Skydda barnen när de använder datorn

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Begränsa när och hur dina barn kan använda datorn

Genom att övervaka dina barns konton med Family Safety kan du enklare se om de gör sina läxor eller om de är ute på nätet för länge. Med den här informationen kan du välja hur du vill begränsa barnens aktiviteter på datorn, t.ex. när de får använda datorn, vilka spel och appar de får använda och vilka appar de ser eller kan ladda ned i Windows Store.

Du kan ange och hantera alla dessa gränser på webben, oavsett var du befinner dig. Logga in på Family Safety-webbplatsen, tryck eller klicka på namnet på det barn vars inställningar du vill ändra och följ anvisningarna därifrån.

Obs!

 • Du kan också hantera Family Safety på varje enskild familjemedlems dator om du så föredrar.

Visa alla

Ange tidsgränser

Du kan begränsa barnens tid vid datorn på två olika sätt. Med tilldelad tid anger du hur många timmar om dagen barnet får använda datorn. Du kan t.ex. låta dem sitta två timmar om dagen vid datorn under veckan, men ge dem lite mer tid på helgerna. Med spärrtid anger du tider då ingen dator får användas (t.ex. efter läggdags eller under skoltid).

 • Tryck eller klicka på Tidsbegränsningar och gör något av följande:

  • Tryck eller klicka på fliken Tilldelad tid, kontrollera att tidstilldelningsfunktionen är aktiverad och välj hur många timmar och minuter som barnet får använda datorn under vardagar och helger.

  • Tryck eller klicka på fliken Spärrtid, kontrollera att spärrtidsfunktionen är aktiverad och dra sedan för att markera tidsblock för varje dag då barnet inte får använda datorn över huvud taget.

Begränsa vilka webbplatser ditt barn får besöka

Du kan begränsa vilket innehåll på Internet som ditt barn får komma åt på två olika sätt. Du kan använda webbfiltrering för att ange övergripande kategorier med webbplatser som ditt barn får besöka. Du kan t.ex. låta dem gå till barnvänliga webbplatser och sådana som är av allmänt intresse, medan webbplatser med vuxet innehåll blockeras automatiskt. Du kan också tillåta eller blockera vissa webbplatser – eller vissa sidor på en webbplats – genom att ange webbadresser eller URL:er.

Så här filtrerar du alla webbplatser efter kategori

 1. Tryck eller klicka på Webbfiltrering och sedan på Begränsningsnivå.

 2. Kontrollera att webbfiltreringen är aktiverad och välj sedan vilka webbplatskategorier som barnet får besöka med hjälp av skjutreglaget.

Så här tillåter eller blockerar du specifika webbplatser

 1. Tryck eller klicka på Webbfiltrering och sedan på Tillåt eller blockera.

 2. Kontrollera att webbfiltrering är aktiverat, ange en webbadress och tryck eller klicka på Tillåt eller Blockera.

  Du kan lägga till flera webbadresser på den här sidan om du gör det en i taget. Dessutom kan du välja att ange samma åtkomstbehörighet för en webbplats till flera medlemmar i familjen.

Så här tillåter eller blockerar du nedladdning av filer

Du kan även begränsa vad ditt barn får ladda ned från Internet så att hon eller han inte laddar ned något virus eller något program som du inte vill ha.

 1. Tryck eller klicka på Webbfiltrering och sedan på Begränsningsnivå.

 2. Kontrollera att webbfiltreringen är aktiverad. Markera kryssrutan Blockera filnedladdning från webben under Filnedladdningar om du vill förhindra att ditt barn laddar ned appar, spel och andra filer från webben. (Eller så avmarkerar du kryssrutan så att barnet får ladda ned filer.)

Ange begränsningar för spel och appar

Du anger begränsningar för vilka spel och appar som ditt barn får använda på liknande sätt som du anger webbplatsbegränsningar. Du kan ange en ålders- och innehållsbaserad klassificeringsnivå för alla spel och för appar som de kan se i eller ladda ned från Windows Store. Du kan också välja att tillåta eller blockerar specifika titlar.

Använda Windows Store och spelklassificeringsnivåer

 1. Tryck eller klicka på Spelbegränsningar och sedan på Klassificering.

 2. Kontrollera att begränsningar är aktiverade och välj sedan en klassificeringsnivå med hjälp av skjutreglaget. Om du vill kan du använda ett annat system för spelklassificering.

  Nedladdningsbegränsningarna i Windows Store baseras på barnets spelbegränsningar i Family Safety.

Så här tillåter eller blockerar du specifika spel

 1. Tryck eller klicka på Spelbegränsningar och sedan på Spellista. Kontrollera att spelbegränsningar är aktiverade.

 2. Välj lämpliga alternativ för specifika spel.

Så här anger du andra appbegränsningar

Du kan också välja om du vill att ditt barn ska kunna använda andra appar och program, oavsett om de har laddats ned från Windows Store eller inte.

 1. Tryck eller klicka på Appbegränsningar.

 2. Kontrollera att appbegränsningsfunktionen är aktiverad och välj de appar som du vill tillåta eller blockera.

Hantera barnets förfrågningar

Med tiden kan du behöva göra andra inställningar för familjens datoranvändning. Ditt barn kanske till exempel vill ladda ned och spela ett nytt populärt spel, söka efter information på Internet för ett projekt i skolan eller få lite mer tid vid datorn för att bli klar med en hemläxa. I Family Safety kan dina barn skicka önskemål via e-post om nya appar, spel och webbplatser som de vill få lov att använda. Du kan hantera förfrågningarna enskilt eller på en och samma plats på Family Safety-webbplatsen.

 1. Tryck eller klicka på Förfrågningar.

  De senaste förfrågningarna är sorterade efter kategori.

 2. Tryck eller klicka på den nedrullningsbara listan under Svar bredvid varje förfrågan och välj en åtgärd.

Obs!

 • Du kan tillåta alla dina barn eller bara det valda barnet att använda webbplatsen, spelet eller appen det gäller. På samma sätt kan du blockera något för bara ett eller alla barn. Webbplatser, spel och appar läggs till i listorna Tillåt och Blockera efter vad du väljer.

Nästa avsnitt: Övervaka barnets datoranvändning med aktivitetsrapporter

Övriga resurser

Gå till Family Safety

Ändra inställningarna på Family Safety-webbplatsen.

Family Safety: Vanliga frågor och svar

Har du en fråga? Kolla in våra vanliga frågor och svar.

Tjänststatus

Kommer du inte åt Family Safety? Kontrollera tjänststatusen.

Hjälp från andra

Ställ din fråga i forumen.