Skydda barnen när de använder datorn

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Övervaka barnets datoranvändning med aktivitetsrapporter

När du aktiverar Family Safety för ett barns konto startar övervakningen automatiskt. Med Family Safety skickas regelbundet aktivitetsrapporter via e-post till ditt Microsoft-konto med en sammanfattning av hur lång tid barnet har suttit vid datorn, vilka webbplatser barnet besökt, vilka spel och appar som barnet har använt samt vilka söktermer som barnet har använt i sökmotorer som Bing, Google och Yahoo! Sök.

E-postsammanfattningen innehåller mycket men lättillgänglig info om barnets datoranvändning. Om du vill kan du ta del av fler detaljer och ändra behörigheter och andra inställningar baserat på aktivitetsinformationen genom att välja en länk i e-postrapporten och visa den online. Du kan också öppna rapporten på Family Safety-webbplatsen. Gör så här:

  1. Gå till Family Safety-webbplatsen och logga in.

  2. Tryck eller klicka på namnet på det barn vars rapport du vill visa och tryck eller klicka på Aktivitetsrapportering. Kontrollera att aktivitetsrapportering är aktiverat.

Sammanfattning

På översta halvan av sidan Sammanfattning finns information om de webbplatser som ditt barn har besökt nyligen och alla webbsökningar som hon eller han har gjort. Stapeldiagrammet som heter De populäraste webbplatserna innehåller de fem vanligaste webbplatserna som barnet besöker och hur många sidor på varje webbplats som de har tittat på, men diagrammet visar inte hur lång tid som barnet har varit på de olika webbplatserna. Du kan visa en fullständig lista med alla webbplatser som barnet har besökt den senaste veckan genom att trycka eller klicka på Visa allt ovanför diagrammet. Alla webbadresser och söktermer som visas på sammanfattningssidan fungerar också som länkar som du kan trycka eller klicka på.

På den nedre halvan av sidan Sammanfattning visas information om hur lång tid barnet har suttit vid datorn, vilka spel och appar som har använts mest och eventuella nedladdningar från Windows Store.

Webbaktivitet

Om du vill visa en fullständig lista med barnets Internetaktivitet kan du även trycka eller klicka på Webbaktivitet. På den här sidan visas alla webbplatser som ditt barn har besökt eller försökt gå till, inklusive webbplatser som anses vara misstänkta eller eventuellt olämpliga i Family Safety. I kolumnen Utförd åtgärd ser du om hela eller delar av webbplatsen är tillåtna eller blockerade i Family Safety. I kolumnen Kategori visas webbplatskategorierna som har angetts av Microsoft, men du kan anmärka på en webbplatsklassificering om du inte håller med. Använd knapparna i kolumnen Ändra inställningar om du vill tillåta eller blockera framtida besök på en viss webbplats.

Datoraktivitet

Om du vill visa detaljerad information om barnets datoranvändning trycker eller klickar du på fliken Datoraktivitet. I avsnittet Sessioner visas när och hur länge barnet använde datorn under veckan. I avsnittet Appar och spel visas alla appar och spel som barnet har använt, samt information om när och hur länge de användes. I kolumnen Åtgärd finns information om barnet har blockerats från att använda ett särskilt program.

Nedladdade filer från Internet och nedladdningar eller uppdateringar från Windows Store visas separat i egna avsnitt. Om ditt barn har laddat ned ett spel från Windows Store och har spelat det i mer än 45 minuter, visas spelet både i avsnittet Windows Store-nedladdningar och i avsnittet Appar och spel på den här sidan.

Övriga resurser

Gå till Family Safety

Ändra inställningarna på Family Safety-webbplatsen.

Family Safety: Vanliga frågor och svar

Har du en fråga? Titta igenom våra vanliga frågor och svar.

Hjälp från communityn

Ställ din fråga i communityforumen.