Varför kan jag inte ansluta till andra datorer?

Det kan finnas flera möjliga orsaker till att du inte kan ansluta till andra datorer i ditt hemnätverk eller dela filer och skrivare med dem. Sök efter ett specifikt problem och möjliga lösningar på dem i följande tabell. Mer information om att dela filer och mappar med andra personer finns i Dela filer och mappar.

Problem
Möjliga lösningar

Du har inte skapat eller anslutit till en hemgrupp.

En hemgrupp kopplar samman datorerna i ditt hemnätverk så att du kan dela bilder, musik, filmer och skrivare. Det enklaste sättet att dela filer och skrivare i ett nätverk är att skapa eller gå med i en hemgrupp.

Obs!

 • Hemgrupp finns i Windows 8.1, Windows RT 8.1 och Windows 7. Du kan ansluta till en hemgrupp från en dator med Windows RT 8.1, men du kan inte skapa en hemgrupp eller dela innehåll med hemgruppen. I Windows 7 Starter och Windows 7 Home Basic kan du gå med i men inte skapa en hemgrupp. Hemgrupp är inte tillgängligt i Windows Server 2008 R2.

Så här skapar du eller går med i en hemgrupp

 1. Öppna Hemgrupp genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Ändra datorinställningar, trycka eller klicka på Nätverk och sedan på Hemgrupp.

 2. Tryck eller klicka på Skapa eller ange hemgruppens lösenord och tryck eller klicka sedan på Anslut.

Du använder inte en hemgrupp och mappen eller skrivaren du försöker nå har inte delats ut.

Vi rekommenderar att du använder en hemgrupp för att dela filer och skrivare i nätverket eftersom konfigurationen är mycket enklare. Fil- och skrivardelning utan användning av en hemgrupp är en process i två steg. Först måste du aktivera skjutreglaget Hitta enheter och innehåll enligt beskrivningen i följande steg. Sedan ska du ange delningsegenskaperna för själva objektet.

Reglaget Hitta enheter och innehåll är inaktiverat.

Så här söker du efter datorer, enheter och innehåll i nätverket

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och aktivera sedan reglaget Hitta enheter och innehåll.

Funktionerna för nätverksidentifiering är avstängda.

Aktivera reglaget Hitta enheter och innehåll enligt anvisningarna i föregående avsnitt.

Lösenordsskyddad delning är aktiverad.

Lösenordsskyddad delning är aktiverad som standard för datorer i arbetsgrupper. När lösenordsskyddad delning är aktiverad kan personer som använder andra datorer i nätverket endast få åtkomst till dina delade filer eller skrivare om de har ett användarkonto på din dator. Det finns två sätt att aktivera fil- och skrivardelning:

 • Skapa identiska användarkonton på alla datorer i arbetsgruppen (rekommenderas). Mer information finns i Skapa ett användarkonto.

 • Inaktivera lösenordsskyddad delning. Så här inaktiverar du lösenordsskyddad delning:

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva avancerad delning i sökrutan och trycka eller klicka på Hantera avancerade delningsinställningar.

 2. Klicka på sparrikonen Sparrikonen för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Klicka på Inaktivera lösenordsskyddad delning under Lösenordsskyddad delning och klicka på Spara ändringar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Obs!

 • Lösenordsskyddad delning är inte tillgänglig på datorer som ingår i en domän.

 • Du kan bara ansluta till en domän om datorn körs med Windows 8.1 Pro eller Windows 8.1 Enterprise.

Datorerna finns inte i samma arbetsgrupp.

Så här går du med i en arbetsgrupp

 1. Öppna System genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva System i sökrutan och trycka eller klicka på System.

 2. Tryck eller klicka på Ändra inställningar under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Tryck eller klicka på Ändra på fliken Datornamn i dialogrutan Systemegenskaper.

 4. Tryck eller klicka på Arbetsgrupp under Medlem i i dialogrutan Ändra datornamn eller domän och gör något av följande:

  • Om du vill ansluta till en befintlig arbetsgrupp anger du namnet på den och trycker eller klickar sedan på OK.

  • Om du vill skapa en ny arbetsgrupp anger du namnet på den och trycker eller klickar sedan på OK.

Du har inte behörighet att komma åt den aktuella filen eller mappen.

Kontakta filens eller mappens ägare och be att få bli behörig.

Om du är ansluten till ett företagsnätverk kontaktar du IT-administratören.

Anslutningen kanske blockeras av en grupprincip.

Om datorn som du försöker ansluta till tillhör en domän (t.ex. ett företagsnätverk) är det möjligt att IT-administratören har aktiverat en princip som blockerar anslutningar till domänanslutna datorer. Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp.

Du har inte installerat de senaste uppdateringarna för den router som datorn ansluter till.

Du kan hämta de senaste uppdateringarna från routerns tillverkare.

Behöver du mer hjälp?