Skrivbordet

Windows-självstudie: Sida 4 av 11

Ett bekant skrivbord

På skrivbordet kan du arbeta i alla typer av appar och program, från specialprogram till apparna från Windows Store. Du kan fästa dina favoritappar och favoritprogram i Aktivitetsfältet så att du når dem snabbt, och du kan anpassa skrivbordet med genvägar, bakgrunder, färger och teman.

Du kan snabbt växla mellan appar, fönster och Startskärmen från skrivbordet oavsett hur du använder datorn.

Gå tillbaka till skrivbordet

Var du än är på datorn finns det några olika sätt att gå tillbaka till skrivbordet. Du kan göra något av följande:

 • Öppna Start och tryck eller klicka på panelen Skrivbord på Startskärmen.

 • Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten + D på tangentbordet.
 • Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  Skriv skrivbord i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Skrivbord i resultatet.

Appar i Aktivitetsfältet

I Aktivitetsfältet kan du växla mellan appar som är öppna, och du kan fästa appar som du använder ofta så att du kan öppna dem direkt från skrivbordet.

Aktivitetsfältet med knappar

Vanligtvis hittar du Aktivitetsfältet längst ned på skrivbordet, men du kan komma dit var du än är på datorn genom att flytta muspekaren nedanför skärmens nederkant.

Om inte alla öppna appar visas i Aktivitetsfältet

Om du inte kan se dina öppna Windows Store-appar i Aktivitetsfältet kontrollerar du att den här funktionen är aktiverad. Mer information finns i Så här använder du Aktivitetsfältet.

Fästa appar i Aktivitetsfältet

Oavsett om du använder touch eller mus kan du fästa appar i Aktivitetsfältet så att du enkelt kommer åt dem från skrivbordet.

Steg 1

Om du vill visa vyn Appar drar du uppåt från mitten av Startskärmen. (Om du använder en mus klickar du på pilen Pilknappen nere till vänster på skärmen.)
Vyn Appar

Steg 2

Markera apparna du vill fästa genom att trycka och hålla ned eller högerklicka på dem. (Om du vill välja flera appar med en mus håller du ned Ctrl och högerklickar på apparna.)

Markera appar

Steg 3

Tryck eller klicka på Fäst i Aktivitetsfältet.

Fästa appar i Aktivitetsfältet

Fästa appar som är öppna

Om du redan använder en app kan du fästa den i Aktivitetsfältet utan att gå till Startskärmen.

Steg 1

Tryck och håll ned appens knapp i Aktivitetsfältet och dra fingret uppåt tills en meny visas. (Om du använder en mus högerklickar du på appens knapp i Aktivitetsfältet.)

Snabblista

Steg 2

Tryck eller klicka på Fäst det här programmet i Aktivitetsfältet. Appen som du fäster finns kvar i Aktivitetsfältet även när du har stängt den.

Fästa i Aktivitetsfältet

Växla mellan appar i Aktivitetsfältet

När du använder en app kan du öppna Aktivitetsfältet och snabbt växla till en annan app eller gå tillbaka till Start.

Om du vill se Aktivitetsfältet när du använder en app som visas över hela skärmen flyttar du muspekaren nedanför skärmens nederkant. Sedan klickar du på Start-knappen för att gå tillbaka till Start, eller klickar på en annan appknapp för att växla till en annan app.

Använda appar som du är van vid

Du kan minimera eller stänga en app med musen genom att klicka på knappen Minimera eller Stäng längst upp till höger. (Flytta musen till skärmens övre kant om du inte ser knapparna.)

Knapparna Minimera och Stäng

Du kan också minimera, stänga eller dela en app så att den visas på vänster eller höger sida av skärmen genom att högerklicka på appikonen längst upp till vänster i namnlisten.

Snabbmeny för appikon

Anpassa skrivbordet

Du kan anpassa skrivbordet som du vill ha det. Du kan skapa och ta bort genvägar till filer och mappar, och anpassa skrivbordets utseende med olika bakgrunder, fönsterfärger och teman. Det finns många gratis teman i Tilläggsgalleriet. Mer information om hur du anpassar skrivbordet finns i Komma igång med teman.

Välj var du hamnar när du loggar in

De flesta hamnar direkt på skrivbordet när de loggar in på datorn, men oavsett vilken sorts enhet du använder kan du välja att visa skrivbordet, Startskärmen eller vyn Appar när du loggar in på din dator.

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och navigering genom att först svepa från skärmens högra kant och trycka på Sök (om du använder en mus pekar du längst upp till höger på skärmen, för muspekaren nedåt och klickar på Sök). Skriv sedan Aktivitetsfältet i sökrutan och tryck eller klicka på Aktivitetsfältet och navigering i resultatet.

 2. Gör något av följande:

  • Så här går du automatiskt till Startskärmen

   Tryck eller klicka på fliken Navigering och avmarkera kryssrutan Gå till skrivbordet i stället för till Start när jag loggar in eller stänger alla appar på skärmen. Tryck eller klicka på OK. Nästa gång du loggar in på datorn visas Startskärmen i stället för skrivbordet.

  • Så här går du automatiskt till skrivbordet

   Tryck eller klicka på fliken Navigering och markera kryssrutan Gå till skrivbordet i stället för till Start när jag loggar in eller stänger alla appar på skärmen. Tryck eller klicka på OK. Nästa gång du loggar in på datorn visas skrivbordet.

  • Så här går du automatiskt till vyn Appar

   Tryck eller klicka på fliken Navigering och avmarkera kryssrutan Gå till skrivbordet i stället för till Start när jag loggar in eller stänger alla appar på skärmen.
   Markera sedan kryssrutan Visa automatiskt vyn Appar när jag går till Start. Tryck eller klicka på OK. Nästa gång du loggar in på datorn visas vyn Appar. (Alla andra kommandon som brukar göra så att du kommer till Startskärmen gör nu att du kommer till vyn Appar.)

Fler alternativ från Start-knappen

I skrivbordets nedre vänstra hörn visas Start-knappen. Du kan trycka eller klicka på Start-knappen för att komma till Startskärmen, eller hålla ned eller högerklicka på den för att visa en meny med snabbalternativ och avancerade alternativ. Du kan till exempel stänga av och logga ut, komma till Kontrollpanelen och Aktivitetshanteraren eller öppna Kommandotolken.

Start-knappen är alltid tillgänglig, så du kan komma åt menyalternativen överallt: från skrivbordet, en app, Startskärmen eller vyn Appar. Om du inte ser Start-knappen flyttar du musen till det nedre vänstra hörnet så visas den.

Snabblista för Start-knappen

Behöver du mer hjälp?