Återställa filer eller mappar med Filhistorik

Titta på ett videoklipp om hur du återställer tidigare filversioner med Filhistorik. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning Knappen för textning.)

Filhistorik säkerhetskopierar regelbundet versioner av dina filer i mapparna Dokument, Musik, Bilder, Filmer och Skrivbord och OneDrive-filerna som är tillgängliga offline på datorn. Med tiden får du en fullständigt historik över dina filer. Om de ursprungliga filerna försvinner, skadas eller tas bort kan du återställa dem. Du kan också gå igenom och återställa olika versioner av dina filer. Om du till exempel vill återställa en äldre version av en fil (även om den inte har tagits bort eller försvunnit) kan du titta igenom en tidslinje, välja en version och återställa den.

Om du inte har skapat en enhet för Filhistorik och aktiverat Filhistorik än läser du Konfigurera en enhet för Filhistorik. Information om hur du felsöker problem, undantar mappar och ändrar enheter och inställningar finns i Vad ska jag göra om något blir fel i Filhistorik?

Återställa filer eller mappar

  1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriv återställ dina filer i sökrutan och tryck eller klicka på Återställ dina filer med Filhistorik.

  2. Ange namnet på den fil som du söker efter i sökrutan eller bläddra igenom de olika versionerna av dina mappar och filer med hjälp av vänster- och högerpilarna.

  3. Välj vad du vill återställa till den ursprungliga platsen och tryck eller klicka på knappen Återställ.

    Om du vill återställa filerna till en annan plats än den ursprungliga, trycker du och håller ned knappen Återställ, trycker eller klickar på Återställ till och väljer sedan en ny plats.

Behöver du mer hjälp?