Trycka, svepa och mycket mer

Om du vill veta vad vi menar med svepa, trycka och andra sätt att interagera med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 när du använder en pekskärm tittar du i den här tabellen.

Vad vi säger Så här gör du Vad den gör
Vad vi säger

Tryck

Illustration av tryck
Så här gör du

Tryck en gång på ett objekt.

Vad den gör

Öppnar, väljer eller aktiverar det du trycker på. Liknar att klicka med en mus.

Vad vi säger

Håll ned

Illustration av att hålla ned
Så här gör du

Tryck ned fingret och låt det vara kvar där ungefär en sekund.

Vad den gör

Visar information där du kan få veta mer om ett objekt eller öppnar en meny som gäller det du håller på med för stunden. Om du till exempel vill flytta, ändra storlek på eller fästa en panel på Startskärmen trycker du på den och håller ned. Fungerar bara för vissa objekt.

Liknar att högerklicka med en mus.

Vad vi säger

Dra ihop eller dra isär om du vill zooma

Illustration av hur du zoomar genom att dra ihop
Så här gör du

Tryck på skärmen eller på ett objekt med två eller fler fingrar och dra sedan fingrarna mot varandra (dra ihop) eller från varandra (dra isär).

Vad den gör

Zoomar in eller ut visuellt, som med bilder eller kartor. En bra plats att utforska detta är Startskärmen.

Vad vi säger

Dra för att skrolla

Illustration av att dra för att skrolla
Så här gör du

Dra fingret på skärmen.

Vad den gör

Bläddrar bland det som finns på skärmen. Liknar att skrolla med en mus.

Vad vi säger

Dra för att ordna om

Illustration av att dra för att ordna om
Så här gör du

Tryck på ett objekt och dra det kort i motsatt riktning mot hur sidan skrollas, och flytta det sedan dit du vill ha det. (Om du kan skrolla till höger och vänster drar du upp eller ned.) När du har flyttat objektet till den nya platsen släpper du det.

Vad den gör

Flyttar ett objekt. Liknar att dra med en mus.

Vad vi säger

Svep för att välja

Illustration av att svepa
Så här gör du

Svep på ett objekt med en kort, snabb rörelse på tvären jämfört med hur sidan kan skrollas. Till exempel:

 • Om sidan kan skrollas åt vänster eller höger sveper du objektet uppåt eller nedåt för att välja det.

 • Om sidan kan skrollas uppåt eller nedåt sveper du objektet åt vänster eller höger för att välja det.

Vad den gör

Markerar ett objekt och visar oftast appkommandona. En bra plats att prova detta är i appen E-post.

Vad vi säger

Svepa eller dra från kanten

Illustration av att svepa in från skärmens kant
Så här gör du

Starta vid kanten och svep med fingret snabbt eller dra över skärmen utan att lyfta fingret.

Vad den gör
 • Öppna snabbknapparna (Sök, Dela, Start, Enheter, Inställningar). Svep in från högerkanten.

 • Öppna en nyligen använd app. Svep in från vänsterkanten. Fortsätt svepa om du vill växla mellan alla appar som du använt nyss.

 • Öppna en annan app samtidigt. Dra in från vänster kant utan att lyfta fingret och dra sedan appen tills en avgränsare visas. Flytta sedan appen dit du vill ha den och dra i avgränsaren för att justera storleken på appen.

 • Visa en lista över nyligen använda appar. Dra in från vänster kant utan att lyfta fingret och skjut sedan tillbaka appen mot vänsterkanten.

 • Visa kommandon för de aktuella apparna, som Nytt och Uppdatera. Svep in från över- eller nederkanten.

 • Avsluta en app. Dra nedåt från överkanten utan att lyfta fingret och dra sedan appen längst ned på skärmen.

Vad vi säger

Rotera

Illustration av två fingrar och en pil som visar att fingrarna vrider ett objekt
Så här gör du

Sätt två eller fler fingrar på ett objekt och vrid på handen.

Vad den gör

Roterar objekt i den riktning som du vrider på handen. Bara vissa objekt kan roteras.

Kontrollera om du har en pekskärm

Du måste ha en pekskärm för att kunna göra detta.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Klicka på Dator och enheter och sedan på Datorinfo.

Kontrollera skärmupplösningen

Skärmen måste ha en upplösning på minst 1 024 × 768 för att du ska kunna ha flera fönster och appar samtidigt på skärmen.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Bildskärm.

Om du vill veta hur du utför liknande åtgärder med en mus eller ett tangentbord kan du läsa mer i Mus och tangentbord: Nyheter. Mer information om hur du använder de nya funktionerna finns i självstudiekursen Hitta rätt.

Behöver du mer hjälp?