Appen Ljudinspelaren för Windows: Vanliga frågor och svar

Ljudinspelaren är en app som du kan använda för att spela in ljud med upp till tre timmar per inspelningsfil. Du kan använda appen bredvid andra appar, så att du kan spela in ljud medan du fortsätter att arbeta på datorn. (Det finns också ett skrivbordsprogram med samma namn, men den här artikeln handlar om appen Ljudinspelaren.)

Visa alla

Hur spelar jag in?

 • Du börjar spela in genom att trycka eller klicka på den runda knappen med en mikrofon i mitten. Det här är knappen Spela in.
  Knappen Spela in
 • Om du vill pausa inspelningen trycker eller klickar du på Pausa.

  Knappen Pausa
 • Om du vill återuppta samma inspelning som du pausade trycker eller klickar du på Pausa igen.

 • Om du vill spara inspelningen trycker eller klickar du på Stoppa. Inspelningen visas i listan med inspelningar.

  Knappen Stoppa

  (Nästa gång du trycker eller klickar på Spela in börjar en ny inspelning.)

Hur byter jag namn på inspelningar?

 1. Tryck eller klicka på den inspelning som du vill byta namn på.

 2. Tryck eller klicka på Byt namn.

 3. Ange ett nytt namn för inspelningen. Tryck eller klicka på Byt namn.

Var sparas inspelningarna?

Inspelningarna lagras i appen Ljudinspelaren. Om du avinstallerar appen tas dina inspelningar bort. Om du vill skicka inspelningsfilen till någon via en annan app använder du snabbknappen Dela.

Hur delar jag inspelningar?

 1. Öppna Ljudinspelaren.

 2. Tryck eller klicka på den inspelning som du vill dela.

 3. Svep från skärmens högerkant och tryck på Dela.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Dela.)

 4. En lista med de appar som du har och som stöder delning visas. Om du vill skicka en inspelning med e-post trycker eller klickar du på E-post och följer anvisningarna. Om du vill dela en inspelning med en app trycker eller klickar du på appen och följer anvisningarna.

Du kan också skicka inspelningsfiler som bifogade filer direkt från appen E-post. Tryck eller klicka på Ljudspelaren från menyn när du väljer en fil som du vill bifoga till ett e-postmeddelande.

Hur trimmar jag mina inspelningar?

 1. Tryck eller klicka på de inspelningar som du vill trimma.

 2. Tryck eller klicka på Trimma.

 3. Dra vänster och höger ände av tidslinjen till de nya start- och slutpunkter som du vill använda.
  Du kan spela upp den trimmade inspelningen för att kontrollera att den börjar och slutar där du vill. Justera start- och slutpunkterna om det behövs. Tryck eller klicka på OK.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill spara den trimmade delen som en ny inspelningsfil trycker eller klickar du på Spara en kopia.

  • Om du vill ersätta inspelningen med den trimmade delen trycker eller klickar du på Uppdatera original.

Obs!

 • Du kan inte trimma om du har minimerat Ljudinspelaren så att den tar upp mindre än 672 bildpunkter av skärmens bredd. Du måste förstora Ljudinspelaren för att kunna trimma.

Hur tar jag bort inspelningar?

 1. Tryck eller klicka på den inspelning som du vill ta bort.

 2. Tryck eller klicka på Ta bort.

Varför pausas inspelningen när jag flyttar appen till bakgrunden?

Ljudinspelaren fortsätter inte att spela in i bakgrunden när jag använder andra appar. Om du vill använda Ljudinspelaren med andra appar använder du dem bredvid varandra.

Använda Ljudinspelaren bredvid andra appar

 1. Öppna Ljudinspelaren.

 2. Svep in från skärmens överkant tills en öppning visas bakom appen och dra den åt vänster eller höger.
  (Om du använder en mus klickar du på skärmens överkant och drar appen nedåt tills en öppning visas bakom appen och drar den sedan åt vänster eller höger.)

 3. Gå tillbaka till Startskärmen och öppna en andra app. Den visas bredvid Ljudinspelaren på samma skärm.

 4. Justera hur stor del av skärmen som Ljudinspelaren ska ta upp genom att flytta listen mellan apparna.

Hur ger jag Ljudinspelaren tillåtelse att använda min mikrofon?

 1. Öppna Ljudinspelaren.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Behörigheter.

 4. Ändra inställningen för Mikrofon till . Nu kan du spela in.

Hur justerar jag mikrofonens volym?

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Ljud i sökrutan och tryck eller klicka på Ljud.

 3. Tryck eller klicka på fliken Inspelning.

 4. Tryck eller klicka på Mikrofon och sedan på Egenskaper.

 5. Tryck eller klicka på fliken Nivåer. Använd reglagen om du vill justera mikrofonens volym och styrka.

 6. Tryck eller klicka på OK och sedan på OK igen för att stänga Ljud.

Behöver du mer hjälp?