Lägga till ikoner på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet

I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du fästa Windows Store-appar och skrivbordsappar i Aktivitetsfältet så att du kommer åt dem snabbt. Du kan även skapa genvägar på skrivbordet till skrivbordsappar, mappar och filer som du använder ofta.

Så här fäster du appar i Aktivitetsfältet

 • Tryck och håll ned eller högerklicka på appen på Startskärmen och tryck eller klicka sedan på Fäst i Aktivitetsfältet (du kan även göra detta i vyn Appar).
  – eller –
  Om appen redan är öppen på skrivbordet trycker du på och håller ned eller högerklickar på appens knapp i Aktivitetsfältet och trycker eller klickar sedan på Fäst det här programmet i Aktivitetsfältet.

Obs!

 • Om du vill ta bort en app som är fäst i Aktivitetsfältet öppnar du appens snabblista och trycker eller klickar på Ta bort det här programmet från Aktivitetsfältet.

Så här lägger du till genvägar på skrivbordet

 1. Tryck på och håll ned eller högerklicka på skrivbordet, tryck eller klicka på Nytt och sedan på Genväg.

 2. Ange platsen för objektet eller tryck eller klicka på Bläddra och leta reda på objektet i Utforskaren.

Obs!

 • Om du vill ta bort en genväg från skrivbordet trycker du på den och håller ned eller högerklickar på den och klickar sedan på Ta bort.

 • Om du tar bort en genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet.

 • Du kan inte skapa genvägar till Windows Store-appar.

Mer information om Aktivitetsfältet och skrivbordet finns i Använda Aktivitetsfältet och Skrivbordet. Mer information om att fästa appar på Startskärmen finns i Startskärmen.

Behöver du mer hjälp?