Domän, arbetsgrupp eller hemgrupp – vad är skillnaden?

Datorer som kör Windows i ett nätverk måste ingå i en domän eller arbetsgrupp. Datorer som kör Windows i hemnätverk kan också ingå i en hemgrupp, men måste inte göra det. Om en dator hör till en hemgrupp blir det lättare att dela filer och skrivare i ett hemnätverk.

Datorer i ett hemnätverk ingår vanligen i en arbetsgrupp och eventuellt i en hemgrupp, medan datorer i ett kontorsnätverk oftast ingår i en domän.

Obs!

 • Datorer som kör Windows RT eller Windows 8 kan inte ansluta till en domän. Du kan bara ansluta till en domän om datorn kör Windows 8 Pro eller Windows 8 Enterprise.

I en domän:

En domän är en grupp med datorer i ett nätverk som har samma databas- och säkerhetsprincip. En domän administreras som en enhet med gemensamma regler och procedurer och alla domäner har unika namn.

 • En eller flera datorer är servrar. Nätverksadministratörer använder servrar för att hantera säkerheten och behörigheterna på alla datorer i domänen. På så vis blir det enklare för administratörerna att göra ändringar eftersom ändringarna görs automatiskt på alla datorer. Domänanvändare måste uppge ett lösenord eller annan inloggningsinformation varje gång de ansluter till domänen.

 • Om du har ett användarkonto för domänen kan du logga in på vilken dator som helst i domänen utan att behöva ett konto på just den datorn.

 • Du kan antagligen bara göra begränsade ändringar i en dators inställningar eftersom nätverksadministratörer ofta vill att datorerna i nätverket ska ha samma inställningar.

 • Det kan finnas flera tusen datorer i en domän.

 • Datorerna kan finnas i olika lokala nätverk.

I en arbetsgrupp:

En arbetsgrupp är en grupp datorer som är anslutna i ett annat nätverk än ett domännätverk och som delar resurser, t.ex. skrivare och filer. När du konfigurerar ett nätverk skapas och namnges en arbetsgrupp automatiskt i Windows.

 • Alla datorer är på samma nivå och ingen dator styr en annan.

 • Varje dator har en uppsättning användarkonton. För att kunna logga in på en dator i arbetsgruppen måste du ha ett konto på den datorn.

 • Normalt innehåller en arbetsgrupp högst tjugo datorer.

 • En arbetsgrupp skyddas inte av något lösenord.

 • Alla datorer måste finnas i samma lokala nätverk eller undernätverk.

I en hemgrupp:

En hemgrupp är en grupp datorer i ett hemnätverk som kan dela bilder, musik, video, dokument och skrivare. En hemgrupp skyddas med ett lösenord.

 • Datorer i ett hemnätverk måste tillhöra en arbetsgrupp, men de kan även tillhöra en hemgrupp. Med en hemgrupp är det enklare att dela bilder, musik, filmer, dokument och skrivare med andra personer i hemnätverket.

 • En hemgrupp skyddas med ett lösenord men du behöver bara skriva lösenordet en gång, när du lägger till datorn i hemgruppen.

Visa alla

Så här kontrollerar du om datorn ingår i en arbetsgrupp eller domän

 1. Öppna System genom att svepa från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar sedan ned muspekaren och klickar på Sök), skriva System i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på System.

 2. Under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp visas antingen Arbetsgrupp eller Domän, följt av ett namn.

  Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp
  Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp

Så här kontrollerar du om datorn ingår i en hemgrupp

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk och delning i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Nätverks- och delningscenter.

 2. Om ordet Ansluten visas bredvid Hemgrupp, tillhör din dator en hemgrupp.

  Hemgruppsstatus i Nätverks- och delningscenter
  Hemgruppsstatus i Nätverks- och delningscenter

Obs!

 • Om det finns en tillgänglig hemgrupp i nätverket kan du ansluta till den genom att trycka eller klicka på Tillgänglig för anslutning.

Mer information om arbetsgrupper finns i Ansluta till en domän, arbetsgrupp eller hemgrupp. Mer information om hemgrupper finns i Allt om hemgrupper.

Behöver du mer hjälp?