Komma igång med Windows Media Player

Med Windows Media Player kan du spela upp digitala mediefiler, ordna din samling med digitala media, bränna (skapa) CD-skivor med din favoritmusik, rippa (kopiera) musik från CD-skivor och synkronisera mediefiler till en bärbar enhet.

Öppna Windows Media Player

  1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
    (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  2. Skriv Windows Media Player i sökrutan och tryck eller klicka på Windows Media Player.

Tre sätt att spela upp

  • Media Player-biblioteket. Du kan visa och ordna din samling med digitala media i Media Player-biblioteket. Till vänster kan du välja vilken kategori, t.ex. Musik, Bilder eller Filmer, som du vill visa i detaljfönstret. Om du till exempel vill ordna din musik efter genre dubbeltrycker eller dubbelklickar du på Musik och trycker eller klickar på Genre. Du kan dra objekt från detaljfönstret till listvyn till höger om du vill skapa spelningslistor, bränna CD- eller DVD-skivor eller synkronisera med olika enheter, t.ex. bärbara musikspelare. När du växlar mellan vyerna i Media Player kan du använda knapparna Bakåt och Framåt längst upp till vänster i spelaren för att se vad du har gjort.

  • Uppspelningsläget. I uppspelningsläget kan du visa DVD-filmer och videor eller se vilken musik som spelas. Du kan välja att bara visa det medieobjekt som spelas eller så kan du svepa eller högerklicka på spelaren och klicka på Visa lista för att visa alla tillgängliga objekt.

  • Från Aktivitetsfältet. Du kan använda spelaren när den är minimerad. Du kan spela upp eller pausa det aktuella objektet, gå till nästa och sedan gå tillbaka till det föregående objektet med hjälp av kontrollerna i miniatyrbildsvyn. Miniatyrerna visas när du trycker på och håller ned eller pekar på Windows Media Player-ikonen i Aktivitetsfältet.

Du kan växla mellan biblioteket och uppspelningsläget genom att trycka eller klicka på knappen Växla till Uppspelning längst ned till höger i spelaren. Om du vill gå tillbaka till biblioteket trycker eller klickar du på knappen Växla till bibliotek längst upp till höger i spelaren.

Skapa digitala musikfiler genom att rippa CD-skivor

Du kan lägga till musik i biblioteket genom att kopiera CD-skivor med hjälp av datorns CD-enhet och lagra dem på datorn som digitala filer. Detta kallas för att rippa. Mer information finns i Rippa och bränna CD-skivor.

Använda flikar för att utföra viktiga aktiviteter

Du öppnar listvyn i biblioteket med flikarna uppe till höger i spelaren. Därifrån kan du skapa spelningslistor med dina favoritlåtar, bränna egna låtlistor på en CD och synkronisera spelningslistor med en bärbar mediespelare.

Sätt igång genom att trycka eller klicka på en flik:

  • Spela upp. Den här listan visar det objekt som spelas upp för närvarande och de objekt som du har valt att spela upp i spelarens bibliotek. Om du exempelvis valt att spela upp ett visst album, visas hela albumet på fliken Spela upp. Du kan använda fliken om du vill skapa och spara egna spelningslistor.

  • Bränn. Du kan dra objekt från detaljfönstret till den här listan om du vill bränna ljud-CD-skivor, data-CD-skivor och DVD-skivor. Mer information finns i Rippa och bränna CD-skivor.

  • Synkronisera. Du kan synkronisera musik, video och bilder från spelaren med många olika flyttbara enheter, bl.a. bärbara mediespelare, minneskort och vissa mobiltelefoner. Anslut en enhet som stöds så väljer spelaren en synkroniseringsmetod (automatisk eller manuell) som passar enheten. Mer information finns i Konfigurera en enhet för synkronisering i Windows Media Player.

Behöver du mer hjälp?