Projicera till en trådlös bildskärm med Miracast

Miracast är en trådlös teknik som du kan använda för att projicera din skärm till en TV, projektor och mediespelare som också har stöd för Miracast. Du kan använda Miracast för att dela det du gör på datorn, visa ett bildspel eller spela upp ett av dina favoritspel på en större skärm.

Förbereda dina enheter

Om datorn levererades med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 och din trådlösa bildskärm har stöd för Miracast, kan du lägga till den trådlösa bildskärmen på datorn för att slutföra anslutningen och börja projicera.

Om du har uppgraderat datorn från en tidigare version av Windows måste du se till att datorn stöder Miracast och att den är klar för att projicera. Om bildskärmen du vill projicera inte stöder Miracast måste du konfigurera bildskärmen genom att lägga till extra maskinvara innan du kan börja projicera.

Visa alla

Så här gör du en uppgraderad dator klar för att projicera

Se till att datorn stöder Miracast och att den har de senaste drivrutinerna. På så vis kan du undvika en del problem med projicering.

Kontrollera om datorn stöder Miracast

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 2. Tryck eller klicka på Projicera. Om du kan se Lägg till en trådlös bildskärm så stöder datorn Miracast.

  Länk för Lägg till en trådlös bildskärm för Projicera

  Om datorn inte stöder Miracast kan du prova att projicera via en kabelanslutning. Mer information finns i Ansluta en andra bildskärm eller projektor.

Skaffa de senaste drivrutinerna för datorn

En drivrutin är programvara som en enhet behöver för att fungera med datorn. Om du har uppgraderat datorn från en tidigare version av Windows skaffar du de senaste drivrutinerna för datorn. Du kan skaffa dem på två sätt.

Så här konfigurerar du en bildskärm som inte redan stöder Miracast

Om enheten du vill projicera inte stöder Miracast behöver du en Miracast-adapter (kallas också dongel) som du ansluter i en HDMI-port på bildskärmsenheten. Adaptern gör att datorn kan kommunicera trådlöst med bildskärmsenheten.

Det finns ett flertal tillverkare som erbjuder Miracast-adaptrar som ActiontecScreenBeam Pro Wireless Display Receiver och NetGearPush2TV (PTV3000) Wireless Display Adapter. Följ tillverkarens instruktioner för att ansluta adaptern.

Du bör också uppdatera den inbyggda programvaran för adaptern genom att gå till supportsidan på tillverkarens webbplats, söka efter din enhet och följa deras instruktioner för att ladda ned och installera den inbyggda programvaran. Du kan även se om det finns någon app i Windows Store som kan uppdatera den inbyggda programvaran på adaptern.

Lägga till bildskärmen för att slutföra anslutningen

När datorn och bildskärmen är redo att projicera behöver du lägga till den trådlösa bildskärmen på datorn. Båda enheterna måste vara inom räckhåll, vilket vanligtvis innebär att de är i samma rum.

Så här lägger du till en trådlös bildskärm på datorn

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 2. Tryck eller klicka på Projicera och sedan på Lägg till en trådlös bildskärm.

 3. Välj den trådlösa bildskärmen i listan med identifierade enheter och följ anvisningarna på skärmen.

Projicera din skärm till en trådlös bildskärm

När du har lagt till den trådlösa bildskärmen på datorn kan du projicera din skärm till den och ändra vad som visas på varje skärm.

Så här projicerar du din skärm

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 2. Tryck eller klicka på Projicera och sedan på den trådlösa bildskärm du vill använda.

Så här väljer du vad som ska visas på varje skärm

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 2. Tryck eller klicka på Projicera och välj något av följande alternativ:

  • Endast datorskärm. Allt visas på datorn. (När du är ansluten till en trådlös projektor ändras det här alternativet till Koppla från.)

  • Duplicera. Samma saker visas på båda skärmarna.

  • Utvidga. Allt expanderas över båda bildskärmarna och du kan dra och flytta objekt mellan skärmarna.

  • Endast andra bildskärm. Allt visas på den anslutna skärmen. Den andra skärmen är tom.

Koppla från en trådlös bildskärm

Om du flyttar datorn utom räckhåll för den trådlösa bildskärmen (till exempel till ett annat rum), eller om du aktiverar strömsparläge eller viloläge för datorn, kopplas enheterna från varandra. Du kan också koppla från den trådlösa bildskärmen manuellt.

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 2. Tryck eller klicka på Projicera och sedan på Koppla från.

Åtgärda problem

Du kan lösa många problem genom att installera de senaste drivrutinerna för datorn och den senaste inbyggda programvaran för den trådlösa bildskärmen eller Miracast-adaptern. Mer information om hur du installerar drivrutiner på datorn finns i Ladda ned och installera drivrutiner. Om du vill uppdatera den inbyggda programvaran på den trådlösa bildskärmen eller adaptern går du till supportsidan på tillverkarens webbplats, söker efter din enhet och följer deras instruktioner för att ladda ned och installera den inbyggda programvaran. Du kan även se om det finns någon app från tillverkaren i Windows Store som kan uppdatera den inbyggda programvaran på den trådlösa bildskärmen eller Miracast-adaptern.

Här är några andra saker du kan prova om det fortfarande är problem.

Visa alla

Om du inte kan lägga till eller ansluta till den trådlösa bildskärmen

Om du inte kan lägga till den trådlösa bildskärmen eller adaptern väntar du tills den är klar att använda. Försök sedan igen. Om det inte fungerar kan du prova att starta om datorn och den trådlösa bildskärmen eller adaptern.

Om datorn inte kan ansluta till bildskärmen kan du prova att ta bort och lägga till den igen.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Enheter.

 3. Tryck eller klicka på den trådlösa bildskärmen och sedan på Ta bort enhet.

 4. Svep från skärmens högerkant och tryck på Enheter.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Enheter.)

 5. Tryck eller klicka på Projicera och sedan på Lägg till en trådlös bildskärm.

 6. Välj den trådlösa bildskärmen i listan med identifierade enheter och följ anvisningarna på skärmen.

Om texten på bildskärmen är suddig eller bilden hackar

Prova att ändra skärmupplösningen på datorn.

Obs!

 • Det kan bli problem med att projicera till exempel snabba actionspel till den trådlösa bildskärmen.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv skärmupplösning i sökrutan och tryck eller klicka på Bildskärmsinställningar.

 3. Flytta skjutreglaget för Upplösning till önskad skärmupplösning.

Om ljudet fortsätter spelas upp på datorn

Koppla från bildskärmen och anslut den igen. Kontrollera sedan att bildskärmen har valts som din standardenhet för ljud.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv ljud i sökrutan och tryck eller klicka på Ljud.

 3. Tryck eller klicka på Uppspelning och kontrollera att den trådlösa Miracast-bildskärmen har valts som standardenhet.

  Mer information om ljudproblem finns i Inget ljud i Windows.

Behöver du mer hjälp?