Skydda barnen när de använder datorn

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Ange lämpliga begränsningar för ditt barn

Om du lägger till barnen i din Microsoft-kontofamilj kan du se till att de skyddas när de använder datorn, samtidigt som du ger dem friheten att utforska. Du kan se till att webbplatser med olämpligt innehåll blockeras eller bara ange vilka webbplatser du vill att barnen ska kunna se. Du kan också se till att de bara kan använda appar och spel som är lämpliga för deras ålder, och du kan ställa in skärmtidsbegränsning så att de inte ägnar allt för mycket tid åt den virtuella världen. Barnen kan be dig om tillåtelse att få fortsätta surfa när tiden gått ut eller för att visa eller ladda ned det som är blockerat. Tillsammans bestämmer ni vilka begränsningar som passar bäst.

Du kan konfigurera och hantera de här begränsningarna på account.microsoft.com/family. Logga in med ditt Microsoft-konto, markera namnet på det barn vars inställningar du vill ändra och följ sedan instruktionerna.

Obs!

 • Tidsbegränsningarna gäller enligt datorns inställda tid. Därför måste inte alla datorer ha samma tidszon för att inställningarna ska fungera på rätt sätt.

Visa alla

Ange tidsgränser

Du kan begränsa barnens skärmtid på två olika sätt. Du kan ange när de får använda sina enheter och du kan också ställa in maxtid per enhet så att du avgör hur många timmar per dag de får använda enheterna. Du kan t.ex. låta dem sitta två timmar om dagen vid datorn under veckan, men ge dem lite mer tid på helgerna.

 1. Välj Skärmtid och ändra inställningen för Blockera enhetsanvändning vissa tider från Av till .

 2. Välj vilka tider per dag som du vill låta barnen använda sina enheter. Om du vill kan du även ange en maxtid per enhet. Om du inte vill ange en maxtid väljer du Obegränsad.

Begränsa vilka webbplatser ditt barn får besöka

Det finns många bra saker man kan lära sig via Internet, men det finns också många saker du inte vill att barnen ska se. Du kan begränsa vilken typ av webbplatser barnen kan visa. Du kan till exempel tillåta att de tittar på kända webbplatser med barnvänligt och allmänt innehåll, och välja att automatiskt blockera webbplatser med innehåll som är olämpligt för barn. Du kan också tillåta eller blockera särskilda webbplatser, eller vissa sidor på en webbplats, via deras webbadresser eller URL:er, eller ställa in barnens konton så att de bara kan besöka webbplatser som du anger som säkra.

Så här konfigurerar du webbplatsbegränsningar

 1. Välj Webbplatser och ändra inställningen för Blockera olämpliga webbplatser från Av till .

  Nu är innehåll som är olämpligt för barn blockerat, InPrivate-surfning är blockerat och Bing Säker sökning är aktiverat.

 2. Om du vill att barnen bara ska kunna besöka webbplatser som du uttryckligen har tillåtit, markerar du kryssrutan bredvid Visa bara webbplatser på listan över tillåtna.

Så här tillåter eller blockerar du specifika webbplatser

 1. Välj Webbplatser.

 2. Om du vill lägga till en webbplats i listan över tillåtna, går du till Tillåt alltid de här och anger URL:en till den webbplats du vill tillåta.

 3. Om du vill lägga till en webbplats i listan över blockerade, går du till Blockera alltid de här och anger URL:en till den webbplats du vill blockera.

Ange begränsningar för appar och spel

Att ange begränsningar för vilka appar och spel barnen får använda fungerar ungefär som när du anger begränsningar för webbplatser. Du kan ange en åldersbaserad nivå så att barnen kan använda appar och spel som anses vara lämpliga för deras ålder, men inte appar som anses för avancerade för dem eller som inte har någon åldersgräns. Du kan även tillåta eller blockera särskilda titlar.

Barnen kan be dig om tillåtelse att få använda en blockerad app eller spela ett blockerat spel, och du kan svara på den här förfrågan från din e-post, direkt från barnens aktivitetsrapport eller genom att logga in på enheten barnen använder och godkänna direkt.

Obs!

 • Förut fanns det två olika Av/På-knappar för app- och spelbegränsningar – en för appar och en för spel. Nu hanteras båda alternativen med en enda knapp. Om du tidigare bara har aktiverat begränsningar för ett av alternativen, men inte det andra, gäller inställningarna fortfarande. Men om du inaktiverar app- och spelbegränsningen och sedan aktiverar den igen, begränsas både appar och spel.

Så här använder du åldersbaserade klassificeringsnivåer

 1. Välj Appar och spel och ändra inställningen Blockera olämpliga appar och spel från Av till .

 2. Gå till Begränsa appar och spel och välj en åldersgrupp som är lämplig för barnet.

  Barnen kan alltid be om tillåtelse att få använda det som är blockerat.

Obs!

 • På enheter som kör Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 eller äldre versioner av Windows, blockeras som standard alla appar och spel som inte har en åldersgräns när du aktiverar app- och spelbegränsning. Det här gör att mindre barn skyddas från att använda olämpliga appar och spela spel som är för avancerade för dem, men det kan också blockera vissa appar som du vill att de äldre barnen ska kunna använda, som produktivitetsappar för ordbehandling och kalkylblad. Du kan välja att aktivera app- och spelbegränsningar för de mindre barnen, men bara övervaka de äldre barnens app- och spelanvändning med hjälp av aktivitetsrapporter.

Hantera barnets förfrågningar

Med tiden kan du behöva göra andra inställningar för familjens datoranvändning. Ditt barn kanske till exempel vill ladda ned och spela ett nytt populärt spel, söka efter information på Internet för ett projekt i skolan eller få lite mer tid vid datorn för att bli klar med en hemläxa. Barnen i din Microsoft-kontofamilj kan skicka önskemål till dig via e-post om nya appar, spel och webbplatser som de vill få lov att använda. Du kan hantera varje enskild förfrågan via din e-post men du kan också hantera alla på ett enda ställe på account.microsoft.com/family.

 1. Välj Senaste aktivitet.

  De senaste förfrågningarna är sorterade efter kategori.

 2. Bredvid varje förfrågan finns knappar. Välj knappen Tillåt om du godkänner förfrågan och knappen Avböj om du vill avvisa förfrågan.

Nästa: Övervaka barnets enhetsanvändning med aktivitetsrapporter

Övriga resurser

Gå till Microsoft-kontofamilj

Ändra dina inställningar för Microsoft-kontofamiljen.

Konfigurera Family Safety

Lär dig att lägga till konton i din Microsoft-kontofamilj.

Hjälp från communityn

Ställ din fråga i communityforumen.