Söka, dela, skriva ut och mycket mer

Windows-självstudie: Sida 6 av 11

Utföra vanliga åtgärder med snabbknapparna

Med de fem snabbknapparna Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar kan du utföra vanliga åtgärder, till exempel söka på webben och datorn, skriva ut dokument och mejla foton och länkar. De finns alltid till höger på skärmen var du än är i Windows.

Snabbknappar

Svep från högra kanten av skärmen. Tryck eller klicka sedan på Sök, Dela, Start, Enheter eller Inställningar. (Om du använder en mus pekar du i skärmens övre högra hörn, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök, Dela, Start, Enheter eller Inställningar.)

Du kan också öppna snabbknapparna genom att trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten +C.

Sök

Snabbknappen Sök använder Bing smart sökning så att du kan söka på datorn, webben ochOneDrive plus vissa appar och i Windows Store. Du behöver bara göra en sökning för att få resultat från alla platser och du kan gå tillbaka till sökresultaten utan att göra en ny sökning.

Så här söker du på datorn, webben och OneDrive med Bing smart sökning

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)
  Du kan också öppna Sök genom att trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten +S eller trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten och börja skriva. Och om du befinner dig på Startskärmen kan du trycka eller klicka på SökSökknappen eller bara börja skriva. (Om du inte kan se sökknappen på Startskärmen saknar du den senaste uppdateringen för Windows 8.1 och Windows RT 8.1. Mer information finns i Installera Windows 8.1 Update (KB 2919355).)
 2. Ange ditt sökord. Medan du skriver visas en lista med sökresultat och förslag.

 3. Om appen, filen eller inställningen du söker efter visas i listan kan du öppna den genom att trycka eller klicka på den. Om du vill se alla resultat för ditt sökord, inklusive alla webbresultat från Bing, trycker eller klickar du på SökSökknappen för att gå till sidan med sökresultat. Du kan också trycka eller klicka på något av sökförslagen.
 4. Om du vill öppna ett sökresultat trycker eller klickar du på det på sidan med sökresultat.

Sidan med sökresultat

Resultaten är indelade efter kategori och var de kommer ifrån. Foton på datorn grupperas till exempel tillsammans, och det gör även foton från webben. Resultaten från dina personliga filer på datorn och OneDrive visas först och sedan kommer resultaten från appar och webben. Miniatyrer visas för att ge dig en idé om vad det är innan du trycker eller klickar på det. Om du vill visa alla sökresultat för en viss kategori trycker eller klickar du på länken Visa allt för den kategorin.

Så här går du tillbaka till sidan med sökresultat

Om du vill öppna ett sökresultat och inte hittar det du söker efter kan du gå tillbaka till sidan med sökresultat utan att göra en ny sökning. Om du använder en pekskärm sveper du från vänstra kanten av skärmen. (Med en mus för du pekaren längst upp till vänster på skärmen och klickar.)

Så här begränsar du sökresultaten

Med snabbknappen Sök söker du automatiskt bland appar, filer och inställningar på datorn och OneDrive och på webben. Men du kan begränsa sökningen till en typ av resultat, till exempel inställningar eller bilder på webben. Och i vissa appar kan du välja att bara söka i den appen.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Tryck eller klicka på pilen Pilen i Sök ovanför sökrutan och tryck eller klicka sedan på önskad kategori.

Så här ändrar du inställningarna för Sök

Du kan rensa din sökhistorik, välja hur din sökinformation delas med Bing och ändra de SafeSearch-alternativ som filtrerar bort innehåll som är olämpligt för barn från sökresultaten. Och om du vill kan du också inaktivera webbsökning så att du bara visar resultat från datorn och OneDrive (det kan du till exempel göra om du har en Internetanslutning med datapriser).

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Sök och appar och sedan på Sök.

 3. Ändra inställningarna som du vill ha dem.

Dela

Med snabbknappen Dela kan du snabbt dela filer, foton och information med personer du känner, eller spara saker till senare, utan att lämna appen du använder. Du kan dela ett foto med bara några personer åt gången, dela en länk med hela ditt sociala nätverk eller skicka en intressant artikel till appen Läslista så att du kan läsa den senare.

Med snabbknappen Dela kan du dela saker från de flesta appar. Om du vill dela något från skrivbordet kan du dela via mejl eller dela filer och foton med OneDrive.

Snabbknappen Dela

Så här delar du filer

 1. Öppna en app och svep över objektet du vill dela för att markera det. (Med musen högerklickar du på objektet du vill dela för att markera det.)

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Dela.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Dela.)

 3. Tryck eller klicka på den person, app eller enhet du vill dela med och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Så här delar du en länk

 1. Öppna en app och gå till den webbplats, artikel eller karta som du vill dela.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Dela.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Dela.)

 3. Tryck eller klicka på den person, app eller enhet du vill dela med och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Så här ändrar du inställningarna för Dela

Du kan ändra vilka appar som ska visas i snabbknappen Dela och hur de visas.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Sök och appar och sedan på Dela.

 3. Ändra inställningarna som du vill ha dem.

Start

Oavsett var du är i Windows kan du alltid gå till Startskärmen med snabbknappen Start. Och om du är på Startskärmen kan du gå tillbaka till den app du använde senast med hjälp av den här snabbknappen.

Öppna Start genom att svepa in från den högra kanten av skärmen och trycka på Start. (Om du använder en mus pekar du längst ned till vänster på skärmen, flyttar pekaren ända in i hörnet och klickar på Start.)

Snabbknappen Start
Tips!

Om du använder en mus kan du gå tillbaka till Startskärmen genom att flytta pekaren längst ned till vänster på skärmen och klicka på Start.

Enheter

Med snabbknappen Enheter kan du snabbt skicka filer och information till andra enheter som är anslutna till datorn, till exempel en skrivare, Xbox, en telefon, högtalare, en tv eller en projektor. Innehållet i listan över tillgängliga enheter i snabbknappen Enheter beror på vilka enheter du har och om de är anslutna till datorn. Mer information om hur du konfigurerar enheter finns i Lägga till, ta bort och hantera enheter och skrivare.

Så här använder du snabbknappen Enheter

 1. Öppna en app och svep över objektet (eller filen) du vill skicka till en enhet för att markera det. (Med musen högerklickar du på objektet (eller filen) du vill dela för att markera det.)

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 3. Välj något av följande alternativ:

  Strömma film, musik eller ett bildspel med foton till en annan enhet (till exempel en tv eller stereo). Tryck eller klicka på Spela upp och följ instruktionerna på skärmen. Mer information om hur du konfigurerar Spela upp finns i Strömma bilder, video och musik med Spela upp.

  Skriva ut ett dokument, foto eller mejl. Tryck eller klicka på Skriv ut och följ instruktionerna på skärmen. Mer information finns i Skriva ut.

  Projicera innehåll på datorn (till exempel en presentation, ett bildspel eller något annat på datorn) på en annan skärm. Tryck eller klicka på Projicera och följ instruktionerna på skärmen.

Inställningar

Med snabbknappen Inställningar kan du snabbt ändra vanliga inställningar (till exempel ljusstyrka och volym), söka efter inställningar för datorn (till exempel anpassning, användarkonton och enheter) och ändra inställningarna för den app som du använder för tillfället.

Så här ändrar du vanliga inställningar snabbt

En del vanliga datorinställningar, till exempel volym, Av/vila och nätverksanslutning, kommer du alltid åt med snabbknappen Inställningar.
 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på inställningen som du vill ändra.

Vanliga inställningar

Så här ändrar du inställningar för datorn

Du kan ändra de flesta inställningarna i Datorinställningar (i stället för på Kontrollpanelen), till exempel anpassningar och inställningar för enheter, användarkonton, OneDrive, nätverksanslutningar och språk.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på den kategori av inställningar som du vill ändra.

Så här ändrar du inställningarna för en app

Om du befinner dig i en app när du öppnar snabbknappen Inställningar visas inställningarna för den appen först. Varje app kan ha lite olika inställningar. Om du befinner dig på Startskärmen eller på skrivbordet kan du anpassa och ändra andra alternativ med snabbknappen Inställningar.

 1. Öppna en app eller gå till Startskärmen eller skrivbordet.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på inställningen som du vill ändra. Om du använder en app och inte kan se inställningarna du vill ha kan du se efter om de finns i Datorinställningar (vissa appar har inställningar där).

Appinställningar
Tips!

Om du använder en app och behöver hjälp är det mest troligt att du hittar hjälpfunktionen på snabbknappen Inställningar.