett foto eller spela in en video

Så här tar du ett foto

 1. Tryck eller klicka på knappen Foto Fotoknappen i appen Kamera.
 2. Om du vill titta på fotot drar du skärmen åt höger eller klickar på vänsterpilen.

Spela in ett videoklipp

 1. Tryck eller klicka på knappen Video i appen Kamera Videoknappen för att börja spela in. Tryck eller klicka igen när du vill stoppa inspelningen.
 2. Om du vill visa videoklippet drar du skärmen åt höger eller klickar på vänsterpilen.

Information om kamerainställningar finns i Ändra inställningar som blixt eller timer. Alla foton och videoklipp som du tar med appen Kamera sparas i mappen med dina kamerabilder. Om du vill visa mappen med dina kamerabilder går du till Visa foton och videoklipp som du tagit med appen Kamera.

Om panoramabilder

En panoramabild är en serie bilder som slås ihop till en enda bild. Panoramabilder är ett bra alternativ om du tar bilder på landskap och stadssiluetter, eller om du ska skapa en 360-gradersbild av ett område. Om datorn har en inbyggd, bakåtriktad kamera och vissa sensorer och drivrutiner, kan du ta panoramabilder med appen Kamera. Om du kan ta panoramabilder med datorn visas knappen Panorama Panoramaknappen i sökaren. Om du vill visa en panoramabild som tagits med appen Kamera öppnar du den i appen Kamera, Foton eller OneDrive. Du kan också spara den på OneDrive.com om du vill öppna den och dela den med andra.

Ta en panoramabild

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Bestäm var bilden ska börja och rikta kamera mot den punkten.

 3. Tryck eller klicka på knappen Panorama Panoramaknappen. När du gör det tas den första bilden.
 4. Vrid kameran långsamt i valfri riktning för att ta nästa bild.

 5. Titta på kantlinjerna i sökaren när du vrider kameran. När kantlinjerna fylls i tas nästa bild automatiskt.

 6. Upprepa föregående två steg tills panoramabilden är klar.

 7. Tryck eller klicka på bockmarkeringen.

Bilderna sammanfogas automatiskt och panoramabilden sparas i kamerabilderna.

Tips om hur du tar bättre panoramabilder

För bäst resultat när du tar en panoramabild:

 • Håll kameran i samma position när du vrider och roterar den, som om den satt på ett stativ. Använd små rörelser och försök hålla kameran stadigt.

 • Håll koll på kantlinjerna runt sökaren. När kantlinjerna fylls i gör du en paus. Det här hjälper till att få en tydlig och skarp bild.

 • Prova att vrida kameran i många olika riktningar, även uppåt och nedåt.

 • Om du vill ta en panoramabild med 360 grader går du i en cirkel när du vrider kameran och försöker hela tiden hålla kameran i samma position.

Så här öppnar du eller delar en panoramabild

Om du vill visa en panoramabild som tagits med appen Kamera öppnar du den i appen Kamera, Foton eller OneDrive, eller så sparar du den på OneDrive.com. Om du vill dela en panoramabild sparar du den på OneDrive och skickar en länk till filen till de personer som du vill dela den med.

Få den bästa bilden med bildserie

På vissa surfplattor tar appen Kamera automatiskt flera foton i rad (en så kallad bildserie) varje gång du tar ett foto. Den här serien innehåller bilder som tas precis innan och efter du tar ett foto. Om datorn kan ta bildserier visas en förhandsgranskning av standardbilden i det nedre vänstra hörnet efter att du tagit bilden. Du kan granska bilderna och spara den du gillar bäst. Om du väljer att inte gå igenom bilderna sparas standardbilden automatiskt i kamerabilderna.

Förhandsgranska i sökaren
Förhandsgranskningen visas i det nedre vänstra hörnet

Så här granskar du bilderna och sparar den som du vill behålla:

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Ta ett foto.

 3. Tryck eller klicka på förhandsgranskningsbilden i det nedre vänstra hörnet.

 4. Granska bilderna genom att vrida inställningsskivan.

 5. När du tittar på den bild som du vill spara trycker eller klickar du på knappen Spara på inställningsskivan. De andra bilderna sparas inte.

Ändra inställningar som blixt eller timer

Du kan göra vissa justeringar innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp, t.ex. välja att använda blixt eller timer. Du kan behöva ändra andra alternativ i Inställningar, t.ex. om stödlinjer ska visas och om platsinformation ska tas med i bilderna.

Obs!

 • På den här sidan räknas alla alternativ upp. I appen Kamera visas bara de alternativ som är tillgängliga på datorn. Du ser till exempel bara knappen för blixtinställningar om din enhet har en blixt.

När du tar ett foto

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 2. Tryck eller klicka på det som du vill ändra. Exempel på alternativ:

  • Byta till en annan kamera.

  • Ställa in självutlösaren. Du kan välja en fördröjning på 3 eller 10 sekunder och nedräkningen visas på skärmen.

  • Ändra exponeringstid (justera hur ljus eller mörk bilden är).

  • Sätta på, stänga av eller använda automatisk blixt.

  • Ändra vilket område som framhävs med Optimera efter område.

Från Inställningar

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Alternativ.

 4. Justera inställningarna för varje alternativ. Det kan t.ex. vara:

Växla till en annan kamera

Om det finns mer än en kamera på datorn (t.ex. en framåtriktad och en bakåtriktad kamera) kan du växla mellan kamerorna innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp.

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 3. Tryck eller klicka på knappen Byt kamera.

Obs!

Beskära för att zooma in

Det finns ingen digital zoom i appen Kamera. Men du kan få samma effekt som när du zoomar in om du tar en bild och sedan beskär den.

 1. Svep åt höger eller klicka på vänsterpilen om du vill visa dina senaste foton och videoklipp. Fortsätt svepa eller klicka på vänsterpilen tills du hittar det foto som du vill beskära.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 3. Tryck eller klicka på Beskär.

 4. Tryck eller klicka på Bredd–höjd-förhållande och välj från de förinställda alternativen eller dra kanterna till önskad plats.

 5. Tryck eller klicka på Verkställ.

 6. Spara det beskurna fotot. Du kan uppdatera originalfotot eller spara en kopia med dina ändringar.

Ändra vad som händer när du trycker på skärmen

Som standard framhävs ett område på fotot om du trycker på skärmen. Detta kallas optimera efter område. Du kan prova olika områden tills bilden framhävs som du vill. Tryck sedan på knappen Foto Fotoknappen för att ta fotot. Du kan ändra den här inställningen så att när du trycker på skärmen framhävs ett område samtidigt som ett foto tas, eller så tas fotot utan att något område framhävs.
 1. Öppna appen Kamera.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Alternativ.

 4. Välj ett av följande alternativ under Optimera efter område:

  • Tryck för att optimera efter område (standard)

  • Tryck för att optimera efter område och ta foto

  • Tryck för att ta foto

Obs!

Spara foton och videoklipp online automatiskt

Du kan ställa in den så att foton och videoklipp som du tar med appen Kamera laddas upp automatiskt till OneDrive. Du kan också välja vilken kvalitet som ska användas när foton laddas upp.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Gå till OneDrive och sedan till Kamerabilder.

 3. Välj de inställningar som du vill använda för att ladda upp foton och videoklipp.

Visa information om var en bild togs

Om din surfplatta eller kamera har stöd för att visa platsinformation och kan ansluta till Internet eller ett mobilt nätverk när du tar en bild, kan appen Kamera ta med platsinformation i dina bilder.

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Alternativ.

 4. Ändra Platsinformation till .

Visa foton och videoklipp som du tagit med appen Kamera

Alla bilder, videoklipp och panoramabilder som du tar med appen Kamera sparas i mappen med dina kamerabilder. Du kan titta på dina kamerabilder på flera olika sätt.

 • Appen Kamera: Svep åt höger eller klicka på pilen till vänster på skärmen. Du kan också svepa uppåt från nederkanten eller högerklicka för att visa appkommandona och sedan trycka eller klicka på Kamerabilder.

 • Appen Foton: Gå till Bildbibliotek och sedan till mappen Kamerabilder.

 • Utforskaren: Gå till mappen Bilder och sedan till mappen Kamerabilder.

 • OneDrive-appen : Gå till mappen Kamerabilder. Kamerabilder visas bara i OneDrive om du har valt att ladda upp foton och videoklipp automatiskt. Mer information finns i Spara foton och videoklipp online automatiskt.

 • Från låsskärmen: Tryck eller klicka på Kamerabilder om du vill se bilderna och videoklippen du just tagit. Om du vill visa alla bilder och videoklipp i mappen med dina kamerabilder, trycker eller klickar du på knappen Lås upp, loggar in på datorn och använder sedan några av de appar som räknas upp här.

Redigera eller ta bort foton och videoklipp

Här beskrivs hur du redigerar och tar bort foton och videoklipp i appen Kamera, Foton och OneDrive.

Redigera ett foto

 1. Svep åt höger eller klicka på vänsterpilen om du vill visa dina senaste foton och videoklipp. Fortsätt svepa eller klicka på vänsterpilen tills du hittar det foto som du vill redigera.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 3. Tryck eller klicka på Redigera.

 4. Tryck eller klicka på en kategori till vänster, t.ex. Autokorrigera eller Ljus. Kategorins redigeringsalternativ visas till höger om fotot.

 5. Tryck eller klicka på ett alternativ till höger. Mer information om de olika alternativen finns i Redigera foton och videoklipp.

 6. Välj kategorier och alternativ tills du är klar med redigeringen.

 7. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 8. Spara det redigerade fotot. Du kan uppdatera originalfotot eller spara en kopia med dina ändringar.

Så här klipper du ett videoklipp

 1. Svep åt höger eller klicka på pilen till vänster på skärmen om du vill titta igenom dina senaste bilder och videoklipp. Fortsätt svepa eller klicka på pilarna tills du hittar rätt videoklipp.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 3. Tryck eller klicka på Trimma och flytta handtagen längst till vänster och höger på tidslinjen till nya start- och slutpunkter.

 4. Tryck eller klicka på Spara en kopia.

Så här tar du bort en bild eller ett videoklipp

 1. Svep åt höger eller klicka på pilen till vänster på skärmen om du vill titta igenom dina senaste bilder och videoklipp. Fortsätt svepa eller klicka på pilarna tills du hittar rätt foto eller videoklipp.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 3. Tryck eller klicka på Ta bort.

Obs!

 • Om du använder appen Foton, OneDrive eller Utforskaren kan du välja att ta bort flera foton och videoklipp.

Stänga av kameran

Du kan välja att stänga av kameran för vissa appar och tillåta att vissa appar använder den. Du kan också stänga av kameran helt.

Så här stänger du av kameran för en viss app

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Sekretess och sedan på Webbkamera.

 3. Ändra inställningen Låt appar använda min webbkamera till Av eller stäng av den för vissa appar.

Obs!

 • Om du inte vill att appen Kamera ska använda kameran måste du stänga av kameran helt.

 • Om du får problem med appen Kamera efter att du ändrat sekretessinställningarna drar du appen till skärmens nederkant och håller kvar den tills den vänds. Försök sedan igen.

Så här stänger du av kameran helt

Du kan stänga av kameran så att inga appar, inklusive appen Kamera, kan använda den.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Enhetshanteraren i sökresultatet.

 3. Expandera Bildenheter.

 4. Högerklicka på kameran och klicka sedan på Inaktivera.

Så här stänger du av kameran så att den inte kan användas när datorn är låst

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och tryck eller klicka på Låsskärmen.

 3. Ändra inställningen Svep nedåt på låsskärmen om du vill använda kameran till Av.

Om du har problem med din webbkamera

Det finns en stor mängd olika webbkameror och kameror, och därmed många olika möjliga orsaker till att något inte fungerar. Alla märken är olika så det kan vara en bra idé att leta efter hjälp och användarhandbok på tillverkarens webbplats.

För kameror som ansluts till datorn går det ofta att åtgärda problemet genom att koppla från och sedan ansluta kameran igen.

En annan vanlig lösning är att stänga appen med problem som gör att alla appens processer stoppas. Det gör du genom att dra appen till skärmens nederkant och hålla kvar den där tills appen vänds.

Om den fortfarande inte fungerar kan det vara ett problem med kamerans drivrutiner. Du kan installera uppdateringar för drivrutiner från kameratillverkaren eller använda standarddrivrutinerna för datorn. Om inget av dessa förslag hjälper dig lösa problemet kan du gå till Windows-forumet och se om andra användares lösningar på problem med specifika enheter kan hjälpa dig.

Installera uppdateringar från tillverkaren

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan, tryck eller klicka på Inställningar och tryck eller klicka sedan på Enhetshanteraren i resultatet.

 3. Expandera Bildenheter.

 4. Högerklicka på kameran som du har problem med och tryck eller klicka på Uppdatera drivrutin.

 5. Tryck eller klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner och följ sedan anvisningarna på skärmen. Du kanske måste starta om datorn.

Installera standarddrivrutiner för datorn

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan, tryck eller klicka på Inställningar och tryck eller klicka sedan på Enhetshanteraren i resultatet.

 3. Expandera Bildenheter.

 4. Högerklicka på kameran som du har problem med och tryck eller klicka på Uppdatera drivrutin.

 5. Tryck eller klicka på Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.

 6. Tryck eller klicka på Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn.

 7. Välj USB-videoenhet, klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen. Du kanske måste starta om datorn.

Om din webbkamera inte fungerar med Skype

Om du använder Skype och har ljud- eller videoproblem kan du få hjälp på sidan om hur du löser problem med videosamtal i Skype för Windows. De här felsökningsstegen är användbara i båda versionerna av Skype på Windows.

Leta efter svar i Microsoft-forumen

Om inget av dessa förslag hjälper dig lösa problemet kan du gå till communitysidan Musik, foto och video eller Maskinvara och drivrutiner i Windows-forumet och se om andra användares lösningar på specifika problem kan hjälpa dig. Detta kan vara särskilt användbart om du har maskinvaruproblem eller får felmeddelanden.

Behöver du mer hjälp?