Uppgradera över en Internetanslutning med datapriser

En Internetanslutning med datapriser är en typ av dataabonnemang som används av vissa Internetleverantörer. Med den här typen av abonnemang debiterar leverantören dig baserat på hur mycket data du använder (mängden data som skickas och tas emot på din dator). Dessa abonnemang har ofta en datagräns, och om du överskrider gränsen kanske du måste betala extra eller så sänks anslutningshastigheten ett tag.

Windows 8.1 är en stor fil: ca 1,8 GB för 32-bitarsversionen och ca 2.3 GB för 64-bitarsversionen. Windows RT 8.1 med Microsoft Office är cirka 1,7 GB. Innan du börjar ladda ned någon av dessa filer över en Internetanslutning med datapriser bör du kontrollera din dataanvändning för att försäkra dig om att nedladdningen inte innebär ytterligare kostnader.

De flesta som har en Internetanslutning via bredband blir klara med nedladdningen på en timme eller två, men nedladdningstiden varierar beroende på datorn, anslutningshastigheten och andra faktorer. Det tar ungefär lika lång tid som att ladda ned en film från Internet.

Viktigt!

  • Ge nedladdningen tillräckligt med tid att slutföras och stäng inte av datorn under nedladdningen.

Mer om anslutningar med datapriser finns i Internetanslutningar med datapriser: Vanliga frågor och svar.

Behöver du mer hjälp?