Diagnostisera grundläggande problem med DirectX

DirectX krävs av många spel- och multimedieappar i Windows. DirectX är inbyggt i Windows och kan inte avinstalleras.

Om du har problem med att spela ett spel, titta på en film eller använda en multimedieapp kan du försöka identifiera problemet med Diagnostikverktyg för DirectX. Så här öppnar du verktyget:

  1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
    (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

  2. Skriv dxdiag i sökrutan och tryck eller klicka på dxdiag.

Obs!

Kontrollera följande när diagnostikverktyget öppnas.

Vilken version av DirectX är installerad på datorn?

Vissa äldre appar och spel kräver D3DX. Om följande felmeddelande visas: ”Det gick inte att starta programmet eftersom d3dx9_35.dll saknas på datorn. Du kan försöka åtgärda problemet genom att installera om programmet.” (De två sista siffrorna i filnamnet kan variera.) Gå till webbsidan för DirectX End-User Runtime Web Installer och följ installationsanvisningarna för DirectX 9, som har stöd för DXD3.

Gamla eller osignerade drivrutiner

En drivrutin som är digitalt signerad har testats för kompatibilitet med DirectX. Tryck eller klicka på flikarna för den maskinvara som orsakar problemet och leta efter drivrutinsproblem. Du kan ofta åtgärda problemet genom att installera den senaste drivrutinen. Du hittar vanligtvis den senaste drivrutinen i supportavsnittet på tillverkarens webbplats.

Din spelenhet

Om en styrspak eller annan indataenhet inte svarar kan det hända att den inte har installerats korrekt. Kontrollera att enheten visas på fliken Indata. Om den inte gör det installerar du om enheten enligt tillverkarens instruktioner. Om det är en USB-enhet kopplar du från den och ansluter den sedan igen. Om styrenheten visas på fliken Indata men ändå inte fungerar provar du att installera den senaste drivrutinen från supportavsnittet på tillverkarens webbplats.

Behöver du mer hjälp?