Stänga av eller försätta datorn i vilo- eller strömsparläge

Titta på ett videoklipp om hur du stänger av din dator. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning Knappen för textning.)

Du kan stänga av datorn på tre sätt: du kan stänga av den helt, försätta den i strömsparläge, eller försätta den i viloläge.

Stänga av datorn helt

Om du inte kommer att använda datorn på ett tag kan du stänga av den helt. Stäng alla skrivbordsappar som är öppna innan du stänger av datorn – du uppmanas eventuellt spara ditt arbete.

På vissa datorer finns det en strömbrytarknapp (Strömbrytare) på Startskärmen. Om din dator har en strömbrytarknapp trycker eller klickar du på den och sedan på Stäng av.

Obs!

 • Strömbrytarknappen visas inte på Startskärmen för enheter med Windows RT, de flesta surfplattor som kan aktiveras (väckas) direkt (de med InstantGo-funktion), surfplattor med skärmar mindre än 8,5 tum eller om maskinvarutillverkaren har inaktiverat knappen.

Om du inte ser strömbrytarknappen på Startskärmen kan du stänga av datorn så här:

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Av/vila och tryck eller klicka sedan på Stäng av.

Här är exempel på andra sätt att stänga av datorn:

Visa alla

Stänga av från Start-knappen

Det finns ett snabbare sätt att stänga av stationära och bärbara datorer i Windows 8.1 och Windows RT 8.1.

 1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn och högerklicka på Start-knappen eller tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten+X på tangentbordet.
 2. Tryck eller klicka på Stäng av eller logga ut och välj Stäng av.

  Meny med avstängningsalternativ

Obs!

 • Du kan även använda pekfunktionerna för att stänga av datorn om du är på skrivbordet. Tryck på och håll ned Start-knappen längst ned till vänster på skärmen, tryck på Stäng av eller logga ut och välj Stäng av.

Stänga av datorer med InstantGo

Med InstantGo väcks datorn direkt från strömsparläge med uppdaterade appar och data. Batteriet räcker hela dagen, så om du har en Windows 8.1- eller Windows RT 8.1-dator med InstantGo finns det egentligen ingen anledning att stänga av datorn helt. Om du ändå vill stänga av den finns det ett snabbare sätt:

 1. Håll ned datorns strömbrytare (cirka fyra sekunder) tills du ser Dra för att stänga av datorn på skärmen.

 2. Svep sedan ned eller dra ned låsskärmen med musen.

  Om du ändrar dig sveper du uppåt eller drar upp låsskärmen med musen för att återgå till det du höll på med på datorn.

Strömsparläge

I strömsparläge förbrukas väldigt lite ström, datorn startar snabbare och du är genast tillbaka där du slutade. Du behöver inte oroa dig för att ditt arbete ska gå förlorat på grund av att batteriet laddas ur eftersom Windows sparar allt arbete automatiskt och stänger av datorn om batteriets laddningsnivå är för låg. Använd strömsparläge när du inte ska använda datorn under en kortare stund, t.ex. när du tar en kafferast.

Många datorer (särskilt bärbara datorer och surfplattor) försätts i strömsparläge när du stänger locket eller trycker på strömbrytaren. Anvisningarna nedan förklarar hur du kontrollerar om detta är vad som händer och hur du ändrar inställningarna om så inte är fallet.

Försätta datorn i strömsparläge

 1. Öppna Energialternativ genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Energialternativ i sökrutan och trycka eller klicka på Energialternativ.

 2. Gör något av följande:

  • Om du använder en stationär dator eller en surfplatta trycker eller klickar du på Ange hur strömbrytaren ska fungera. Välj Strömsparläge under Inställningar för strömbrytaren och tryck eller klicka på Spara ändringar.

  • Om du använder en bärbar dator trycker eller klickar du på Ange vad som händer när datorns lock stängs. Bredvid När jag stänger datorns lock väljer du vad den bärbara datorn ska göra, både när den körs på batteridrift och när den är ansluten till ett eluttag. Tryck eller klicka på Spara ändringar.

 3. När du vill försätta datorn i strömsparläge stänger du bara den bärbara datorns lock. På en stationär dator eller surfplatta trycker du bara på strömbrytaren.

Viloläge

Det här alternativet utformades för bärbara datorer och kanske inte är tillgängligt på alla datorer (alternativet för viloläge finns inte på datorer med InstantGo). Viloläge förbrukar mindre ström än strömsparläge och när du sätter igång datorn igen visas allt som du lämnade det (fast inte lika snabbt som från strömsparläge). Använd viloläge när du vet att du inte kommer att använda den bärbara datorn eller surfplattan under en längre tid, och du vet att du inte kommer ha tillfälle att ladda batteriet under tiden. Börja med att se efter om det här alternativet är tillgängligt på din dator och aktivera det i så fall.

Försätta datorn i viloläge

 1. Öppna Energialternativ genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Energialternativ i sökrutan och trycka eller klicka på Energialternativ.

 2. Tryck eller klicka på Ange hur strömbrytaren ska fungera och välj Viloläge (om alternativet är tillgängligt) under Avstängningsinställningar.

Nu visas alternativet för viloläge på dessa två platser:

 • Av/vila-menyn på snabbknappen Inställningar.

 • Stäng av-menyn.

  Du kommer hit genom att flytta muspekaren till det nedre vänstra hörnet av skärmen och högerklicka eller trycka på Start-knappen, eller genom att trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten+X på tangentbordet.

Obs!

 • Om någon enhet som är ansluten till datorn (till exempel en bildskärm) inte skulle fungera korrekt när du startar från vilo- eller strömsparläge kan du koppla från och ansluta enheten igen, eller starta om datorn. Se också till att du har de senaste drivrutinerna för alla dina enheter. Mer information finns i Ladda ned och installera drivrutiner.

Behöver du mer hjälp?