Internetanslutningar med datapriser: Vanliga frågor och svar

Det här avsnittet innehåller svar på några vanliga frågor om Internetanslutningar med datapriser. Om din Internetleverantör debiterar dig för mängden data som du använder vill du förmodligen veta det.

Visa alla

Vad är en Internetanslutning med datapriser?

Internetleverantörer kan debitera dig baserat på hur mycket data du använder (mängden data som skickas och tas emot på din dator). Det kallas för en Internetanslutning med datapriser. Dessa abonnemang har ofta en datagräns och om du överskrider gränsen kan du behöva betala mer. I vissa fall debiteras du inte extra men din anslutningshastighet blir långsammare fram till betalningsperiodens slut.

Om du har en Internetanslutning med datapriser kan du minska mängden data som skickas och tas emot på datorn genom att konfigurera anslutningen i Windows.

Vilka är de rekommenderade inställningarna?

Det beror på om din Internetleverantör debiterar dig för mängden data som du använder. Här följer några allmänna riktlinjer:

 • Wi-Fi-nätverk – I Windows konfigureras Wi-Fi-nätverk inte som anslutningar med datapriser som standard. Men om din Internetleverantör debiterar dig baserat på mängden data som du använder kan du begränsa dataanvändningen genom att konfigurera nätverksanslutningen som en anslutning med datapriser.

 • Mobila bredbandsnätverk – I Windows konfigureras mobila bredbandsnätverk som standard som anslutningar med datapriser. Men om ditt mobila bredband inte har några begränsningar av den här typen kan du ändra nätverksinställningen och konfigurera anslutningen som en anslutning utan datapriser.

Om du är osäker på vad du ska göra kan du hålla ett öga på dataanvändningen. Om du märker att du debiteras för extra dataanvändning kan du hantera detta genom att konfigurera nätverksanslutningen som en anslutning med datapriser.

Obs!

 • Ethernet-nätverksanslutningar kan inte konfigureras som anslutningar med datapriser.

Hur påverkas datorn om jag konfigurerar min nätverksanslutning som en anslutning med datapriser?

Mängden data som laddas ned eller visas av appar som använder en Internetanslutning för att uppdatera eller visa information kan begränsas. Du kanske märker av dessa och andra effekter:

 • Endast prioriterade uppdateringar laddas ned via Windows Update.

 • Appar som laddas ned från Windows Store kanske pausas.

 • Panelerna på startskärmen kanske inte uppdateras.

 • Offlinefiler kanske inte synkroniseras automatiskt.

Hur ändrar jag min aktuella nätverksanslutning och konfigurerar den som en anslutning med datapriser (eller som en anslutning utan datapriser)?

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på Anslutningar.

 3. Tryck eller klicka på den anslutning som du vill ändra och aktivera eller inaktivera Ange som anslutning med datapriser under Dataanvändning.

Information om hur du loggar in som administratör finns i Användarkonton: Vanliga frågor och svar

Inställningar för synkronisering är aktiverat. Hur kan jag undvika extra datakostnader för anslutningar med datapriser?

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på OneDrive.

 3. Tryck eller klicka på Anslutningar med datapriser och inaktivera båda reglagen under Inställningar för synkronisering.

Inställningen för automatisk konfiguration av enheter är aktiverad. Hur kan jag undvika extra datakostnader för anslutningar med datapriser?

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter.

 3. Tryck eller klicka på Enheter och kontrollera att Ladda ned via anslutningar med datapriser har inställningen Av.

  Den här inställningen blockerar nedladdningen av enhetsdrivrutiner från Windows Update och enhetsinformation för enheten när Internetanslutningen är konfigurerad som en anslutning med datapriser. (Nedladdningarna återupptas nästa gång en Internetanslutning utan datapriser är tillgänglig.)

Jag får sökförslag och webbresultat från Bing. Hur kan jag undvika extra datakostnader för anslutningar med datapriser?

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Sök och appar.

 3. Tryck eller klicka på Sök och inaktivera båda reglagen längst ned på sidan under Anslutningar med datapriser.

  På så vis får du inga sökförslag och webbresultat från Bing när du är uppkopplad med en anslutning med datapriser.

Vad gör jag om jag installerar kringutrustning och meddelandet ”Installationen slutfördes inte på grund av en anslutning med rörlig kostnad för datatrafik” visas?

Det här meddelandet kan visas när du ansluter en enhet och enheten försöker ansluta till Internet via en anslutning med datapriser för att söka efter ny enhetsprogramvara. För att undvika oväntade datakostnader tillåter inte datorn att enheten automatiskt söker efter ny programvara när du använder en anslutning med datapriser. Så här gör du om du alltid vill ladda ned enhetsprogramvara över en anslutning med datapriser:

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter.

 3. Tryck eller klicka på Enheter och tryck eller klicka på växlingsknappen under Ladda ned via anslutningar med datapriser.

  När du har laddat ned enhetsuppdateringarna kan du inaktivera den här inställningen för att undvika oväntade kostnader när du är ansluten till ett nätverk med datapriser.

Obs!

 • Paket med enhetsprogramvara kan vara stora, vilket kan innebära ytterligare kostnader när de laddas ned över nätverk med datapriser.

Behöver du mer hjälp?