Ställ in eller ändra standardskrivare

Om du har flera installerade skrivare, men oftast använder en av dem, kan du ställa in den skrivaren som din standardskrivare. Om du ställer in en standardskrivare kan du skriva ut snabbare, eftersom du inte behöver välja skrivare varje gång. Om inga skrivare är installerade läser du Installera en skrivare.

Så här ställer du in eller ändrar standardskrivaren

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Enheter och skrivare i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Enheter och skrivare.

 3. Håll ned eller högerklicka på den skrivare som du vill använda och tryck eller klicka sedan på Använd som standardskrivare.

Om du använder en bärbar dator, en surfplatta eller en annan mobil enhet kan du ställa in en standardskrivare för varje nätverk som du använder. Windows kommer ihåg vilken skrivare du ställt in som standard för varje nätverk.

Så här ställer du in olika standardskrivare för olika nätverk

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Enheter och skrivare i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Enheter och skrivare.

 3. Tryck eller klicka på någon av skrivarna och sedan på Hantera standardskrivare.

 4. Markera Ändra standardskrivare när jag ändrar nätverk.

 5. Under Välj nätverk ska du välja det första nätverket som du vill ställa in en skrivare för.

 6. Under Välj skrivare väljer du den skrivare som du vill ska vara standard i det nätverket, och trycker eller klickar sedan på Lägg till.

 7. När du är klar med att ställa in en standardskrivare för varje nätverk trycker eller klickar du på OK.

Obs!

 • Om du inte vill att skrivaren ska ändras i Windows när du flyttar från en plats till en annan ska du följa steg 1–3, trycka eller klicka på Använd alltid samma skrivare som min standardskrivare och sedan på OK.

Behöver du mer hjälp?