IME:er (Input Method Editors)

IME:er gör det enklare att skriva på vissa språk (till exempel asiatiska språk) som har tusentals tecken som inte får plats på ett vanligt tangentbord. När du köper en ny dator med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, eller installerar Windows 8.1 på en gammal dator och lägger till ett språk, tilldelas automatiskt ett standardtangentbord eller en IME för varje språk på datorn av Windows. Du kan också lägga till ytterligare IME:er om du vill.

Obs!

 • Vissa IME:er fungerar inte i det nya Windows-användargränssnittet.

Lägga till ytterligare IME:er

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Inställningar för region och språk i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Inställningar för region och språk.

 3. I listan med språk trycker eller klickar du på det språk som du vill lägga till en IME för. Tryck eller klicka sedan på Alternativ.

 4. Tryck eller klicka på Lägg till ett tangentbord.

 5. Bläddra till och välj önskad IME i listan med tillgängliga IME:er.

Växla mellan olika IME:er

Om du har lagt till flera språk på datorn, eller flera inmatningsmetoder för ett språk, kan du välja hur du vill skriva text genom att växla mellan IME:er eller tangentbordslayouter.

 • Om du använder ett standardtangentbord håller du ned Windows-tangenten Windows-tangenten och trycker på Blanksteg upprepade gånger för att växla mellan de olika inmatningsmetoderna.
 • Om du använder en surfplatta eller en pekdator kan du växla inmatningsmetod på pektangentbordet. Tryck på pektangentbordsknappen Ikonen för pektangentbord längst ned till höger på pektangentbordet och tryck på den inmatningsmetod som du vill växla till.
  Pektangentbordsknappen på pektangentbordet
  Pektangentbordsknappen på pektangentbordet

  Om du befinner dig på skrivbordet trycker eller klickar du på förkortningen av språknamnet i Aktivitetsfältet. Tryck eller klicka sedan på den inmatningsmetod som du vill byta till.

  Språkförkortningsknapp i Aktivitetsfältet på skrivbordet
  Språkförkortningsknapp i Aktivitetsfältet på skrivbordet
 • Det här kan du också göra från snabbknappen Inställningar:

  1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
   (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

  2. Tryck eller klicka på förkortningen för det språk som är valt.

  3. I listan som visas trycker eller klickar du sedan på det språk som du vill byta till.

   Snabbknappen Inställningar med förkortningen för den inmatningsmetod som är vald
   Snabbknappen Inställningar med förkortningen för den inmatningsmetod som är vald

Visa och ändra inställningar och alternativ för IME

Så här visar du inställningar och alternativ för alla IME:er som du har lagt till:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Inställningar för region och språk i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Inställningar för region och språk.

 3. Tryck eller klicka på ett språk i språklistan om du vill visa de relaterade inmatningsmetoderna.

 4. Tryck eller klicka på önskad IME och tryck eller klicka på Alternativ.

 5. Ändra inställningarna som du vill ha dem.

Vissa IME:er har ytterligare inställningar på Kontrollpanelen. Så här visar du dessa inställningar:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Lägg till ett språk i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Lägg till ett språk.

 3. Tryck eller klicka på Alternativ bredvid ett språk.

 4. Tryck eller klicka på Alternativ bredvid en IME.

 5. Ändra inställningarna som du vill ha dem.

Växla mellan IME-lägen

Med IME-lägesikonen kan du växla mellan alfanumeriska tecken och tecken på det lokala språket.

 • I det nya Windows-användargränssnittet visar du IME-lägesikonen genom att trycka eller klicka i ett nytt textfält. Tryck eller klicka sedan på ikonen för att växla läge.

 • På skrivbordet växlar du läge genom att trycka eller klicka på IME-lägesikonen på pektangentbordet eller i Aktivitetsfältet. Om du vill visa fler IME-alternativ håller du ned eller högerklickar på ikonen i Aktivitetsfältet.

Behöver du mer hjälp?