Appen Läsare för Windows: Vanliga frågor och svar

Med appen Läsare kan du öppna och visa PDF-, XPS- och TIFF-filer. Du kan söka efter ord och fraser, göra anteckningar, fylla i formulär och skriva ut eller dela dokument från appen. Det här avsnittet innehåller svar på de vanligaste frågorna om Läsare.

Visa alla

Hur öppnar jag en fil?

Om du försöker öppna en PDF-, XPS- eller TIFF-fil öppnas den oftast automatiskt i Läsare. Om det inte händer kan du ange appen Läsare som standardapp för dessa typer av filer. (Vi visar hur du gör det i nästa avsnitt.)

Om Läsare redan är öppen och du vill öppna en fil gör du så här:

 1. Tryck eller klicka på Bläddra.

  Om du inte ser Bläddra sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar i appen och trycker eller klickar på knappen Öppna en till fil Knappen Öppna en till fil.

  Om du vill stänga den aktuella filen och öppna en annan i stället trycker eller klickar du på Öppna fil och sedan på Bläddra. Om du vill att den aktuella filen ska fortsätta vara öppen och du vill öppna en till fil samtidigt trycker eller klickar du på Öppna filen på en ny flik och sedan på Bläddra. (Alternativet att öppna en fil på en ny flik är inte tillgängligt om du redan har fem filer öppna, eftersom det bara går att ha fem filer öppna samtidigt i Läsare.)

 2. Bläddra till mappen eller platsen där filen lagras.

 3. Markera filen genom att trycka eller klicka på den och tryck eller klicka på Öppna.

Obs!

 • Du kan bara ha fem filer öppna samtidigt i Läsare. Om du redan har fem filer öppna och öppnar en till stängs en av de andra filerna. Om du har gjort ändringar i filen som Läsare vill stänga uppmanas du att spara ändringarna.

Hur gör jag så att PDF-, XPS- eller TIFF-filer öppnas i Läsare som standard?

Om PDF-, XPS- eller TIFF-filer öppnas i en annan app kan du göra inställningar i Windows så att Läsare används i stället. Gör så här:

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.

 3. Tryck eller klicka på Sök och appar och sedan på Standardappar.

 4. Tryck eller klicka på Välj standardappar efter filtyp (du kan behöva bläddra längst ned på skärmen för att se det här alternativet).

 5. Skrolla nedåt tills du ser .pdf under Namn.

 6. Tryck eller klicka på namnet på appen som visas till höger om .pdf och tryck eller klicka på Läsare under Välj en app.

 7. Upprepa samma steg för varje typ av fil som du vill öppna i Läsare (t.ex. .oxps, .xps eller .tiff).

Hur växlar jag mellan öppna filer?

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 2. Tryck eller klicka på den fil som du vill byta till.

Hur visar jag två filer bredvid varandra?

 1. Öppna den första filen.

 2. Svep uppåt från nederkanten eller högerklicka i filen, tryck eller klicka på knappen Öppna en till fil Knappen Öppna en till fil och sedan på Öppna filen på en ny flik.
 3. Om filen som du vill öppna visas i listan med nyligen öppnade filer trycker eller klickar du på den. Annars trycker eller klickar du på Bläddra, går till mappen eller platsen där filen lagras, trycker eller klickar på den fil som du vill öppna och trycker eller klickar på Öppna.

 4. Svep uppåt från nederkanten eller högerklicka för att visa miniatyrbilder av de filer som du har öppnat.

 5. Tryck på och håll ned eller högerklicka på miniatyrbilden av den andra filen och tryck eller klicka på Öppna i nytt fönster. Filerna visas bredvid varandra.

Hur skriver jag ut en fil?

 1. Öppna den fil som du vill skriva ut.

 2. Svep uppåt från nederkanten eller högerklicka inuti i filen, och tryck eller klicka sedan på Skriv ut.

 3. Tryck eller klicka på namnet på skrivaren.

  Om du inte ser din skrivare i listan, men alternativet Mer finns, ska du trycka eller klicka på det och se om din skrivare visas. Om du fortfarande inte ser din skrivare måste du antagligen lägga till den. Mer information finns i Installera en skrivare.

 4. Ställ in de utskriftsalternativ som du vill ha och tryck eller klicka sedan på Skriv ut.

Hur går jag till en viss sida i en fil?

Gör något av följande:

 • Dra ihop fingrarna på skärmen så att miniatyrbilder av varje sida visas. (Om du använder ett tangentbord trycker du på Ctrl+minustecken (-) tills miniatyrbilder av varje sida visas.) Tryck eller klicka sedan på den sida som du vill gå till.

 • Tryck eller klicka på sidnumret om det visas i det övre vänstra hörnet (eller tryck på Ctrl+G) och ange numret på sidan som du vill gå till.

Hur zoomar jag in eller ut?

 • Dra isär eller dra ihop fingrarna på skärmen tills filen visas med rätt storlek. (Om du använder ett tangentbord trycker du på Ctrl+plustecken (+) om du vill zooma in eller på Ctrl+minustecken (-) om du vill zooma ut.)

Hur ändrar jag dokumentlayouten?

Du kan ändra hur dokumentet som du läser visas i Läsare. Detta är praktiskt om du vill ändra hur många sidor som visas på skärmen samtidigt, eller om du vill växla mellan att rulla i vågrät och lodrät riktning. Du kan ändra det aktuella dokumentets läslayout eller ange standardläslayouten så att dokument som du öppnar i framtiden visas som du vill.

Ändra läslayouten för det aktuella dokumentet

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill visa två sidor samtidigt (och rulla i vågrät riktning) trycker eller klickar du på Två sidor.

  • Om du vill visa en sida i taget (och rulla i vågrät riktning) trycker eller klickar du på En sida.

  • Om du vill visa en sida i taget (och rulla i lodrät riktning) trycker eller klickar du på Löpande.

Ändra standardläslayouten

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Alternativ.

 3. Tryck eller klicka på ett visningsalternativ under Standardlayout.

Dokument som du öppnar efter att du har ställt in det här alternativet öppnas med den layout du valt.

Hur lägger jag till anteckningar eller markerar text?

 1. Tryck på det första ord som du vill markera och dra sedan markeringshandtaget till slutet av texten som du vill markera. Om du lägger till en anteckning markerar du texten som anteckningen handlar om. (Om du använder en mus markerar du texten genom att dra över den med musen.)

 2. Tryck eller högerklicka på den markerade texten och sedan på Markering eller Lägg till en anteckning.

Obs!

 • Du kan bara markera text och lägga till anteckningar om den som skapat dokumentet har gett sitt tillstånd. Du kan kontrollera detta genom att svepa upp från nederkanten eller högerklicka i appen, trycka eller klicka på Mer och sedan på Info. Se efter om Lägg till anteckningar och markera är markerat under Behörigheter. Om inte, kan du inte markera text eller lägga till anteckningar.

Hur kopierar jag text?

 1. Tryck på det första ord som du vill kopiera och dra sedan markeringshandtaget till slutet av texten som du vill kopiera. (Om du använder en mus markerar du texten genom att dra över den med musen.)

 2. Tryck eller högerklicka på den markerade texten och sedan på Kopiera.

Hur sparar jag en fil?

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 2. Gör något av följande:

  • Tryck eller klicka på Spara.

  • Tryck eller klicka på Spara som, ange filnamnet som du vill spara filen med och tryck eller klicka på Spara.

Filer sparas i Dokument som standard.

Hur stänger jag en fil?

 1. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

  En miniatyrbild av varje öppen fil visas längs skärmens överkant.

 2. Tryck eller klicka på × för varje fil som du vill stänga.

Hur stänger jag appen Läsare?

 • Svep nedåt från överkanten av skärmen och dra fönstret för appen Läsare längst ned på skärmen. Om du vill läsa mer och se ett videoklipp som visar hur du gör detta, se Hur stänger jag en app?

  Om du använder ett tangentbord kan du stänga Läsare genom att trycka på Alt+F4.

Vilka tangentbordsgenvägar kan jag använda med Läsare?

Tryck på Om du vill
Tryck på

Ctrl+O

Om du vill

Öppna en ny fil (ersätter filen som är öppen om det finns en)

Tryck på

Ctrl+T

Om du vill

Öppna en fil på en ny flik

Tryck på

Ctrl+P

Om du vill

Skriva ut en fil

Tryck på

Ctrl+Plustecken (+)

Om du vill

Zooma in

Tryck på

Ctrl+Minustecken (-)

Om du vill

Zooma ut

Tryck på

Ctrl+R

Om du vill

Rotera dokumentet motsols

Tryck på

F8

Om du vill

Växla mellan läslayouter

Tryck på

Ctrl+F

Om du vill

Söka efter ett ord eller en fras

Tryck på

Ctrl+G

Om du vill

Gå till sida

Tryck på

Ctrl+S

Om du vill

Spara filen

Tryck på

Ctrl+Skift+S

Om du vill

Spara filen med ett annat namn

Tryck på

Ctrl+W

Om du vill

Stänga filen

Tryck på

Ctrl+Tabb eller Ctrl+Skift+Tabb

Om du vill

Växla mellan öppna filer

Tryck på
Windows-tangenten Windows-tangenten+Z
Om du vill

Visa appkommandon

Tryck på

Skift+F10

Om du vill

Visa en meny med alternativ för den markerade texten

Behöver du mer hjälp?