Tips om hur du frigör diskutrymme på datorn

Det kan vara stressande att få ett meddelande om att utrymmet på datorn börjar ta slut, särskilt om du är mitt inne i ett projekt. Lyckligtvis kan du ofta frigöra mycket utrymme genom att följa tipsen i det här avsnittet. Om du fortsätter få meddelanden om att du har dåligt med diskutrymme kanske du bör överväga andra alternativ, till exempel att lägga till flyttbara lagringsmedia.

Vi rekommenderar att du går igenom tipsen i angiven ordning.

Visa alla

Kolla det aktuella utrymmet på datorn

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Diskutrymme.

 3. Mängden ledigt utrymme och total storlek visas under Frigör utrymme på den här datorn.

  Tips!

  • Du kan visa storleken på dina Windows Store-appar och välja om du vill avinstallera dem genom att trycka eller klicka på Visa mina appstorlekar.

  • Du kan också frigöra utrymme genom att trycka eller klicka på Töm Papperskorgen om du har filer i den. Mer information finns i Papperskorgen: Vanliga frågor och svar.

Obs!

 • Om Diskutrymme inte visas har du inte den senaste uppdateringen för Windows 8.1 och Windows RT 8.1. Mer information finns i Installera Windows 8.1 Update (KB 2919355).

 • Du kan också kontrollera utrymmet på datorn i Utforskaren genom att söka efter Den här datorn.

Använda Diskrensning

Om du regelbundet rensar datorn frigörs utrymme och datorn fungerar bättre. Ett av de enklaste sätten att rensa bort filer som du inte längre behöver är att använda Diskrensning.

 1. Öppna Diskrensning från skrivbordet genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Kontrollpanelen, skriva Admin i sökrutan, trycka eller klicka på Administrationsverktyg och sedan dubbeltrycka eller dubbelklicka på Diskrensning.

 2. Om du uppmanas till det trycker eller klickar du på den enhet som du vill rensa och sedan på OK.

 3. Tryck eller klicka på Rensa systemfiler i dialogrutan Diskrensning i beskrivningsavsnittet. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 4. Om du uppmanas till det trycker eller klickar du på den enhet som du vill rensa och sedan på OK.

 5. Markera kryssrutorna för de filtyper som du vill ta bort på fliken Diskrensning i dialogrutan Diskrensning och tryck eller klicka på OK.

 6. Tryck eller klicka på Ta bort filer i meddelandet som visas.

 7. Återgå till Dator i Utforskaren och tryck eller klicka på enheten som du har rensat. Tryck eller klicka sedan på Uppdatera. Om du behöver frigöra mer utrymme (om enheten fortfarande är rödmarkerad) fortsätter du till nästa tips.

Avinstallera skrivbordsappar som du inte längre behöver

Avinstallera skrivbordsappar som du inte längre behöver i Program och funktioner.

 1. Öppna Program och funktioner genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Program och funktioner i sökrutan och trycka eller klicka på Program och funktioner.

 2. Tryck eller klicka på ett program och tryck eller klicka sedan på Avinstallera, Ändra eller Reparera. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Avinstallera Windows Store-appar som du inte längre behöver

Du kan också avinstallera Store-appar som du inte vill ha kvar.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Sök och appar och sedan på Appstorlekar för att se hur mycket utrymme varje app tar upp på den lokala enheten.

 3. När du har hittat en app som du vill avinstallera trycker eller klickar du på appen och sedan på Avinstallera.

Obs!

 • Detta avinstallerar endast Store-appar från ditt användarkonto.

Arkivera eller ta bort filer som du inte längre använder

Om du har bilder, musik, videoklipp eller andra filer som du vill behålla men kanske inte vill ha på datorn, kan du spara dem på flyttbara lagringsmedia, till exempel en extern hårddisk, ett USB-flashminne, en DVD eller i molnet. Du kan fortfarande visa filerna så länge datorn är ansluten till det flyttbara mediet eller molnet, men de tar inte upp utrymme på datorn. Mer information finns i Kopiera eller flytta filer och mappar.

 1. Öppna Den här datorn genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Den här datorn i sökrutan och trycka eller klicka på Den här datorn.

 2. Skriv storlek:stor i rutan Sök i Den här datorn uppe till höger.

 3. Tryck eller klicka på Visa-menyn, Sortera efter och sedan på Storlek. De största filerna visas högst upp.

 4. När du har hittat filen som du vill ta bort håller du ned eller högerklickar på filen och trycker eller klickar sedan på Ta bort.

Minska storleken på mappen WinSxS

Varning!

 • Om du tar bort filer från mappen WinSxS eller om du tar bort hela mappen WinSxS kan datorn skadas allvarligt och du kanske inte längre kan starta om eller uppdatera den.

Mappen WinSxS finns i mappen Windows på datorn (t.ex. C:\Windows\WinSxS). Mappen innehåller filerna i Windows-komponentarkivet, som används för att ge stöd för funktioner som krävs för att anpassa och uppdatera Windows. Du kan minska storleken på den här mappen med hjälp av Schemaläggaren.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Kontrollpanelen i sökrutan och tryck eller klicka på Kontrollpanelen.

 3. Tryck eller klicka på System och säkerhet och sedan på Schemalägg aktiviteter under Administrationsverktyg.

 4. Tryck eller klicka på pilen bredvid Bibliotek för Schemaläggaren, Microsoft, Windows och sedan på Servicing.

 5. Tryck eller klicka på StartComponentCleanup och sedan på Kör under Markerat objekt.

Göra OneDrive-filer tillgängliga endast online

Filer som är tillgängliga offline tar upp mer utrymme på datorn. OneDrive behöver även 200 MB ledigt utrymme på datorn för att synkronisera dina filer. Du kan göra vissa filer eller mappar tillgängliga endast online om du vill frigöra utrymme.

Obs!

 • Om Gör alla filer tillgängliga offline är aktiverat måste du först inaktivera den här inställningen för att kunna göra filer tillgängliga endast online. Mer information finns i Komma åt filer när du är offline.

 • Om du har väntande uppladdningar till OneDrive måste du vänta tills de är klara innan du kan göra filer tillgängliga endast online.

Visa alla

Så här gör du filer tillgängliga endast online i appen OneDrive

 1. Tryck eller klicka på OneDrive på Startskärmen för att öppna appen OneDrive.

 2. Bläddra till filen eller mappen du vill göra tillgänglig endast online.

 3. Svep nedåt på eller högerklicka på filen eller mappen för att markera den.

 4. Tryck eller klicka på Gör tillgänglig endast online.

  Om du vill göra hela OneDrive tillgänglig endast online sveper du in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn och flyttar muspekaren uppåt) och trycker eller klickar på Inställningar, Alternativ och sedan på Gör alla filer tillgängliga endast online.

Så här gör du filer tillgängliga endast online i Utforskaren

 1. Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Utforskaren i sökrutan och trycka eller klicka på Utforskaren.

 2. Bläddra till filen eller mappen du vill göra tillgänglig endast online.

 3. Håll ned eller högerklicka på filen eller mappen och välj Gör tillgänglig endast online.

  Om du vill göra hela OneDrive tillgänglig endast online håller du ned eller högerklickar på OneDrive och väljer Gör tillgänglig endast online.

Information om hur du ändrar var OneDrive-filer är tillgängliga finns i Filer som endast är tillgängliga online och filer tillgängliga offline.

Flytta dina OneDrive-filer till en flyttbar enhet

Den flyttbara enheten måste vara formaterad med NTFS-filsystemet.

Så här kontrollerar du tillgängligt utrymme

Innan du flyttar dina OneDrive-filer bör du se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på den flyttbara enheten för att lagra filerna. Följ de här anvisningarna:

 1. Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Utforskaren i sökrutan och trycka eller klicka på Utforskaren.

 2. Håll ned eller högerklicka på OneDrive.

 3. Tryck eller klicka på Egenskaper och observera mängden utrymme vid Storlek på disk.

 4. Tryck eller klicka på Den här datorn i Utforskaren och se hur mycket ledigt utrymme den flyttbara enheten har.

Så här flyttar du dina OneDrive-filer

Du måste först skapa en mapp på den flyttbara enheten för dina OneDrive-filer. Följ sedan de här anvisningarna när du har skapat mappen:

Varning!

 • Om du flyttar dina OneDrive-filer avbryts eventuella väntande uppladdningar.

 1. Håll ned eller högerklicka på OneDrive i Utforskaren.

 2. Tryck eller klicka på Egenskaper och sedan på fliken Plats.

 3. Tryck eller klicka på Flytta.

 4. Bläddra till den flyttbara enheten och tryck eller klicka på Välj mapp.

 5. Tryck eller klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för OneDrive.

 6. Tryck eller klicka på Ja i dialogrutan Flytta mapp.

  Dina OneDrive-filer har flyttats till den nya enheten. Du kan nu ta bort den gamla OneDrive-platsen.

Obs!

Lägga till mer lagringsutrymme

En mer långsiktig strategi för att utöka datorns lagringskapacitet är att lägga till flyttbara lagringsmedia, bland annat SD-kort, USB-flashminnen, DVD- eller CD-skivor eller använda lagring i molnet eller på nätverksenheter.

Exempel på flyttbara lagringsmedia:

 • SD-kort (Secure Digital): Det finns några olika typer av kort, bland annat SD (32,0 x 24 mm), miniSD (21,5 x 20 mm) och microSD (15,0 x 11 mm). Det är viktigt att du hör med datortillverkaren om vilka typer av SD-kort som fungerar på din dator.

  Tips!

  • Om du använder Surface kan du lägga till upp till 64 GB lagringsutrymme med ett microSD-kort. På Surface RT finns microSD-kortläsaren under stödet till höger. På Surface Pro finns kortläsaren på högerkanten ovanför strömkontakten.

 • USB och externa enheter. På de flesta datorer finns en eller flera USB-portar som du kan ansluta USB-flashminnen eller andra externa enheter till. Vissa nyare datorer har en USB 3.0-port som har snabbare överföringshastigheter på upp till 10 gånger mer än USB 2.0. Du kan använda en USB 2.0-enhet i en USB 3.0-port (till USB-överföringshastighet), men du kan inte använda en USB 3.0-enhet i en USB 2.0-port. Kontakta datortillverkaren om du vill veta vilka USB-portar datorn stöder.

 • DVD- och CD-skivor. Om datorn har en CD-, DVD- eller Blu-ray-enhet som kan läsa och skriva till en tom skiva kan du använda enheten för att lagra data, precis som på ett SD-kort eller ett USB-flashminne. Gör så här: Sätt in en tom skiva i datorn och välj Som en USB-flash-enhet i listan med alternativ.

 • Lagring i molnet med OneDrive. Appen OneDrive ingår i Windows och ger dig gratis lagring på OneDrive i molnet (kallas även onlinelagring). Du kan spara filer på OneDrive och arbeta med dem på flera olika sätt: på webbplatsen (OneDrive.com), med appen för Windows 8.1 och Windows RT 8.1, med skrivbordsapparna för PC eller Mac samt med appar för mobila enheter. Mer information finns i Komma igång med OneDrive.

  Om du vill se hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt, och lägga till mer lagringsutrymme, sveper du in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn) och trycker eller klickar på Inställningar, Ändra datorinställningar och sedan på OneDrive. Du kan också gå till Hantera lagringOneDrive-webbplatsen.

Behöver du mer hjälp?


 

Kontakta support