Anpassa din dator

Windows-självstudie: Sida 10 av 11

Innehåller det som du gillar

Windows 8.1 och Windows RT 8.1 handlar om dig och det som du gillar. Och du kan anpassa datorn på många sätt, till exempel välja egna appar, kontakter, foton och färger.

När du loggar in på datorn med ditt Microsoft-konto följer alla din anpassningar med dig. När du loggar in på en annan dator eller enhet med ditt Microsoft-konto visas dina bilder, kontakter och inställningar. Och om andra använder din dator kan de logga in med sitt Microsoft-konto. På så sätt kan de anpassa datorn med egna appar, kontakter, foton och färger (utan att det påverkar dina inställningar).

Logga in med ett bildlösenord

Med ett bildlösenord kan du logga in på datorn med ditt favoritfoto i stället för med ett lösenord som är svårt att komma ihåg. Välj en bild och sedan vilka gester (cirklar, raka linjer eller tryckningar) du vill använda och var på bilden du ska rita dem. Du kan rita ett bildlösenord direkt på en pekskärm med fingret eller använda en mus för att rita figurerna. Alla som har ett Microsoft-konto på din dator kan skapa egna bildlösenord.

Så här skapar du ett bildlösenord

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Konton och sedan på Inloggningsalternativ.

 3. Tryck eller klicka på Lägg till under Bildlösenord.

 4. Logga in med din Microsoft-kontoinformation och följ sedan stegen på skärmen för att välja en bild och gester.

Tips!

Bildlösenord är inte bara ett roligt sätt att logga in. De kan också vara säkrare än vanliga lösenord eftersom de är svårare att gissa.

Välja var du hamnar när du loggar in

Som standard visas Startskärmen varje gång du loggar in på datorn, men du kan välja att visa skrivbordet eller vyn Appar i stället.

Så här startar du på skrivbordet i stället för på Startskärmen

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och navigering genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Aktivitetsfältet i sökrutan och trycka eller klicka på Aktivitetsfältet och navigering.

 2. Tryck eller klicka på fliken Navigering och tryck eller klicka på kryssrutan Gå till skrivbordet i stället för till Start när jag loggar in eller stänger alla appar på skärmen. Tryck eller klicka sedan på OK.

Så här går du till vyn Appar i stället för Startskärmen

Du kan välja att vyn Appar ska visas automatiskt när du går till Startskärmen. I vyn Appar visas alla appar som är installerade på datorn, men de har inga paneler som på Startskärmen.

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och navigering genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Aktivitetsfältet i sökrutan och trycka eller klicka på Aktivitetsfältet och navigering.

 2. Tryck eller klicka på fliken Navigering och sedan på kryssrutan Visa automatiskt vyn Appar när jag går till Start. Tryck eller klicka sedan på OK.

Ändra profilbild

Din profilbild är kopplad till ditt Microsoft-konto och du ser den när du loggar in på datorn och på Startskärmen. Dessutom kan din familj och dina vänner se den om de har lagt till dig som en kontakt.

Du kan använda en befintlig bild som profilbild eller skapa och redigera en bild med hjälp av en app. Om du har en webbkamera kan du ta en bild med den eller skapa ett videoklipp.

Profilbildssidan

Så här byter du profilbild

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Konton och sedan på Ditt konto.

 3. Välj något av följande alternativ:

  Sök efter ett foto. Om du vill använda ett foto du redan har trycker eller klickar du på Bläddra. Du kan söka bland foton du har sparat på datorn eller på OneDrive. Välj fotot genom att trycka eller klicka på det. Tryck eller klicka sedan på Välj bild.

  Skapa eller redigera ett foto med hjälp av en app. Om du vill skapa, söka efter eller redigera ett foto med en app trycker eller klickar du på appen du vill använda och följer anvisningarna på skärmen eller letar reda på ett foto. Alla appar på datorn som du kan redigera eller skapa foton med visas här. Om du inte har någon sådan app kan du läsa om hur du skaffar en i Skaffa appar till datorn.

  Ta en bild eller skapa ett videoklipp. Om du vill ta en bild eller spela in ett videoklipp trycker eller klickar du på Kamera. Ta sedan ett foto eller växla till videoläge om du vill spela in ett videoklipp.

Anpassa Start

Du kan välja vilka paneler, färger och bilder du vill ha på Starskärmen, och ordna dina appar. Om flera personer använder datorn ser du till att alla loggar in med sitt Microsoft-konto. Då får varje person en egen version av Startskärmen. Mer information finns i Startskärmen.

Så här ändrar du bakgrund

 1. Öppna Start genom att svepa in från den högra kanten av skärmen och trycka på Start. (Om du använder en mus pekar du längst ned till vänster på skärmen, flyttar pekaren ända in i hörnet och klickar på Start.)

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Anpassa och sedan på den bakgrund, bakgrundsfärg och accentfärg du vill ha. Bakgrundsfärgen och accentfärgen du väljer visas även på några andra platser, till exempel på snabbknappar och inloggningsskärmen.

Anpassningsinställningar på Start

Så här visar du skrivbordsbakgrunden på Startskärmen

Du kan använda skrivbordets bakgrundsbild som bakgrund på Startskärmen. Startskärmen uppdateras autoamtiskt när skrivbordsbakgrunden ändras.

 1. Öppna Start genom att svepa in från den högra kanten av skärmen och trycka på Start. (Om du använder en mus pekar du längst ned till vänster på skärmen, flyttar pekaren ända in i hörnet och klickar på Start.)

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Anpassa och tryck eller klicka sedan på förhandsgranskningen av skrivbordsbakgrunden.

Så här fäster du appar på Startskärmen

Du kan fästa dina favoritappar på Startskärmen så att du snabbt når dem och kan se uppdateringar om dem.

 1. Öppna Start genom att svepa in från den högra kanten av skärmen och trycka på Start. (Om du använder en mus pekar du längst ned till vänster på skärmen, flyttar pekaren ända in i hörnet och klickar på Start.)

 2. Svep uppåt från mitten av skärmen för att gå till vyn Appar. (Om du använder en mus klickar du på pilknappen längst ned till vänster.)
 3. Bläddra till appen du vill fästa och välj den genom att trycka eller högerklicka på den.

 4. Tryck eller klicka på Fäst på Start.

Så här tar du bort appar från Start

När du tar bort en app från Start avinstalleras den inte. Appen visas fortfarande när du söker efter den, och den finns fortfarande kvar i vyn Appar när du behöver den.

 1. Öppna Start genom att svepa in från den högra kanten av skärmen och trycka på Start. (Om du använder en mus pekar du längst ned till vänster på skärmen, flyttar pekaren ända in i hörnet och klickar på Start.)

 2. Markera appen du vill ta bort genom att trycka och hålla ned eller högerklicka på den.

 3. Tryck eller klicka på Fäst inte på Start.

Så här flyttar du en panel

 1. Gå till Startskärmen och tryck på och håll ned panelen du vill flytta. (Om du använder en mus klickar du på panelen och håller den nedtryckt.)

 2. Dra sedan panelen dit du vill ha den.

Så här ändrar du storlek på en panel

 1. Gå till Startskärmen och tryck på och håll ned panelen du vill ändra storlek på. (Om du använder en mus högerklickar du på panelen.)

 2. Tryck eller klicka på Ändra storlek och välj önskad storlek.

Anpassa låsskärmen

Låsskärmen är den skärm som visas när du låser datorn (eller när datorn låses automatiskt efter en tids inaktivitet). Du kan lägga till foton på barnen, dina husdjur eller använda bilder från semestern. Och du kan till och med skapa ett bildspel.

Om du vill ha några gratisbilder kan du ladda ned skrivbordsbakgrunder från Tilläggsgalleriet.

Låsskärmen

Så här lägger du till foton på låsskärmen

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Låsskärm.

 3. Om du bara vill använda ett enskilt foto som låsskärm trycker eller klickar du på Bläddra och väljer bilden (du kan välja bland foton på datorn och OneDrive).

 4. Om du vill visa ett bildspel på låsskärmen trycker eller klickar du på Spela upp ett bildspel på låsskärmen för att aktivera det.

 5. Tryck eller klicka på Lägg till en mapp och bläddra till en mapp på datorn eller OneDrive.

 6. Markera mappen genom att trycka eller klicka på den, tryck eller klicka på Välj den här mappen och tryck eller klicka sedan på OK. Du kan välja upp till tio mappar.

Så här visar du appuppdateringar på låsskärmen

Du kan låta några appar visa uppdateringar på låsskärmen så att du kan se vad som händer även när datorn är låst.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Låsskärm.

 3. Tryck eller klicka på plusknappen Plusknappen under Låsskärmsappar. Välj sedan en app i listan genom att trycka eller klicka på den.
Välja en låsskärmsapp

Så här visar du detaljerad appinformation på låsskärmen

Du kan välja att få detaljerade uppdateringar via en app på låsskärmen så att du exempelvis kan se nästa möte i kalendern eller vem som ringer dig på Skype.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Låsskärm.

 3. Tryck eller klicka på plusknappen Plusknappen under Välj en app för att visa detaljerad status och välj sedan en app i listan genom att trycka eller klicka på den.
Tips!

I Windows används som standard bara de bilder som passar bäst på din skärm i bildspel på låsskärmen. Men om du vill använda alla bilder i de mappar som du har valt för bildspelet trycker eller klickar du på Använd bara de bilder som passar bäst på min skärm för att inaktivera det.

Synkronisera dina inställningar

Om du använder ett Microsoft-konto kan du synkronisera din låsskärmsbild, Startskärmen och teman. På så sätt kan du se allt som du har anpassat när du loggar in på andra datorer eller enheter.

Så här synkroniserar du dina inställningar

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på OneDrive och sedan på Inställningar för synkronisering.

 3. Tryck eller klicka på Synkronisera dina inställningar på den här datorn för att aktivera den.

 4. Välj de inställningar som du vill synkronisera under Anpassningsinställningar.

Obs! När du loggar in på en enhet kommer du att se paneler på Startskärmen för alla dina appar. Men om du vill använda en app på en annan enhet måste du installera appen på den enheten. Mer information finns i Installera appar på flera datorer med ditt Microsoft-konto.

Anpassa skrivbordet

Du kan anpassa skrivbordet med teman, skrivbordsbakgrunder, fönsterfärger och skärmsläckare. Om du vill ha kostnadsfria teman och skrivbordsbakgrunder finns många att välja bland i Tilläggsgalleriet. Mer information om hur du kan anpassa skrivbordet finns i Komma igång med teman.

Behöver du mer hjälp?