Redigera foton och videoklipp

Beskriver redigeringsalternativen i apparna Kamera, Foton och OneDrive i Windows 8.1 och Windows RT 8.1. Om du vill göra fler ändringar går du till Windows Store på datorn och söker efter andra appar för foto- och videoredigering, eller så laddar du ned Fotogalleriet och Movie Maker. Obs! Fotogalleriet och Movie Maker är inte tillgängliga för Windows RT 8.1.

Mer information om apparna finns i Appen Foton för Windows: Vanliga frågor och svar, Hjälp om appen Kamera och webbkameror och OneDrive: FAQ.

Visa alla

Öppna ett foto eller videoklipp som du vill redigera

 1. Öppna appen Foton, Kamera eller OneDrive, eller öppna Utforskaren.

 2. Gå till fotot du vill redigera och öppna det genom att trycka eller klicka på det.

 3. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
  Nu visas kommandona som du kan använda för att redigera.

 4. Om du vill fortsätta redigera när du är klar med det här fotot använder du pilarna för att gå till nästa foto. Om du är i appen Foton eller på OneDrive kan du använda bakåtknappen för att gå till andra mappar.

Beskära ett foto

 1. Öppna fotot som du vill beskära.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Beskär.

 4. Tryck eller klicka på Bredd–höjd-förhållande och välj från de förinställda alternativen eller dra kanterna till önskad plats.

 5. När fotot är som du vill ha det trycker eller klickar du på Verkställ.

 6. När du har gjort ändringarna sparar du fotot. Du kan uppdatera originalfotot eller spara en kopia med dina ändringar.

Rotera ett foto

 1. Öppna fotot som du vill rotera.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Rotera. Fotot roteras 90 grader medsols. För varje tryck eller klick roteras fotot ytterligare 90 grader.

Fotot sparas automatiskt.

Obs!

 • Videoklipp kan inte roteras i apparna Foton, Kamera eller OneDrive.

Grundläggande fotoredigering

 1. Öppna ett foto.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Redigera.

  Standardappkommandon
 4. Tryck eller klicka på en kategori till vänster och tryck eller klicka ett redigeringsalternativ till höger.

 5. Gör dina ändringar. Mer information om alternativen finns följande avsnitt.

 6. Om du vill zooma in eller ut i fotot använder du + och - i det nedre högra hörnet, eller drar ihop eller isär fingrarna på skärmen.

 7. Svep uppåt från nederkanten eller högerklicka om du vill använda andra redigeringsalternativ, till exempel:

  • Ångra

  • Gör om

  • Visa original (tryck eller klicka och håll ned om du vill visa originalfotot)

  • Avbryt

 8. När du är klar med ändringarna sveper du in från nederkanten eller högerklickar och sparar sedan fotot. Du kan spara en kopia eller uppdatera originalfotot. (Du kanske bara ser ett av dessa alternativ, beroende på filtyp och behörighetsinställningar.)

Obs!

Autokorrigering

Skärmbild av autokorrigeringsalternativ
 1. Öppna fotot som du vill redigera.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Redigera.

 4. Välj vilken automatiskt förbättrad bild du vill använda.

 5. (Valfritt) Om du vill visa originalversionen av fotot eller ångra eller göra om ändringar sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar, och trycker eller klickar på önskat alternativ.

När du är klar med redigeringen sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar och sparar ändringarna. Mer information finns i Grundläggande fotoredigering.

Vanliga korrigeringar

 1. Öppna fotot som du vill redigera.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Redigera.

 4. Tryck eller klicka på Vanliga korrigeringar.

 5. Välj bland följande alternativ.

  Om du vill
  Gör du så här

  Rotera

  Tryck eller klicka på Rotera tills fotot är som du vill ha det. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Beskära

  1. Tryck eller klicka på Beskär.

  2. Tryck eller klicka på Bredd–höjd-förhållande och välj en storlek eller dra kanterna till önskad plats.

  3. Tryck eller klicka på Verkställ.

  Räta upp

  Använd inställningsskivan om du vill räta upp fotot.

  Ta bort röda ögon

  1. Tryck eller klicka på Röd iris.

  2. Tryck eller klicka där du vill ta bort det röda. Du kan zooma in för att få bättre precision.

  Retuschera

  1. Tryck eller klicka på Retuschera.

  2. Tryck eller klicka på pricken eller prickarna som du vill ta bort. Du kan zooma in för att få bättre precision.

 6. (Valfritt) Om du vill visa originalversionen av fotot eller ångra eller göra om ändringar sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar, och trycker eller klickar på önskat alternativ.

När du är klar med redigeringen sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar och sparar ändringarna. Mer information finns i Grundläggande fotoredigering.

Obs!

Ljusjustering

 1. Öppna fotot som du vill redigera.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Redigera.

 4. Tryck eller klicka på Ljus.

 5. Välj bland dessa alternativ och använd sedan inställningsskivan för att ändra inställning.

  Det här
  Fungerar så här

  Ljusstyrka

  Gör bilden ljusare eller mörkare

  Kontrast

  Justerar skillnaden mellan de ljusa och mörka partierna i fotot

  Högdagrar

  Justerar de ljusa partierna i fotot

  Skuggor

  Justerar de mörka partierna i fotot

 6. (Valfritt) Om du vill visa originalversionen av fotot eller ångra eller göra om ändringar sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar, och trycker eller klickar på önskat alternativ.

När du är klar med redigeringen sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar och sparar ändringarna. Mer information finns i Grundläggande fotoredigering.

Färgjustering

 1. Öppna fotot som du vill redigera.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Redigera.

 4. Tryck eller klicka på Färg.

 5. Justera inställningarna:

  • Ändra inställningarna för Temperatur, Ton och Mättnad med hjälp av inställningsskivorna.

  • För Färgförbättring drar du nålen till den färg som du vill förbättra och använder sedan inställningsskivan. Om du vill förbättra andra färger flyttar du nålen och justerar inställningen igen.

  Det här
  Fungerar så här

  Temperatur

  Justerar hur kalla eller varma fotots färger är

  Ton

  Lägger till en ton av grönt eller magenta

  Mättnad

  Justerar färgernas intensitet

  Färgförbättring

  Justerar den valda färgens lyster. Detta påverkar alla ställen där färgen används i fotot, men inga andra färger.

 6. (Valfritt) Om du vill visa originalversionen av fotot eller ångra eller göra om ändringar sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar, och trycker eller klickar på önskat alternativ.

När du är klar med redigeringen sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar och sparar ändringarna. Mer information finns i Grundläggande fotoredigering.

Lägg till effekter

Vinjettering gör kanterna på fotot mörkare eller ljusare. Selektivt fokus gör att du kan välja en del av fotot som du vill behålla skärpan på och göra resten suddigt.

 1. Öppna fotot som du vill redigera.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Redigera.

 4. Tryck eller klicka på Effekter.

  Om du vill
  Gör du så här

  Lägga till vinjettering

  Tryck eller klicka på Vinjettering och använd sedan inställningsskivan.

  Lägga till selektivt fokus

  1. Tryck eller klicka på Selektivt fokus.

  2. Justera cirkeln genom att ändra dess storlek, form och placering. Skärpan bevaras för det som är innanför cirkeln.

  3. Tryck eller klicka på Styrka och välj hur suddigt resten av fotot ska vara.

  4. Förhandsgranska resultatet genom att trycka eller klicka på Förgranska.

  5. När du har gjort ändringarna trycker eller klickar du på Verkställ.

 5. (Valfritt) Om du vill visa originalversionen av fotot eller ångra eller göra om ändringar sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar, och trycker eller klickar på önskat alternativ.

När du är klar med redigeringen sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar och sparar ändringarna. Mer information finns i Grundläggande fotoredigering.

Klippa ett videoklipp

 1. Öppna det videoklipp som du vill klippa.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Trimma och flytta handtagen längst till vänster och höger på tidslinjen till nya start- och slutpunkter.

  Tidslinje med trimningshandtag
 4. När du har gjort ändringarna sparar du videoklippet genom att trycka eller klicka på Spara en kopia.

Obs!

 • Videoklipp kan inte roteras i apparna Foton, Kamera eller OneDrive.

Ta bort ett foto eller videoklipp

 1. I appen Foton eller OneDrive går du till mappen med de filer som du vill ta bort.

 2. Gör något av följande:

  • Om du bara vill ta bort en fil öppnar du den genom att trycka eller klicka och sveper sedan uppåt från nederkanten eller högerklickar för att visa appkommandona.

  • Om du vill ta bort flera filer sveper du nedåt på eller högerklickar på varje fil, eller trycker eller klickar på Markera alla.

 3. Tryck eller klicka på Ta bort.

Om du har problem

Om du har problem med att alternativen som beskrivs här inte visas eller anvisningarna hjälper inte, kan du prova följande:

Behöver du mer hjälp?