Ansluta en andra bildskärm eller projektor

Två bildskärmar där Startskärmen visas på den ena och två öppna appar på den andra

Det kan vara lättare att visa flera öppna appar samtidigt om du har en andra bildskärm. Du kan också ansluta en projektor så att alla i rummet ser din skärm.

Du ansluter de flesta bildskärmar och projektorer med DVI-, VGA- eller HDMI-kablar. (Vissa enheter kan till och med ansluta trådlöst. Mer information finns i Projicera till en trådlös bildskärm med Miracast.) Din dator kanske är utrustad med en eller flera av dessa portar.
DVI-, VGA- och HDMI-portar
DVI-, VGA- och HDMI-portar

När du har anslutit en bildskärm eller projektor till datorn kan du göra följande:

 • Använda de fyra hörnen på en vanlig skärm med en mus eller kanterna på en pekskärm för att öppna Startskärmen, snabbknappar och nyligen använda appar.

 • Ha flera fönster öppna på varje skärm, med olika appar i varje fönster.

 • Anpassa skärmarna genom att visa aktivitetsfält på en eller alla skärmar och flytta appar mellan skärmarna.

Visa alla

Ansluta en bildskärm till datorn

Du ansluter de flesta bildskärmar och projektorer med kablar som matchar en tillgänglig DVI-, VGA- eller HDMI-port på datorn. Om datorn bara har en DVI-port som redan används kan du köpa speciella bildskärmskablar som erbjuds av vissa datortillverkare och som delar signalen från en DVI-port till två bildskärmar.

Obs!

 • En stationär dator behöver ett grafikkort med två DVI-, VGA- eller HDMI-portar.

 • Om din bildskärm eller projektor har en kabel som inte passar din dator kan du köpa en adapter som konverterar en typ till en annan (t.ex. om du vill ansluta en DVI-bildskärm till en VGA-port eller tvärtom).

Så här ansluter du en till bildskärm till datorn

 1. Leta upp en tillgänglig grafikport på datorn.

 2. Anslut den matchande kabeln från den andra bildskärmen till porten.

  Bildskärmen bör identifieras och installeras automatiskt av Windows.

Ansluta en projektor till datorn

För trådbundna anslutningar ansluter du projektorkabeln till VGA-, DVI- eller HDMI-porten. I de flesta fall identifieras och installeras projektorn automatiskt av Windows.

Du kan också ansluta till en trådlös projektor när Windows identifierar en i närheten. Mer information om hur du ansluter en trådlös Miracast-projektor finns i Projicera till en trådlös bildskärm med Miracast.

Så här ansluter du till en trådlös projektor

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 2. Tryck eller klicka på Projicera och tryck eller klicka på Lägg till en trådlös bildskärm.

 3. Välj projektorn i listan med identifierade enheter och följ anvisningarna på skärmen.

Ange vad som ska visas på skärmarna

När du har anslutit den andra bildskärmen eller anslutit en projektor kan du välja skärmalternativ.

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 2. Tryck eller klicka på Projicera och välj något av följande alternativ:

  • Endast datorskärm. Allt visas på datorn. (När du är ansluten till en trådlös projektor ändras det här alternativet till Koppla från.)

  • Duplicera. Samma saker visas på båda skärmarna.

  • Utvidga. Allt expanderas över båda bildskärmarna och du kan dra och flytta objekt mellan skärmarna.

  • Endast andra bildskärm. Allt visas på den anslutna skärmen. Den andra skärmen är tom.

Använda aktivitetsfält på alla skärmar

När du är nöjd med konfigurationen av den andra skärmen eller en projektor kanske du vill ha ett aktivitetsfält på varje skärm så att du kan växla mellan appar och filer på skrivbordet enklare. Du kan ha ett aktivitetsfält på alla skärmar där skrivbordet visas och välja vilka knappar som visas på dem.

Om du använder en mus kan du även visa Aktivitetsfältet på Startskärmen eller i Windows Store-appar genom att flytta muspekaren till skärmens nederkant. (Flytta muspekaren så långt ned på skärmen så att den försvinner.) Aktivitetsfältet försvinner när du flyttar bort muspekaren från skärmens nederkant.

Så här visar du aktivitetsfält på skrivbordet

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök) och skriv Aktivitetsfältet och navigering i sökrutan.

 2. Tryck eller klicka på Aktivitetsfältet och navigering.

 3. Markera kryssrutan Visa aktivitetsfält på alla bildskärmar under Flera bildskärmar och välj önskade alternativ.

 4. Tryck eller klicka på OK.

Flytta runt appar på skärmarna

Du kan flytta runt apparna på och mellan skärmarna.

När du trycker på Windows-tangenten Windows-tangenten+vänsterpil eller Windows-tangenten Windows-tangenten+högerpil flyttar du runt appar på skärmen. När du trycker på Windows-tangenten Windows-tangenten+Skift+vänsterpil eller Windows-tangenten Windows-tangenten+Skift +högerpil flyttar du appen från skärm till skärm.

Om du använder en mus kan du även ta tag i namnlisten och flytta appen dit du vill ha den. Flytta muspekaren till överkanten av appen om du vill se namnlisten på en Windows Store-app.

Hantera markörens beteende när den ena bildskärmen är en pekskärm och den andra inte är det

Om både en pekskärm och en traditionell bildskärm är anslutna till datorn kanske du vill ändra markörens inställningar.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriv Inställningar för Tablet PC och tryck eller klicka på Inställningar för Tablet PC.

 2. Tryck eller klicka på Inställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Om du ges möjlighet att välja alternativ trycker eller klickar du på Tryckinmatning och följer anvisningarna på skärmen.

Behöver du mer hjälp?