I Windows ingår nu OneDrive

Om du brukar använda skrivbordsappen OneDrive för Windows och du uppgraderar till Windows 8.1 så är följande nytt:

Nu är funktionerna i skrivbordsappen inbyggda i Windows. OneDrive synkroniserar dina filer när du loggar in på datorn med ett Microsoft-konto. Om du installerar skrivbordsappen på en dator som kör Windows 8.1, visas inte installationsprogrammet. En inställning installeras så att du kan arbeta samtidigt med andra i OneDrive-dokument i Office, men inga andra funktioner installeras. Ladda ned skrivbordsappen.

Synkroniseringsstatusen visas lite annorlunda. Filer som inte är de senaste har ingen grön bockmarkering i Utforskaren som förut. Om det är synkroniseringsproblem i OneDrive visas en felikon till vänster i Utforskaren och längst till höger i Aktivitetsfältet. Om du vill se mer information om synkroniseringsproblemet öppnar du OneDrive-appen.

Det nya sättet att synkronisera objekt är att göra dem tillgängliga offline, och du kan nu bläddra bland objekt som du inte synkroniserar.

  • Om du valde att behålla dina filer och inställningar när du uppdaterade Windows är allt som du ursprungligen synkroniserade i mappen OneDrive tillgängligt offline. Filer som du lägger till i OneDrive från en annan plats är endast tillgängliga online som standard och visas som smartfiler på datorn. Du kan göra objekt tillgängliga offline om du vill vara säker på att de filer som du behöver är tillgängliga offline på datorn oavsett var du skapar dem.

  • Om du valde att inte behålla dina filer och inställningar när du uppdaterade Windows är filerna i din OneDrive-mapp endast tillgängliga online. Gör objekt tillgängliga offline om du vill vara säker på att de filer som du behöver är tillgängliga offline på datorn.

Det går inte att hämta filer på datorn. Du kan inte hämta filer som finns på en dator som kör Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, även om du installerar OneDrive-skrivbordsappen. Du kan fortfarande gå till OneDrive-webbplatsen och hämta filer på andra datorer än Windows 8.1-datorer, som har OneDrive-skrivbordsappen installerad.

Obs!

  • Du kanske vill flytta mappar som redan finns i OneDrive till mapparna Dokument och Bilder i OneDrive så att det blir lättare att arbeta med dem i dina appar.

Behöver du mer hjälp?


 

Kontakta support