Visa bilder på skrivbordet, Startskärmen och låsskärmen

I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 finns nya platser att visa dina favoritfoton på: Startskärmen och låsskärmen.

Du kan använda egna foton eller ladda ned foton från Tilläggsgalleriet. Mer information om hur du kan anpassa datorn finns i Anpassa din dator och Komma igång med teman.

Så här sparar du en skrivbordsbakgrund från Tilläggsgalleriet

Om du vill använda en bild från Tilläggsgalleriet på Startskärmen eller låsskärmen måste du först spara den på datorn.

 1. Gå till Tilläggsgalleriet och tryck eller klicka på Skrivbordsbakgrunder.

 2. När du har hittat den skrivbordsbakgrund du vill ha trycker eller klickar du på bilden så att den öppnas i webbläsaren.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på bilden och tryck eller klicka på Spara bild som.

 4. Se till att du sparar bilden i biblioteket Bilder och tryck eller klicka på Spara. Följ sedan anvisningarna för att visa bilden på skrivbordet, Startskärmen eller låsskärmen.

Obs!

 • Om du använder Internet Explorer 11 håller du ned bilden och trycker på Spara bild för att spara den i biblioteket Bilder. (Om du använder mus högerklickar du på bilden och klickar på Spara i bildbibliotek.)

Så här byter du skrivbordsbakgrund

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv skrivbordsbakgrund i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Byt skrivbordsbakgrund.

 3. Bläddra till de bilder som du vill använda. Om du bara vill använda en skrivbordsbakgrund markerar du den genom att trycka eller klicka på den.

  Om du vill visa ett bildspel markerar du kryssrutorna för de bilder du vill ska ingå i bildspelet.

 4. Tryck eller klicka på Spara ändringar.

Så här visar du skrivbordsbakgrunden på Startskärmen

Du kan välja skrivbordets bakgrundsbild som bakgrund på Startskärmen. Startskärmen uppdateras autoamtiskt när skrivbordsbakgrunden ändras.

 1. Öppna Start genom att svepa in från den högra kanten av skärmen och trycka på Start. (Om du använder en mus pekar du längst ned till vänster på skärmen, flyttar pekaren ända in i hörnet och klickar på Start.)

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Anpassa och tryck eller klicka sedan på förhandsgranskningen av skrivbordsbakgrunden.

Så här byter du bild för låsskärmen

Du kan välja ett foto för låsskärmen eller visa flera bilder i ett bildspel.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Låsskärm.

 3. Om du bara vill använda ett enskilt foto som låsskärm trycker eller klickar du på Bläddra och väljer bilden (du kan välja bland foton på datorn och OneDrive).

 4. Tryck eller klicka på den bild du vill använda och tryck eller klicka sedan på Välj bild.

 5. Om du vill visa ett bildspel på låsskärmen trycker eller klickar du på Spela upp ett bildspel på låsskärmen för att aktivera det.

 6. Tryck eller klicka på Lägg till en mapp och bläddra till mappen som innehåller de bilder du vill använda.

 7. Markera mappen genom att trycka eller klicka på den, tryck eller klicka på Välj den här mappen och tryck eller klicka sedan på OK. Du kan välja upp till tio mappar.

Obs!

 • I Windows används som standard bara de bilder som passar bäst på din skärm i bildspel på låsskärmen. Men om du vill använda alla bilder i de mappar som du har valt för bildspelet trycker eller klickar du på Använd bara de bilder som passar bäst på min skärm för att inaktivera det.

Behöver du mer hjälp?