Skapa en USB-återställningsenhet

Om du får problem med datorn kan du använda en USB-återställningsenhet för att felsöka och åtgärda problemen, även om det inte går att starta datorn.

Datorn kanske levererades med en återställningsavbildning som används för att återställa datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn helt. Återställningsavbildningen sparas på en dedikerad återställningspartition på datorn och dess storlek är oftast 3–6 GB. Du kan spara utrymme på datorn genom att ta bort återställningsavbildningen och använda en återställningsenhet i stället. Windows 8.1 innehåller ett inbyggt verktyg som du kan använda för att skapa en USB-återställningsenhet. Ett meddelande visas i Windows om hur stor återställningspartitionen är och du behöver ett USB-flashminne som är minst lika stort.

Varning

 • När du skapar en återställningsenhet raderas allt som redan finns på USB-flashminnet. Använd en tom USB-flash-enhet eller överför all viktig information från USB-flashminnet till en annan lagringsenhet innan du skapar USB-återställningsenheten.

Så här skapar du en USB-återställningsenhet

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv återställningsenhet i sökrutan och tryck eller klicka på Skapa en återställningsenhet. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. När verktyget för återställningsenheter öppnas kontrollerar du att kryssrutan Kopiera återställningspartitionen från datorn till återställningsenheten är markerad och trycker eller klickar på Nästa.

  Obs!

  • Kryssrutan är nedtonad om det inte finns någon återställningspartition på datorn. Återställningsenheten har endast återställningsverktyg och en startbar avbildning, men ingen återställningsavbildning för att återställa datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn helt.

 4. Anslut en USB-flash-enhet till datorn som är minst lika stor som den storlek som anges på skärmen.

 5. Tryck eller klicka på den USB-enhet som du vill använda för återställningsenheten och tryck eller klicka på Nästa.

 6. Tryck eller klicka på Skapa.

  Återställningsavbildningen och de nödvändiga återställningsverktygen kopieras till USB-flashminnet. Det tar en stund, beroende på datorn och återställningsavbildningens storlek.

 7. Gör något av följande när processen är klar:

  • Om du vill ha kvar återställningspartitionen på datorn trycker eller klickar du på Slutför.

  • Om du vill ta bort återställningspartitionen från datorn för att frigöra diskutrymme trycker eller klickar du på Ta bort återställningspartitionen. Tryck eller klicka sedan på Ta bort. Det frigör diskutrymmet som upptogs av återställningsavbildningen. Tryck eller klicka på Slutför när borttagningen är klar.

   Obs!

   • På vissa datorer går det inte att ta bort en återställningspartition. Om det är fallet för dig, finns det ingen återställningspartition på datorn som tar upp diskutrymme.

 8. Ta bort USB-flashminnet.

  Nu är det här din återställningsenhet för Windows 8.1, och du behöver den om du skulle behöva återställa datorn (utan att ta bort filer eller helt). Förvara den på ett säkert ställe och använd den inte för att lagra andra filer eller data.

  Obs!

  • Om datorn levererades med Windows 8 och du uppgraderade den till Windows 8.1, innehåller din återställningsenhet Windows 8, och du måste uppgradera till Windows 8.1 efter att du återställer datorn (utan att ta bort filer eller helt).

Behöver du mer hjälp?