Installera Windows 8.1 Update (KB 2919355)

Windows 8.1 Update och Windows RT 8.1 Update (som även kallas KB 2919355) innehåller förbättringar som gör det enklare att hitta och använda dina favoritappar och favoritinställningar, samt ger tillgång till mer bekanta mus- och tangentbordsalternativ. Mer information finns i Nyheter i Windows 8.1 Update och Windows RT 8.1 Update.

Det här behöver du veta om installationen av denna viktiga uppdatering.

Den kan redan vara installerad

Om du kör Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 och laddar ned uppdateringar automatiskt, behöver du inte göra något: Windows Update laddar ned och installerar uppdateringen åt dig inom de närmaste veckorna. Det görs då i bakgrunden utan att störa dig, men du får ett meddelande om att du behöver starta om datorn för att slutföra installationen.

Kontrollera om uppdateringen redan är installerad genom att gå till Startskärmen. Om det finns en sökknapp bredvid ditt kontonamn längst upp på Startskärmen har du redan uppdateringen.

Sökknappen på Startskärmen.
Sökknappen visas på Startskärmen efter uppdateringen.

Uppdateringen skickas successivt till alla datorer med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 under en period om ett antal veckor. Om du hämtar uppdateringar automatiskt men inte ser uppdateringen än, kan du vänta ett par dagar och sedan kontrollera igen.

Obs!

Installera uppdateringen manuellt

Om du kör Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 och inte har uppdateringen än, kan du söka efter och installera den manuellt på följande sätt:

 1. Se till att datorn är nätansluten och ansluten till Internet med en anslutning utan datapriser. Koppla inte bort datorn från elnätet eller Internet medan uppdateringen installeras, och stäng heller inte av den.

 2. Svep in från högra kanten av skärmen och tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, för pekaren uppåt och klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa och sedan på Windows Update.

 4. Tryck eller klicka på Sök nu.

 5. Om det finns tillgängliga uppdateringar trycker eller klickar du på Visa information.

 6. Välj uppdateringarna på listan som innehåller KB 2919355 och tryck eller klicka sedan på Installera.

  Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.

 7. Starta om datorn och logga in när installationen är klar.

Obs!

 • Om du inte ser KB 2919355 på listan med tillgängliga uppdateringar, kanske en eller flera nödvändiga uppdateringar saknas. Följ anvisningarna ovan för att söka efter uppdateringar, installera alla viktiga uppdateringar – i synnerhet KB 2919442 – starta om datorn och sök sedan efter KB 2919355 igen.

Därför bör du installera uppdateringen

Vi rekommenderar starkt att du installerar Windows 8.1 Update eller Windows RT 8.1 Update (KB 2919355). Detta är en viktig uppdatering som krävs för framtida Windows-uppdateringar. Om du förhindrar att den installeras eller avinstallerar den, får du inga framtida buggkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar eller nya funktioner. I vissa fall kanske OneDrive inte fungerar som förväntat om du avinstallerar uppdateringen från en ny dator efter att ha loggat in med ett Microsoft-konto.

Diskutrymme som krävs för att installera uppdateringen

I de flesta fall behöver du behöver följande mängd tillgängligt diskutrymme på datorn för att ladda ned och installera Windows 8.1 Update eller Windows RT 8.1 Update (KB 2919355) från Windows Update, beroende på din version av Windows:

 • Windows 8.1 (64-bitarsversion): 2 GB

 • Windows 8.1 (32-bitarsversion): 0,8 GB

 • Windows RT 8.1: 1,1 GB

Dessa värden är uppskattningar, så du kan behöva lite mer eller mindre tillgängligt diskutrymme för uppdateringen. Information om hur du kontrollerar det aktuella utrymmet på datorn och frigör utrymme finns på Tips om hur du frigör diskutrymme på datorn.

Felsöka problem med att installera uppdateringen

Om något av följande Windows Update-fel uppstår när du försöker installera Windows 8.1 Update eller Windows RT 8.1 Update (KB 2919355), kanske du kan åtgärda problemen med dessa lösningar. Om du behöver mer hjälp kontaktar du Microsoft-supporten.

Windows Update-fel Vad det innebär och hur du åtgärdar det
Windows Update-fel

Kod 0x80073712

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan innebära att en fil som behövs av Windows Update är skadad eller saknas. Här följer några steg som du kan prova för att lösa problemet:


 1. Kör felsökaren för Windows 8.1 Update för att lösa problemet.

 2. Installera Windows 8.1 Update eller Windows RT 8.1 Update.

Windows Update-fel

Kod 0x800F0923

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan innebära att en drivrutin eller annan programvara på datorn inte är kompatibel med uppdateringen. Kontakta Microsoft-supporten för information om hur du löser problemet.

Windows Update-fel

Kod 0x800F0922

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan innebära att datorn inte kunde ansluta till Windows Update-servrarna. Om du använder en VPN-anslutning för att ansluta till ett arbetsnätverk kopplar du från nätverket och inaktiverar VPN-programvaran (i förekommande fall) och försöker sedan installera uppdateringen igen.


Felet kan också innebära att det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på partitionen som är reserverad för systemet. Du kanske kan åtgärda problemet genom att använda programvara från tredje part för att öka storleken på partitionen som är reserverad för systemet.

Windows Update-fel

Fel: Vi kunde inte slutföra uppdateringarna. Ändringar ångras. Stäng inte av datorn.


Fel: Det gick inte att konfigurera Windows-uppdateringar. Ändringar återställs.

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här är allmänna fel som kan uppstå när en Windows-uppdatering misslyckas. I detta fall måste du ta reda på den specifika felkoden för att undersöka hur du bäst löser problemet.


Du hittar felkoden för den misslyckade uppdateringen i din uppdateringshistorik. Leta efter KB 2919355 i listan, anteckna felkoden och kontakta Microsoft-supporten.


Visa uppdateringshistoriken

 1. Öppna Windows Update genom att svepa in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn och flyttar muspekaren uppåt), trycka eller klicka på Inställningar, Ändra datorinställningar och sedan på Uppdatera/återställa.

 2. Tryck eller klicka på Visa uppdateringshistorik.

Windows Update-fel

Fel: Uppdateringen kan inte tillämpas på datorn.

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Det här felet kan innebära att datorn inte har den nödvändiga uppdateringen KB 2919442 installerad. Kontrollera att alla viktiga uppdateringar, inklusive KB 2919442, är installerade på datorn. Om alla uppdateringar är installerade kan du behöva återställa datorn.


Så här återställer du datorn utan att ta bort filer

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa och sedan på Återställning.

 3. Tryck eller klicka på Kom igång under Återställ datorn utan att dina filer påverkas.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Behöver du mer hjälp?