Startskärmen

Windows-självstudie: Sida 3 av 11

Alla appar, vänner och webbplatser på ett ställe

På Startskärmen kan du öppna appar och skrivbordsprogram, se vad dina vänner har för sig och komma åt dina favoritwebbplatser och filer.

Panelerna på Startskärmen kan visa uppdateringar från vänner, nya mejl och nästa avtalade tid i din kalender, utan att du behöver öppna någon app. Och eftersom alla som använder datorn kan logga in med sitt eget Microsoft-konto kan varje användare anpassa sina paneler, färger och bakgrunder.

Gå till Startskärmen

Var du än är på datorn finns det några olika sätt att gå tillbaka till Startskärmen.

Start-knappen
Tryck eller klicka på Start-knappen Windows-tangenten längst ned till vänster på skärmen.
Windows-tangenten på ett tangentbord
Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten på tangentbordet.
Snabbknappen Start

Öppna snabbknapparna och tryck eller klicka på Start. Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Söka, dela, skriva ut och mycket mer.

Tips!

När du befinner dig på skrivbordet kan du nå snabbinställningar som Energialternativ, Aktivitetshanteraren, Kontrollpanelen och Enhetshanteraren genom att högerklicka på Start-knappen.

Visa alla dina appar

Vyn Appar
I vyn Appar hittar du alla dina appar och program. Du öppnar vyn Appar genom att dra fingret uppåt från mitten av Startskärmen eller genom att klicka på pilen Nedåtpil nere till vänster på Startskärmen.

Om du vill kan du välja att vyn Appar ska visas när du loggar in. Information om hur du gör finns i Anpassa din dator.

När du har installerat en ny app i Windows Store visas den i vyn Appar. Sedan kan du fästa den på Startskärmen eller i Aktivitetsfältet på skrivbordet om du vill kunna nå den snabbt.

Fästa appar som du använder ofta

Du kan fästa dina favoritappar på Startskärmen och i Aktivitetsfältet på skrivbordet så att du snabbt når dem och kan se uppdateringar på deras paneler.

Steg 1

Dra uppåt från mitten av skärmen för att gå till vyn Appar. (Om du använder en mus klickar du på pilen Nedåtpil nere till vänster på skärmen.)
Nedåtpil

Steg 2

Tryck och håll ned eller högerklicka på appen som du vill fästa. Du kan välja och fästa flera appar samtidigt.

Markerad app

Steg 3

Tryck eller klicka på Fäst på Start eller Fäst i Aktivitetsfältet. De appar du fäster visas sedan i slutet av Startskärmen eller Aktivitetsfältet på skrivbordet.

Alternativ för att fästa
Tips!

Du kan snabbt söka efter en app genom att börja skriva namnet på Startskärmen eller i vyn Appar.

Ta bort appar från Startskärmen

Om du inte längre vill ha en viss panel på Startskärmen kan du ta bort den. När du tar bort en app från Start avinstalleras den inte. Appen visas fortfarande när du söker efter den, och den finns fortfarande kvar i vyn Appar när du behöver den.

Så här tar du bort en app från Startskärmen

 1. Tryck och håll ned eller högerklicka på panelen du vill ta bort från Startskärmen.
  Du kan markera och ta bort flera paneler samtidigt. Om du vill rensa dina markeringar på Startskärmen eller i vyn Appar trycker eller klickar du på ett öppet område på skärmen, eller så trycker eller klickar du på Anpassa.

 2. Tryck eller klicka på Fäst inte på Start.
  De valda apparna tas bort från Startskärmen men du kan fortfarande söka efter dem och de finns kvar i vyn Appar.

Ordna Startskärmen

Du väljer själv hur du vill ordna och anpassa Startskärmen. Du kan ändra storlek på paneler och flytta dem precis som du vill ha dem. Du kan till exempel göra de paneler som du använder ofta större och paneler du använder sällan mindre. Välj den storlek och ordning på panelerna som du tycker ser bäst ut. Du kan också dela in panelerna i grupper så att du enkelt hittar dina appar. Oavsett hur du väljer att ordna dina paneler blir det enklare att nå de appar, mappar, webbplatser och kontakter du använder ofta om du anpassar Startskärmen.

Så här flyttar du en panel på Startskärmen

 1. Gå till Startskärmen och tryck på och håll ned panelen du vill flytta. (Om du använder en mus klickar du på panelen och håller den nedtryckt.)

 2. Dra panelen till önskad plats.

Så här ändrar du storlek på en panel på Startskärmen

 1. Gå till Startskärmen och tryck på och håll ned panelen du vill ändra storlek på. (Om du använder en mus högerklickar du på panelen.)

 2. Tryck eller klicka på Ändra storlek.

 3. Välj önskad storlek.

Så här skapar du en grupp med paneler

 1. Tryck och håll ned eller högerklicka på panelerna du vill gruppera på Startskärmen.

 2. Dra dem till ett öppet område och släpp dem när ett grått fält visas bakom dem. Därmed skapas en ny grupp.

 3. Om du vill namnge gruppen trycker eller klickar du där det står Namnge grupp ovanför gruppen och anger ett nytt namn.

  När du har skapat en grupp kan du flytta hela gruppen på Startskärmen.

Så här flyttar du en grupp med paneler

 1. Dra ihop om du vill zooma ut på Startskärmen. (Om du använder en mus klickar du på zoomikonen Zoomikonen nere till höger på skärmen.)
 2. Tryck och dra eller klicka och dra gruppen med paneler till önskad plats.

  När du har flyttat färdigt grupperna trycker eller klickar du var som helst på skärmen för att zooma in.

Behöver du mer hjälp?