Förbättra datorns prestanda genom att optimera enheten

Ett av de bästa sätten att förbättra datorns prestanda är att optimera enheten. Windows innehåller flera funktioner som du kan använda för att optimera de olika typer av enheter som används av dagens datorer. Oavsett vilken typ av enhet din dator använder väljer Windows automatiskt den optimering som passar enheten.

Optimera enheter, tidigare Diskdefragmenteraren, körs som standard automatiskt enligt ett veckoschema. Men du kan också optimera enheter på datorn manuellt.

Visa alla

Så här optimerar du enheter manuellt

 1. Öppna Optimera enheter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Defragmentera i sökrutan och trycka eller klicka på Defragmentera och optimera dina enheter.

 2. Tryck eller klicka på den enhet som du vill optimera under Status. (I kolumnen Medietyp ser du vilken typ av enhet du optimerar.)

 3. Du kan kontrollera om enheten behöver optimeras genom att trycka eller klicka på Analysera. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

  När Windows har analyserat enheten tittar du i kolumnen Aktuell status för att se om du behöver optimera enheten. Om enheten är mer än 10 % fragmenterad bör du optimera enheten nu.

 4. Tryck eller klicka på Optimera. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

  Att optimera en enhet kan ta allt från flera minuter till några få timmar beroende på storleken på enheten och hur mycket optimering som krävs. Du kan fortsätta använda datorn under optimeringen.

Obs!

 • Om enheten används av ett annat program, eller om den är formaterad med ett annat filsystem än NTFS, FAT eller FAT32, kan den inte optimeras.

 • Det går inte att optimera nätverksenheter.

 • Om en enhet inte visas i Optimera enheter kan det bero på att enheten innehåller ett fel. Försök reparera enheten först och gå sedan tillbaka till Optimera enheter och försök igen. Mer information finns i Så här reparerar du en enhet sist i den här artikeln.

Så här ändrar du optimeringsschemat

 1. Öppna Optimera enheter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Defragmentera i sökrutan och trycka eller klicka på Defragmentera och optimera dina enheter.

 2. Tryck eller klicka på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill inaktivera schemalagd optimering avmarkerar du kryssrutan Kör efter schema.

  • Om du vill ändra hur ofta en schemalagd optimering körs trycker eller klickar du på listrutan bredvid Frekvens och sedan på Varje dag, Varje vecka eller Varje månad. Standardschemat för optimering är varje vecka och körs enligt inställningarna för automatiskt underhåll.

  • Om du vill välja vilka enheter som ska tas med eller utelämnas i schemalagda optimeringar trycker eller klickar du på Välj bredvid Enheter, markerar eller avmarkerar kryssrutorna bredvid enheterna och trycker eller klickar sedan på OK. Du kan också avmarkera kryssrutan Optimera nya enheter automatiskt om du inte vill att nya enheter ska läggas till i schemalagda optimeringar. Om det inte går att optimera en enhet i Windows visas inte enheten som ett alternativ i Automatiskt underhåll.

 4. Tryck eller klicka på OK.

Så här reparerar du en enhet

 1. Öppna Den här datorn genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Den här datorn i sökrutan och trycka eller klicka på Den här datorn.

 2. Tryck på och håll ned eller högerklicka på den enhet som du vill reparera och tryck eller klicka på Egenskaper.

 3. Tryck eller klicka på fliken Verktyg och sedan på Kontrollera under Felkontroll. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 4. Följ anvisningarna. Du kanske måste starta om datorn efter felkontrollen.

Behöver du mer hjälp?