Köpa appar åt barn

Om ditt barn använder sitt eget Microsoft-konto för att logga in i Windows har de troligtvis ingen betalningsmetod kopplad till kontot och kan inte köpa appar i Windows Store. Du kan köpa appar åt ditt barn, eller installera appar som du redan äger åt dem, genom att logga in i Windows Store med ditt konto.

Du kan även köpa ett Windows Store-presentkort som ditt barn kan lösa in med sitt konto i Windows Store. Om du vill ha mer information om Windows Store-presentkort går du till webbplatsen för Microsoft-konton.

Obs!

 • Tillgängligheten för presentkort varierar beroende på återförsäljare, land och region.

Så här köper du en app åt ditt barn med ditt konto

 1. Be barnet logga in i Windows med sitt Microsoft-konto.

 2. Öppna Windows Store genom att trycka eller klicka på Store på Startskärmen.

 3. Tryck eller klicka på Konto och sedan på Mitt konto.

 4. Logga ut barnet från Windows Store genom att trycka eller klicka på Logga ut.

 5. Tryck eller klicka på Logga in och logga in i Windows Store med ditt eget Microsoft-konto.

 6. Tryck eller klicka på Startsida.

 7. Sök efter appen du vill köpa och tryck eller klicka sedan på Köp.

 8. När du är klar med köpet går du tillbaka till Mitt konto och loggar ut från Windows Store så att ditt barn inte kan köpa appar med ditt konto.

Så här installerar du en app som du äger

 1. Be barnet logga in i Windows med sitt Microsoft-konto.

 2. Öppna Windows Store genom att trycka eller klicka på Store på Startskärmen.

 3. Tryck eller klicka på Konto och sedan på Mitt konto.

 4. Logga ut barnet från Windows Store genom att trycka eller klicka på Logga ut.

 5. Tryck eller klicka på Logga in och logga in i Windows Store med ditt eget Microsoft-konto.

 6. Tryck eller klicka på Konto och sedan på Mina appar.

 7. Svep ned på de appar du vill installera och tryck sedan på Installera. (Om du använder en mus högerklickar du på apparna du vill installera och klickar sedan på Installera.)

 8. När du är klar med installationen går du tillbaka till Mitt konto och loggar ut från Windows Store så att ditt barn inte kan köpa appar med ditt konto.

Obs!

 • Vissa appar kräver att du loggar in med samma Microsoft-konto som du använde när du installerade dem.

 • Mer information om att använda Family Safety finns i Installera appar på flera datorer med ditt Microsoft-konto.

 • Mer information om att installera dina appar på andra datorer finns i Use Family Safety with the Windows Store.

 • Om du inte ser Konto har datorn inte den senaste uppdateringen för Store ännu. Svep i stället nedåt från den övre kanten av skärmen (eller högerklicka om du använder en mus) och tryck eller klicka på Ditt konto eller Dina appar.

Behöver du mer hjälp?