Skydda barnen när de använder datorn

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Övervaka barnets enhetsanvändning med aktivitetsrapporter

När du lägger till ett barn till din Microsoft-kontofamilj får du regelbundna aktivitetsrapporter via e-post till ditt Microsoft-konto. I rapporterna visas en sammanfattning av hur lång tid barnet har suttit vid datorn, vilka webbplatser barnet besökt, vilka spel och appar barnet har använt samt vilka söktermer barnet har använt i sökmotorer som Bing, Google och Yahoo! Sök.

E-postsammanfattningen innehåller mycket men lättillgänglig info om barnets datoranvändning. Men du kan också gå lite djupare, och ändra behörigheter och andra inställningar utifrån aktivitetsinformationen, genom att välja Senaste aktivitetaccount.microsoft.com/family. Gör så här:

  1. Gå till account.microsoft.com/family och logga in.

  2. Markera namnet på det barn vars rapport du vill visa och välj sedan Senaste aktivitet. Kontrollera att aktivitetsrapporter är på.

Om du inte vill få aktivitetsrapporter via e-post varje vecka kan du inaktivera funktionen och titta på barnens aktivitetsrapportsidor manuellt.

  1. Gå till account.microsoft.com/family och logga in.

  2. Markera namnet på det barn vars rapport du vill visa och tryck eller klicka sedan på Senaste aktivitet. Kontrollera att aktivitetsrapporter är .

  3. Under Veckorapporter skickas via e-post till vuxen ändrar du alternativet från till Av.

Webbplatser

Det här avsnittet i aktivitetsrapporten visar ditt barns tidigare sökningar och vilka webbplatser barnet har besökt eller försökt visa. Blockerade webbplatser visas först och sedan visas de webbplatser barnet har besökt. Du kan tillåta eller blockera webbplatser direkt från den senaste aktivitetsrapporten genom att välja Tillåt eller Blockera bredvid URL:en. Om du vill ändra ditt barns webbplatsbegränsningar väljer du Inställningar.

Appar och spel

Här kan du se alla appar och spel som barnet har använt, inklusive de som har blockerats. Du kan även se deras åldersgränser bredvid titlarna och du kan välja Tillåt eller Blockera för appar och spel direkt från listan. Om du vill ändra ditt barns begränsningar för appar och spel väljer du Inställningar.

Skärmtid

Om du vill få en mer detaljerad överblick över barnets enhetsanvändning kan du titta i avsnittet Skärmtid.

En lista visar hur mycket tid barnet använt enheten varje dag och även hur mycket tid barnet använt enheten under hela veckan.

Om du tycker att du behöver ändra gränserna för barnets tillåtna skärmtid väljer du Inställningar.

Övriga resurser

Gå till Microsoft-kontofamilj

Ändra dina inställningar för Microsoft-kontofamiljen.

Konfigurera Family Safety

Lär dig att lägga till konton i din Microsoft-kontofamilj.

Hjälp från communityn

Ställ din fråga i communityforumen.