Navigera på datorn

Windows-självstudie: Sida 5 av 11

För touchfunktioner, mus och tangentbord

Oavsett om du har en dator med pekskärm eller med mus och tangentbord blir du snabbare och mer effektiv när du använder datorn om du lär dig några grundläggande åtgärder i Windows 8.1 och Windows RT 8.1. Med ett par tryck, klick eller tangenttryckningar kan du snabbt hitta det du söker, växla mellan appar och navigera på datorn.

Innan du går in på detaljerna är det viktigt att du bekantar dig med skrivbordet, Startskärmen och vyn Appar. Du kommer troligtvis att använda alla dessa när du arbetar, använder appar, håller kontakten med dina vänner, surfar på webben eller gör något annat på datorn.

Skrivbordet

Det välbekanta skrivbordet finns kvar. Du kan anpassa det med bakgrunder, färger och teman, och fästa dina favoritappar i Aktivitetsfältet.

Du når skrivbordet genom att trycka eller klicka på panelen Skrivbord på Startskärmen eller genom att trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten+D på tangentbordet.

Så här fäster du panelen Skrivbord om den inte visas på Startskärmen:

  1. Om du vill visa vyn Appar drar du uppåt från mitten av Startskärmen. (Om du använder en mus klickar du på pilen Nedåtpil nere till vänster på skärmen.)
  2. Tryck på och håll ned eller högerklicka på Skrivbord och tryck eller klicka sedan på Fäst på Start. (Om du inte hittar panelen Skrivbord kan du börja skriva Skrivbord.)

Skrivbordet

Startskärmen

På Startskärmen visas dina favoritappar, kontakter, webbplatser, mappar och annat som är viktigt för dig så att du kan nå dem snabbt.

Om du vill gå till Startskärmen sveper du in från skärmens högra kant och trycker på Start. Om du använder en mus är det snabbaste sättet att komma till Startskärmen att flytta pekaren längst ned till vänster på skärmen och klicka på Start-knappen.

Mer information om Startskärmen finns i Allt om Startskärmen.

Startskärmen

Vyn Appar

I vyn Appar visas alla appar som är installerade på datorn. I vyn Appar kan du öppna appar, fästa dem på Startskärmen eller fästa dem i Aktivitetsfältet på skrivbordet.

Du öppnar vyn Appar genom att dra uppåt från mitten av Startskärmen eller genom att klicka på pilen Nedåtpil nere till vänster på Startskärmen.
Vyn Appar

Navigera med touch

Vanliga touchfunktioner

I tabellen nedan visas några vanliga åtgärder du kan utföra med hjälp av touchfunktioner. En fullständig lista över alla touchfunktioner finns i Touch: Svepa, trycka och mycket annat.

Flera av dessa åtgärder kan även utföras med tangentbordsgenvägar. En fullständig lista över alla tangentbordsgenvägar finns i Tangentbordsgenvägar.

Åtgärd Så här gör du Tangentbordsgenväg
Åtgärd

Öppna snabbknapparna

Så här gör du

Svep från högra kanten av skärmen.

Tangentbordsgenväg
Windows-tangenten Windows-tangenten + C
Åtgärd

Visa kommandon för en app

Så här gör du

Svep från övre eller nedre kanten av skärmen.

Tangentbordsgenväg
Windows-tangenten Windows-tangenten + Z
Åtgärd

Växla till den senast använda appen

Så här gör du

Svep från vänstra kanten av skärmen.

Tangentbordsgenväg
Windows-tangenten Windows-tangenten + Tabb
Åtgärd

Visa en lista med de senast använda apparna

Så här gör du

Svep in från den vänstra kanten utan att lyfta fingret och dra sedan fingret tillbaka mot den vänstra kanten.

Tangentbordsgenväg
Tryck och håll ned Windows-tangenten Windows-tangenten + Tabb
Åtgärd

Stänga en app

Så här gör du

Dra appen från den övre kanten av skärmen till den nedre.

Tangentbordsgenväg

Alt+F4

Åtgärd

Zooma

Så här gör du

Peka på skärmen med två eller fler fingrar och för fingrarna mot varandra (dra ihop) om du vill zooma ut, eller dra dem från varandra (dra isär) om du vill zooma in.

Tangentbordsgenväg

Ctrl+plustecknet (+) eller Ctrl+minustecknet (-)

Åtgärd

Välja ett objekt

Så här gör du

Svep nedåt på eller över objektet, eller tryck på det och håll ned.

Tangentbordsgenväg

Navigera med en mus

Vanliga åtgärder med en mus

I tabellen nedan visas några vanliga åtgärder du kan utföra med en mus. Mer information om musfunktioner finns i Mus och tangentbord: nyheter.

Flera av dessa åtgärder kan även utföras med tangentbordsgenvägar. En fullständig lista över alla tangentbordsgenvägar finns i Tangentbordsgenvägar.

Åtgärd Så här gör du Tangentbordsgenväg
Åtgärd

Öppna snabbknapparna

Så här gör du

För muspekaren längst upp eller längst ned till höger på skärmen. När snabbknapparna visas flyttar du pekaren upp eller ned längs kanten och klickar på önskad knapp.

Tangentbordsgenväg
Windows-tangenten Windows-tangenten + C
Åtgärd

Visa kommandon för en app

Så här gör du

Högerklicka i appen.

Tangentbordsgenväg
Windows-tangenten Windows-tangenten + Z
Åtgärd

Växla till den senast använda appen

Så här gör du

Flytta pekaren längst upp till vänster på skärmen och klicka.

Tangentbordsgenväg
Windows-tangenten Windows-tangenten + Tabb
Åtgärd

Visa en lista med de senast använda apparna

Så här gör du

Flytta pekaren till det övre vänstra hörnet av skärmen och för den sedan nedåt längs kanten.

Tangentbordsgenväg
Windows-tangenten Windows-tangenten + Tabb
Åtgärd

Stänga en app

Så här gör du
Flytta muspekaren till skärmens övre kant och klicka sedan på knappen Stäng Stäng-ikon.
Tangentbordsgenväg

Alt+F4

Åtgärd

Zooma

Så här gör du

Håll ned Ctrl samtidigt som du roterar hjulknappen.

Tangentbordsgenväg

Ctrl+plustecknet (+) eller Ctrl+minustecknet (-)

Åtgärd

Visa Aktivitetsfältet

Så här gör du

Flytta muspekaren nedanför skärmens nederkant.

Tangentbordsgenväg
Windows-tangenten Windows-tangenten + T väljer den första appen i Aktivitetsfältet
Tips!

Du kan använda skrivbordet sida vid sida med andra appar, men apparna på skrivbordet delar alltid samma fönster.

Använda appar bredvid varandra

Du kan ha upp till fyra appar på skärmen samtidigt beroende på vilken skärmupplösning du har. Du kan schemalägga möten i kalendern samtidigt som du svarar på mejl och du kan spela in en föreläsning med Ljudinspelaren samtidigt som du antecknar på skrivbordet.

Använda två appar bredvid varandra

  1. Öppna en app som du vill använda.

  2. Dra fingret från skärmens övre kant tills en öppning visas bakom appen. Dra sedan appen till vänster eller höger sida av skärmen.
    (Om du använder en mus pekar du längst upp till vänster och högerklickar på appikonen. Välj Dela vänster eller Dela höger. )

  3. Gå tillbaka till Startskärmen och öppna en annan app. Den visas bredvid den första appen.

  4. Om du vill ändra storlek på apparna drar du avgränsaren mellan apparna.

Så här öppnar du en tredje app

Om du går tillbaka till Startskärmen och öppnar en tredje app visas den ovanför de två första apparna. Du kan trycka eller klicka på vänster eller höger sida av den tredje appen om du vill byta ut någon av apparna under den.

Om du vill använda alla tre appar på samma skärm drar du den tredje appen tills ett öppet område visas bredvid den eller mellan de andra apparna. Om det inte visas något öppet område finns det bara plats för två appar på din skärm.

Behöver du mer hjälp?