Kopiera eller flytta filer och mappar

Du kan kopiera och flytta filer och mappar på lite olika sätt i Utforskaren.

 1. Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Utforskaren i sökrutan och trycka eller klicka på Utforskaren.

 2. Gå till mappen eller platsen där de filer eller mappar som du vill kopiera eller flytta finns.

 3. Kopiera eller flytta mapparna genom att göra något av följande:

  • Markera de objekt som du vill kopiera eller flytta, tryck eller klicka på Start och sedan på Kopiera om du vill kopiera dem eller på Klipp ut om du vill flytta dem.

   Urklippsalternativ i Utforskaren
   Urklippsalternativ i Utforskaren

   Gå till den nya plats där du vill att filerna eller mapparna ska lagras, tryck eller klicka på Start och sedan på Klistra in.

  • Öppna två fönster i Utforskaren bredvid varandra och dra objekt från det ena fönstret till det andra. Du öppnar ett nytt fönster i Utforskaren genom att trycka eller klicka på Arkiv och sedan på Öppna nytt fönster.

   Tips!

   • Det enklaste sättet att ordna två fönster bredvid varandra på skrivbordet är att dra det ena fönstrets namnlist hela vägen till vänster eller höger sida av skärmen tills fönstrets kontur täcker den halvan av skärmen. Upprepa samma steg för det andra fönstret på den andra sidan av skärmen så att de två fönstren placeras bredvid varandra.

  • Tryck på Ctrl+C om du vill kopiera objekten eller på Ctrl+X om du vill klippa ut dem. Bläddra sedan till den nya platsen och klistra in objekten genom att trycka på Ctrl+V.

  • Tryck på och håll ned eller högerklicka på det objekt som du vill kopiera eller flytta och tryck eller klicka på Klipp ut eller Kopiera. Gå till den nya platsen, tryck på och håll ned eller högerklicka på platsen och tryck eller klicka på Klistra in.

Behöver du mer hjälp?