Ange programåtkomst och standardvärden

I Ange programåtkomst och standardvärden kan du göra en app otillgänglig utan att avinstallera den. Du kan också ange standardappar för vissa vanliga aktiviteter som gäller för alla konton på datorn.

Börja med att öppna sidan Ange programåtkomst och standardvärden:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv kontrollpanelen i sökrutan och tryck eller klicka på Kontrollpanelen.

 3. Välj Stora ikoner under Visa efter och tryck eller klicka på Standardprogram.

 4. Tryck eller klicka på Ange programåtkomst och standardvärden.

Ange programåtkomst

Om du vill göra ett program otillgängligt utan att avinstallera det kan du konfigurera det så att det inte visas på de platser där program normalt visas.

 1. Tryck eller klicka på Anpassad under Välj en konfiguration på sidan Ange programåtkomst och standardvärden.

 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera åtkomst till detta program bredvid de program som inte ska vara tillgängliga och tryck eller klicka på OK.

Obs!

 • Du kan göra ett program tillgängligt igen genom att markera kryssrutan igen.

 • De ändringar som du gör i programåtkomsten tillämpas på alla användare på datorn.

 • Ikonerna för vissa program som inte kommer från Microsoft kanske visas även om du avmarkerar kryssrutan för programmen.

Ange standardprogram

Du kan ange standardappar för vissa vanliga aktiviteter som gäller för alla konton på datorn. Vi rekommenderar dock att du använder standardinställningarna under Datorinställningar. Mer information finns på Välja vilka appar som ska användas som standard i Windows.

 1. Välj något av följande under Välj en konfiguration på sidan Ange programåtkomst och standardvärden:

  • Datortillverkare: Program som väljs av datortillverkaren anges som standard. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt.

  • Microsoft Windows: Program som medföljer Windows anges som standard. Du kan fortfarande komma åt alla andra program som är installerade på datorn.

  • Program från andra programvarutillverkare än Microsoft: Program från andra tillverkare än Microsoft som är installerade på din dator anges som standard. Åtkomsten till de angivna Microsoft-programmen tas bort. Du kan dock få tillgång till Microsoft-program när som helst genom att ändra inställningen till Egen.

  • Egen: Du kan välja en kombination av Windows-program och program från andra tillverkare än Microsoft som standard.

 2. Tryck eller klicka på OK.

Obs!

 • Alla alternativ som finns i konfigurationerna Microsoft Windows och Program från andra programvarutillverkare än Microsoft finns under Egen.

 • Om du väljer Använd min/mitt nuvarande under Egen används det aktuella standardprogrammet för kategorin även i fortsättningen.

Behöver du mer hjälp?