Vad gör jag om installationsprogrammet för Windows 8.1 slutar svara?

Om du använder Uppgraderingsassistenten eller en DVD för att uppgradera till Windows 8.1 och installationsprogrammet slutar svara kan det bero på något av nedanstående. Försök åtgärda problemet genom att följa tipsen.

  • Installationen kanske fortfarande pågår i bakgrunden. Det kan ta upp till två timmar att installera Windows 8.1. Om du har väntat två timmar startar du om datorn och ser om Windows-välkomstskärmen visas.

  • Datorn kanske har maskinvara eller drivrutiner som inte är kompatibla. Om Uppgraderingsassistenten inte slutfördes går du till Windows Compatibility Center och söker efter kända kompatibilitetsproblem med maskinvara eller drivrutiner. Koppla från all onödig extern maskinvara från datorn innan du kör installationsprogrammet för Windows 8.1 igen.

  • Datorn kanske har programvara som förhindrar uppgraderingen. Om du har antivirusprogramvara kanske du måste avinstallera den innan du uppgraderar till Windows 8.1. Vi rekommenderar att du använder borttagningsverktyget som levererades av programvarutillverkaren, om ett sådant finns. Om du använder krypteringsprogramvara kanske du måste pausa den innan du uppgraderar.

  • Det kan vara problem med installationsmediet. Installera direkt från installationsprogrammet för Windows 8.1 för bästa resultat. Om du ändå skapar installationsmedia för att installera Windows 8.1 rekommenderar vi att du använder ett USB-flashminne i stället för en DVD. Om du behöver eller föredrar att använda en DVD väljer du en långsammare skrivhastighet när du bränner skivan: ju lägre skrivhastighet, desto mindre risk för fel under bränningsprocessen.

Behöver du mer hjälp?