Anpassa din dator

Windows 8, Windows RT

Logga in genom att rita på en favoritbild.

Logga in med ett bildlösenord

Du kan använda ett bildlösenord i Windows 8 och Windows RT om du vill göra inloggningen på datorn lite personligare. Antalet kombinationer är oändliga eftersom du själv väljer bilden och vilka figurer du ska rita på den. Ett bildlösenord är faktiskt säkrare mot angrepp än vanliga lösenord. Du kan rita ett bildlösenord direkt på en pekskärm med fingret eller använda en mus för att rita figurerna.

Gör så här:

Här är några saker som du bör tänka på:

  • Se till att bildlösenordet inte blir onödigt svårt. Välj en enkel bild och figurer som är lätta att komma ihåg och rita. Till exempel är det enklare att rita på en närbild av ett husdjur än att trycka på rätt tulpan i en trädgårdsbild.

  • Ett bildlösenord är begränsat till tre gester och det krävs en kombination av cirklar, raka streck och tryckningar. Det finns alltså ytterligare skäl att inte krångla till det. Det är enklare att trycka på någons näsa än att följa en stadssilhuett.

  • Om du skulle behöva hjälp med att logga in kan du läsa Hur gör jag för att logga in om mitt bildlösenord inte fungerar?

Läs mer

Se avsnittet Anpassning och hjälpmedel under Hjälp.

Skaffa några foton till datorn så att du kan ställa in ett bildlösenord.

Bildlösenord passar perfekt med touchfunktionerna i Windows.