Problem med hemgrupper i Windows

I den här artikeln lär du dig att diagnostisera och åtgärda problem med hemgrupper i Windows. Börja med att köra felsökaren för hemgrupper.

Köra felsökaren för hemgrupper

 1. Öppna felsökaren för hemgrupper genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Sök), skriva felsökning i sökrutan och trycka eller klicka på Felsökning. Tryck eller klicka på Nätverk och Internet och sedan på Hemgrupp. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 2. Klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Om du inte kan åtgärda problemet genom att köra felsökaren läser du avsnitten nedan som innehåller information om just ditt problem.

Visa alla

Jag kan inte skapa, gå med i eller använda en hemgrupp

En hemgrupp skapas vanligtvis automatiskt när du konfigurerar en dator med Windows 8, Windows RT eller Windows 7. Om det redan finns en hemgrupp behöver du bara gå med i den.

Det finns flera problem som kan hindra dig från att skapa, gå med i eller använda en hemgrupp. Leta efter problemet och möjliga lösningar i tabellen nedan.

Problem
Möjliga lösningar

Du kanske har ett Windows-operativsystem som begränsar användningen av hemgrupper.

Hemgrupp finns i Windows 8.1, Windows RT 8.1 och Windows 7. Du kan ansluta till en hemgrupp från en dator med Windows RT, men du kan inte skapa en hemgrupp eller dela innehåll med hemgruppen. I Windows 7 Starter och Windows 7 Home Basic kan du gå med i men inte skapa en hemgrupp.

Du kanske inte är ansluten till ett nätverk eller så kanske du inte är ansluten till rätt nätverk.

Så här ansluter du till ett nätverk:

 • Anslut till ett nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant och trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och tryck eller klicka sedan på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk). Tryck eller klicka på det nätverk du vill ansluta till och sedan på Anslut.

När du har anslutit till nätverket kan du skapa eller gå med i en hemgrupp.

Alternativet Hitta enheter och innehåll kanske är avstängt.

Så här aktiverar du det:

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk, Anslutningar och sedan på din nätverksanslutning.

 3. Aktivera Hitta enheter och innehåll.

Datumet och tiden kanske är fel.

Se till att alla datorer har rätt datum och tid. Om du vill ändra datumet och tiden följer du dessa steg:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Ange datum och tid i sökrutan och tryck eller klicka på Inställningar.

 3. Tryck eller klicka på Datum och tid i resultatlistan.

 4. Tryck eller klicka på Ändra datum och tid. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Två eller fler datorer i nätverket kan ha samma namn.

Varje dator i en hemgrupp måste ha ett unikt namn. Du kontrollerar datornamnet genom att följa dessa steg på varje dator i hemgruppen:

 • Öppna System genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva System i sökrutan och trycka eller klicka på System.

  Datornamnet visas under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

De andra datorerna i hemgruppen är kanske inte i hemmet, har kanske lämnat hemgruppen eller stängts av, försatts i strömsparläge eller viloläge.

Information om hur du ändrar energisparalternativ finns i Energischeman: Vanliga frågor och svar.

Nätverksidentifieringen är avstängd.

Så här aktiverar du nätverksidentifiering:

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva avancerad delning i sökrutan och trycka eller klicka på Hantera avancerade delningsinställningar.

 2. Expandera nätverksprofilen Privat genom att trycka eller klicka på sparrikonen Sparrikonen.
 3. Tryck eller klicka på Aktivera nätverksidentifiering och sedan på Spara ändringar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Systemadministratören kanske har inaktiverat hemgrupper.

Om du är ansluten till ett domännätverk kanske systemadministratören har inaktiverat hemgrupper helt. I så fall kan du inte gå med i en hemgrupp.

En eller flera nödvändiga tjänster kanske inte körs.

Tjänsterna Peer Networking Grouping och HomeGroup Provider måste båda köras. Så här kontrollerar du det:

 1. Öppna Kontrollpanelen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Kontrollpanelen i sökrutan och trycka eller klicka på Kontrollpanelen.

 2. Skriv Administrationsverktyg i Kontrollpanelens sökruta och dubbeltryck eller dubbelklicka på Tjänster. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val. .

 3. I kolumnen Status, bredvid tjänsterna Peer Networking Grouping och HomeGroup Provider, bör Körs visas. Om inte dubbeltrycker eller dubbelklickar du på namnet på tjänsten, trycker eller klickar på Starta och sedan på OK.

Obs!

 • Om du inte kan starta tjänsterna kör du felsökaren för hemgrupper från länken överst i den här artikeln.

IPv6 kanske är inaktiverat.

IPv6 måste vara aktiverat för nätverksanslutningen för att du ska kunna skapa eller gå med i en hemgrupp. Om du vill aktivera IPv6 kör du felsökaren för hemgrupper från länken överst i den här artikeln.

Peer-nätverksfilen idstore.sst kanske är skadad.

Om meddelandet ”Det går inte att konfigurera en hemgrupp på den här datorn. Felkod 0x80630801.” visas och du inte kan starta tjänsten Peer Networking Grouping genom att följa stegen i avsnittet ”En eller flera nödvändiga tjänster kanske inte körs” tar du bort den skadade filen genom att följa stegen nedan.

Obs!

 • Följande steg riktar sig till avancerade användare.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv kommandotolken i sökrutan.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på Kommandotolken i resultatlistan och tryck eller klicka på Kör som administratör. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 4. Ta bort filen idstore.sst i mappen \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking på systemenheten (till exempel enhet C).

 5. Starta om datorn och prova att gå med i hemgruppen igen.

Datorn tillhör redan en hemgrupp.

Du kan bara tillhöra en hemgrupp i taget. Om du vill gå med i en annan hemgrupp måste du först lämna den som datorn för närvarande hör till.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Hemgrupp och sedan på Lämna.

Det kan vara problem med nätverket.

Prova att köra felsökaren för nätverk:

 • Öppna felsökaren för nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Analysera och reparera i sökrutan och trycka eller klicka på Analysera och reparera nätverksproblem.

Andra okända problem.

Ibland kan du åtgärda problem genom att starta om datorn eller genom att lämna hemgruppen och sedan gå med i den igen.

Jag kan inte skriva ut till en skrivare i hemgruppen

Det kan finnas flera orsaker till att det inte går att skriva ut på en skrivare i en hemgrupp:

 • Skrivaren är avstängd.

 • Den dator som skrivaren är ansluten till är avstängd, i strömsparläge, i viloläge eller ingår inte längre i hemgruppen. Information om hur du ändrar energisparalternativ finns i Energischeman: Vanliga frågor och svar.

 • En annan medlem i hemgruppen har slutat dela skrivaren.

 • Alternativet Hitta enheter och innehåll kanske är avstängt. Mer information finns i Söka efter datorer, enheter och innehåll i nätverket.

 • Skrivaren har en annan anslutning än en USB-anslutning och måste delas via Enheter och skrivare på Kontrollpanelen.

 • Fel skrivardrivrutin är installerad. Skrivaren måste använda rätt drivrutin för den typ av dator som den är ansluten till (x86-baserad eller x64-baserad). Många skrivardrivrutiner kan laddas ned automatiskt från Windows Update. Drivrutiner finns också tillgängliga på skrivartillverkarens webbplats. Mer information finns i Installera en skrivare.

Om du fortfarande inte kan hitta eller skriva ut på en skrivare i hemgruppen kan det bero på ett nätverksproblem. Prova att köra felsökaren för nätverk:

 • Öppna felsökaren för nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Analysera och reparera i sökrutan och trycka eller klicka på Analysera och reparera nätverksproblem.

Ibland kan du komma åt skrivarna i hemgruppen genom att starta om datorn eller genom att lämna hemgruppen och sedan gå med i den igen.

Jag kan inte ta bort en hemgrupp

Hemgrupper kan inte tas bort, men du kan få en att försvinna genom att låta alla datorer lämna den. Så här lämnar du en hemgrupp:

 1. Öppna Hemgrupp genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Ändra datorinställningar, trycka eller klicka på Nätverk och sedan på Hemgrupp.

 2. Tryck eller klicka på Lämna.

Behöver du mer hjälp?