Filer som endast är tillgängliga online och filer tillgängliga offline

Filer som endast är tillgängliga online (smartfiler) är en särskild sorts OneDrive-fil i Windows 8.1 och Windows RT 8.1. Du kan visa dem på din dator, men innehållet finns i själva verket i OneDrive och tar inte upp en massa plats på din dator. Filer som endast är tillgängliga online ser ut som vanliga filer på din dator. De har all den vanliga filinformationen (som ändringsdatum, filtyp och storlek) och de är sökbara. När du öppnar filer som endast är tillgängliga online i Utforskaren eller de flesta appar, laddas filinnehållet ned automatiskt.

Om du inte är ansluten till Internet kan du bläddra bland miniatyrer av filerna som endast är tillgängliga online, men du kan inte öppna eller redigera den fullständiga filen. Om du vill kunna öppna och redigera en fil offline behöver du göra filen tillgänglig offline medan du fortfarande är ansluten till Internet. Då laddas filinnehållet ned till datorn och filens koppling till OneDrives lagringsutrymme online bibehålls så att alla ändringar du gör från någon enhet automatiskt visas överallt när du ansluter till Internet igen.

Göra filer tillgängliga offline med appen OneDrive

Svep ned på eller högerklicka på filen eller mappen för att välja den och tryck eller klicka sedan på Gör tillgänglig offline. Om du är rädd för att du använder för mycket utrymme på datorn kan du göra färre filer tillgängliga offline eller ändra filer från offline till endast online när du inte längre behöver använda dem offline.

Om du har gott om utrymme på datorn kan du göra hela OneDrive tillgänglig offline:

  1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
    (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

  2. Tryck eller klicka på Alternativ och aktivera sedan Gör alla filer tillgängliga offline.

Obs!

  • OneDrive behöver även 200 MB ledigt utrymme på datorn för att synkronisera dina filer.

  • Om Gör alla filer tillgängliga offline är aktiverat och du får slut på diskutrymme måste du först inaktivera den här inställningen för att kunna göra filer tillgängliga endast online och frigöra diskutrymme. Information om hur du gör alla filer tillgängliga endast online och frigör utrymme finns i Tips om hur du frigör diskutrymme på datorn.

Göra filer tillgängliga offline med Utforskaren

Håll ned och högerklicka på filen och välj sedan Gör tillgänglig offline. Om du vill göra hela OneDrive tillgänglig offline håller du ned eller högerklickar på OneDrive i det vänstra fönstret och väljer sedan Gör tillgänglig offline.

Kontrollera vilka filer som tillgängliga offline

Du kan snabbt se vilka filer som är tillgängliga offline både i OneDrive-appen och i Utforskaren. I OneDrive-appen visas en ikon med en dator och ett moln (Ikon för objekt som är tillgängligt offline) i det nedre högra hörnet för filer och mappar som är tillgängliga offline. I Utforskaren visas Tillgänglig offline eller Endast online i kolumnen Tillgänglighet.

Obs!

  • Om du har flera datorer kan en fil vara tillgänglig endast online på en dator och tillgänglig offline på en annan. Filer som du lagt till på OneDrive från din dator eller tidigare har öppnat på datorn är automatiskt tillgängliga offline på den datorn. Filer som du skapat på OneDrive-webbplatsen eller lagt till i OneDrive från en annan enhet är endast tillgängliga online på din dator.

  • Vi rekommenderar inte att du arbetar med filer som bara är tillgängliga online i Kommandotolken eller i Windows PowerShell eller andra kommandoradsverktyg. Vissa åtgärder kan orsaka fel, eller till och med radera filinnehåll.

Behöver du mer hjälp?


 

Kontakta support