Anpassa din dator

Windows 8, Windows RT

Språk i Windows 8 och Windows RT

Om din familj till exempel är flerspråkig eller om du behöver göra tyskaläxan så kan du använda din Windows-dator för att läsa och skriva på flera språk.

Du kan också välja visningsspråk, det vill säga det språk som du oftast ser i Windows och i dina appar. Du kan även växla mellan olika språk samtidigt som du skriver.

Lägga till ett språk

Språk på Kontrollpanelen

Så här lägger du till ett språk:

 1. Öppna snabbknappen Sök, börja skriva språk, välj Inställningar och tryck eller klicka på Lägg till ett språk.

 2. Tryck eller klicka på Lägg till ett språk i Språk på Kontrollpanelen.

 3. Bläddra eller använd sökrutan och sök efter språken som du vill lägga till, och dubbeltryck eller dubbelklicka sedan på önskat språk så att det läggs till i listan.

Om ett språkpaket inte redan är installerat måste du lägga till det för att kunna använda språket som visningsspråk. Så här laddar du ned ett språkpaket:

 1. Leta efter Tillgängligt för hämtning bredvid språket. Tryck eller klicka på Alternativ och tryck eller klicka sedan på Hämta och installera språkpaket.

 2. Ladda ned språkpaketet enligt instruktionerna på skärmen.

Obs!

 • Nedladdningen kan ta en stund beroende på vilken dator du har och språkpaketets storlek.

När språkpaketet har laddats ned kan du ange språket som visningsspråk:

 1. Öppna snabbknappen Sök, börja skriva språk, välj Inställningar och tryck eller klicka på Lägg till ett språk.

 2. Tryck eller klicka på Lägg till ett språk i Språk på Kontrollpanelen.

 3. Kontrollera om det står Visningsspråk för Windows: Tillgängligt bredvid namnet på det språk som du vill använda som visningsspråk.

 4. Om det gör det trycker eller klickar du på det. Tryck eller klicka sedan på Flytta upp tills språket visas överst i listan.

 5. Logga ut och in igen på datorn.

 6. Nu visas Windows i det språk som du har flyttat längst upp i språklistan.

Skriva på flera språk

Nu när du har lagt till de språk som du behöver kan du skriva på dem genom att växla mellan tangentbordslayouter eller IME:er (Input Method Editor). IME:er gör det enklare att skriva på vissa asiatiska språk (till exempel kinesiska, koreanska och japanska) som har tusentals tecken som inte får plats på ett tangentbord. Du kan växla inmatningsmetod på tre sätt:

 • Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten på ett vanligt tangentbord och tryck upprepade gånger på Blanksteg tills du kommer till önskat språk.
 • Tryck eller klicka på förkortningen av språknamnet i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet och välj sedan det tangentbord som du vill byta till.

 • Om du har pekskärm trycker eller klickar du på pektangentbordet i Aktivitetsfältet på skrivbordet, trycker eller klickar på språkets förkortning och trycker eller klickar sedan på det tangentbord som du vill byta till.

  Växla inmatningsmetod med pektangentbordet
  Växla inmatningsmetod med pektangentbordet
  Växla inmatningsmetod från Aktivitetsfältet på skrivbordet
  Växla inmatningsmetod från Aktivitetsfältet på skrivbordet

Tips!

 • Du kan också lägga till en tangentbordslayout för de flesta språk. Det kan du till exempel göra om du använder särskilda tangentbord eller IME:er för olika uppgifter.

Läs mer

Se avsnittet Anpassning och hjälpmedel under Hjälp.

Läs mer om hur du använder IME:er.

Se nyheterna i Windows.

Arbeta med olika språk.