Hjälp om appen Kontakter

Appen Kontakter är din adressbok och kontaktapp i ett. Du kan lägga till kontakter, visa uppdateringar från sociala nätverk (t.ex. Facebook och Twitter) och hålla kontakt med vänner och familj på Skype, allt från samma app.

Startsidan i appen Kontakter

Apparna Kontakter, E-post och Kalender fungerar tillsammans. Om du skickar ett meddelande till en kontakt från E-post, hämtar appen personens e-postadress i appen Kontakter (där kontaktuppgifterna finns).

Allt om kontakter

Visa alla

Lägga till eller importera kontakter

Importera kontakter

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Konton.

 4. Tryck eller klicka på Lägg till ett konto, välj den typ av konto som du vill lägga till och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Obs!

 • Sedan den 30 januari 2013 har Google inte längre stöd för nya EAS-anslutningar (Exchange ActiveSync) i vissa scenarier, vilket innebär att du kanske inte lägger till kontakter i appen Kontakter på samma sätt som förut. Mer information finns i Synkronisering av Google-tjänster med Windows.

Lägga till kontakter en i taget

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 3. Tryck eller klicka på Ny kontakt.

 4. Lägg till den information som du vill spara för kontakten och tryck eller klicka på knappen Spara Knappen Spara

Om du vill lägga till flera kontakter samtidigt kan du importera dem till ett av de konton som du redan har lagt till i appen Kontakter, så visas de i appen nästa gång den synkroniseras.

Lägga till en kontakt från ett e-postmeddelande

 1. Tryck eller klicka på E-post på Start.

 2. Tryck eller klicka på ett meddelande och tryck eller klicka sedan på namnet på personen som skickade det eller någon av mottagarna.

 3. Tryck eller klicka på Lägg till kontakt.

 4. Lägg till eventuell ytterligare information och tryck eller klicka på knappen Spara Knappen Spara.

Redigera kontakter

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. I sökrutan anger du namnet på den kontakt vars information du vill redigera. En lista med kontakter visas när du skriver. Tryck eller klicka på önskad kontakt.

 3. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 4. Tryck eller klicka på Redigera, gör önskade ändringar och tryck eller klicka på knappen Spara Knappen Spara på skärmen.

Ta bort kontakter

Du kan endast ta bort dina Hotmail- eller Outlook-kontakter från appen Kontakter. Om du har anslutit andra konton som Google, Facebook eller Skype måste du gå till den appen eller webbplatsen och ta bort de kontakterna.

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. I sökrutan anger du namnet på den kontakt vars information du vill ta bort. En lista med kontakter visas när du skriver. Tryck eller klicka på önskad kontakt.

 3. Tryck eller klicka på en kontakt.

 4. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 5. Tryck eller klicka på Ta bort.

Ändra en kontakts foto

Du kan välja att byta bild för en kontakt i kontaktlistan. Gör så här:

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Ange namnet på kontakten i sökrutan. En lista med kontakter visas när du skriver. Tryck eller klicka på önskad kontakt.

 3. Tryck eller klicka på kontaktens bild (eller på bildområdet om det inte finns någon bild), tryck eller klicka på Ändra foto, välj ett foto och tryck eller klicka på Öppna.

Söka efter kontakter

Här är ett par olika sätt om du snabbt behöver hitta någon i kontaktlistan:

Söka

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Ange namnet på kontakten i sökrutan. En lista med kontakter visas när du skriver. Tryck eller klicka på önskad kontakt.

  Sökrutan i appen Kontakter

Hoppa till en bokstav i alfabetet

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Tryck eller klicka på en bokstav i alfabetet som förnamnet på den person du letar efter börjar med.

Ändra vilka kontakter som visas

Alla kontakter från de konton du har lagt till visas i kontaktlistan som standard. Om du vill kan du emellertid välja att bara visa kontakter från vissa konton. Kontakter som du känner i andra nätverk döljs, men om du känner någon i flera nätverk visas han eller hon fortfarande. Dina favoriter döljs inte oavsett vilka konton du väljer, och alla visas i sökresultat.

Ändra vilka kontakter du ser

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Alternativ.

 4. Avmarkera kryssrutan bredvid de nätverk som du vill dölja under Visa endast följande kontakter. Markera kryssrutan om du vill se kontakterna i det nätverket igen.

Fästa kontakter och lägga till/ta bort favoriter

När du fäster en kontakt på Startskärmen visas kontaktens profilbild samt Facebook-statusuppdateringar och tweets som en panel på Startskärmen. Tryck eller klicka på panelen om du vill se kontaktuppgifterna. Du kan sedan snabbt skicka ett text- eller e-postmeddelande, ringa upp kontakten, chatta eller starta ett videosamtal med kontakten på Skype.

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Tryck eller klicka på den person du vill komma åt snabbt.

 3. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 4. Tryck eller klicka på Fäst på Start, ange ett smeknamn om du vill och tryck eller klicka på Fäst på Start.

Lägga till en favorit

Alla kan vara en favorit, t.ex. din mamma, din chef, din bästa vän eller en arbetskollega. När du lägger till någon som en favorit visas kontakten på startsidan i Kontakter och du kan snabbt kontakta personen via e-post, samtal eller ett meddelande genom att trycka eller klicka på kontaktens bild.

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Tryck eller klicka på panelen med stjärnan.

 3. Välj önskad kontakt och tryck eller klicka på Lägg till.

Ta bort en favorit

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Tryck eller klicka på den person som du vill ta bort från dina favoriter

 3. Tryck eller klicka på Favorit. När du går tillbaka till startsidan i appen Kontakter ser du inte längre den här personen i listan över favoriter.

Ta bort ett konto

När du gör det tas kontot bort från Kontakter, men inga kontakter tas bort från det ursprungliga kontot. Du kommer fortfarande åt dem när du loggar in direkt på kontot.

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Konton.

 4. Välj det konto du vill ta bort.

 5. Tryck eller klicka på Ta bort konto, Ta bort alla konton eller Hantera det här kontot online.

Obs!

 • Om du tar bort ditt Microsoft-konto (det konto du använder för att logga in på Windows) tas alla dina konton bort från apparna Kontakter, E-post, Kalender och Meddelanden. Du kanske vill dölja dessa kontakter i stället för att ta bort kontot.

Meddelanden och uppdateringar från sociala nätverk

Visa alla

Ringa samtal, chatta eller videochatta med Skype

Skype är förinstallerat på alla datorer med Windows RT 8.1 och Windows 8.1 och du kan enkelt kontakta någon på Skype från appen Kontakter. Gör så här:

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Ange namnet på en Skype-kontakt (om du uppdaterade till Skype och loggade in med ditt Microsoft-konto, bör dina Messenger-kontakter ha lagts till i kontaktlistan automatiskt). En lista med kontakter visas när du skriver. Tryck eller klicka på önskad kontakt.

 3. Tryck eller klicka på önskat kontaktalternativ (skicka ett meddelande, ring upp eller starta ett videosamtal). Klart!

Publicera egna uppdateringar

Du kan lägga till egna uppdateringar och skriva på någons Facebook-vägg i appen Kontakter. Du kan också dela länkar, foton och meddelanden med dina sociala nätverk från andra appar och webbplatser. Så här uppdaterar du din Facebook-status eller skriver en tweet:

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Startskärmen.

 2. Tryck eller klicka på Jag.

 3. Välj ett socialt nätverk i Senaste aktivitet, skriv ditt meddelande och lägg till det på din vägg genom att trycka eller klicka på knappen Skicka Knappen Skicka.

Se vad som är nytt

Håll reda på vad din släkt och dina vänner gör med appen Kontakter. När du ansluter dina konton, t.ex. Facebook, Twitter och LinkedIn, visas alla nya uppdateringar, tweets och bilder på samma plats. Du kan skriva på någons Facebook-vägg, kommentera en uppdatering eller retweeta något utan att byta app.

Avsnittet Senaste aktivitet i appen Kontakter
 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Tryck eller klicka på Senaste aktivitet.

 3. Nya uppdateringar och tweets visas och du kan gilla, kommentera och retweeta.

  Du kan också trycka eller klicka på personens namn om du vill skriva direkt på hans eller hennes vägg.

Ändra vilka uppdateringar som visas

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. Tryck eller klicka på Senaste aktivitet.

 3. Tryck eller klicka på pilen bredvid Senaste aktivitet och välj vilket nätverk du vill se.Avsnittet Senaste aktivitet som visar hur du ser meddelanden från ett visst socialt nätverk

Visa uppdateringar direkt från Startskärmen genom att fästa kontakter

Fäst kontakter på Startskärmen om du vill visa deras bild och nya uppdateringar utan att behöva öppna appen. Det är också en praktisk genväg till att bl.a. skicka e-post till dem och börja chatta.

Gör så här:

 1. Tryck eller klicka på Kontakter på Start.

 2. I sökrutan anger du namnet på den kontakt som du vill fästa. En lista med kontakter visas när du skriver. Tryck eller klicka på önskad kontakt.

 3. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 4. Tryck eller klicka på Fäst på Start, ange ett smeknamn om du vill och tryck eller klicka på Fäst på Start.

Tangentbordsgenvägar för appen Kontakter

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Kontakter.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Home

Om du vill

Gå till början av kontaktlistan

Tryck på den här tangenten

PgDn

Om du vill

Gå framåt i kontaktlistan

Tryck på den här tangenten

PgUp

Om du vill

Gå bakåt i kontaktlistan

Tryck på den här tangenten

End

Om du vill

Gå till slutet av kontaktlistan