Söka efter datorer, enheter och innehåll i nätverket

Första gången du ansluter till ett nätverk kanske du tillfrågas om du vill söka efter datorer, enheter och innehåll i nätverket samt om du vill ansluta till enheter, t.ex. skrivare och TV-apparater, automatiskt. Om du aktiverar den här inställningen förbereds datorn för fil- och enhetsdelning i nätverket. Dessutom konfigureras lämpliga brandväggs- och säkerhetsinställningar för den typ av nätverk som du är ansluten till. Du kan inaktivera den här inställningen när du vill.

Förbereda datorn för fil- och enhetsdelning i ett nätverk

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk, Anslutningar och sedan på din nätverksanslutning.

 3. Aktivera Hitta enheter och innehåll.

  Hitta enheter och innehåll
  Hitta enheter och innehåll

Obs!

 • Aktivera den här inställningen för hemnätverk och små kontorsnätverk eller när du känner till och litar på personerna och enheterna i nätverket. Inställningen gör att datorn kan ansluta till enheter i nätverket, t.ex. skrivare. Inaktivera den här inställningen för nätverk på offentliga platser (t.ex. kaféer och flygplatser) eller om du inte litar på personerna och enheterna i nätverket.

 • Den här inställningen är inte tillgänglig för domännätverk (t.ex. om du tar hem en bärbar dator från jobbet).

 • När du aktiverar den här inställningen ändras brandväggsinställningarna så att viss kommunikation tillåts, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk. Om du vet att du inte behöver dela filer eller skrivare är det säkrast att inaktivera inställningen.

 • Om du inaktiverar inställningen blockeras följande appar och tjänster: PlayTo, fildelning, nätverksidentifiering samt automatisk konfiguration av skrivare, TV-apparater och andra enheter i nätverket.

Så här hittar du delade objekt i ett nätverk

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Den här datorn i sökrutan och tryck eller klicka på Den här datorn.

Platsen där de delade objekten visas beror på vilket slags nätverk du har och vilken version av Windows som körs på datorn där du söker efter de delade filerna eller mapparna.

Från en dator med
Om du har en/ett
Delade objekt visas under

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT eller Windows 7

Hemgrupp

Hemgrupp

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 eller Windows Vista

Arbetsgrupp eller domän

Nätverk

Windows XP

Arbetsgrupp

Mina nätverksplatser

Om du inte ser objekt i ett nätverk som bör ha delats med dig ber du personen som delar objekten om sökvägen (den ska börja med \\datornamn\). Skriv sökvägen i adressfältet i Den här datorn.

Om objekten som du har delat inte visas under Nätverk kan du anpassa mappvisningen i Den här datorn och se vilka objekt som har delats och vilka personer som du delar dem med. Öppna en mapp som innehåller de objekt som du tror delas. Tryck eller klicka på Detaljer i gruppen Layout på fliken Visa. Tryck eller klicka på Lägg till kolumner och välj Välj kolumner. Välj Delad och Delad med och tryck eller klicka på OK.

Felsöka problem med delning i ett nätverk

 • Kontrollera att datorerna finns i samma hemgrupp eller arbetsgrupp och att varje dator har ett unikt namn.

  1. Öppna System genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva System i sökrutan och trycka eller klicka på System.

  2. Tryck eller klicka på Egenskaper.

  3. Om du vill ändra datorns eller nätverkets namn trycker eller klickar du på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 • Om datorn finns i en arbetsgrupp använder du samma kombination av användarnamn och lösenord på alla datorer. Om ditt konto på en dator exempelvis är ”Lisa” och lösenordet är ”Ch0kl@d” använder du samma namn och lösenord på alla datorer i arbetsgruppen.

 • På datorer som kör Windows 7, Windows 8 eller Windows RT kontrollerar du att du har aktiverat delning för det nätverk som du är ansluten till. Det här behöver du göra på varje dator som du vill använda för att dela objekt. På datorer som kör Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 kontrollerar du att du har aktiverat reglaget Hitta enheter och innehåll.

 • Om du fortfarande har problem kontrollerar du att nätverksidentifiering, fil- och skrivardelning och delning av gemensamma mappar är aktiverat för alla datorer i hemgruppen eller arbetsgruppen.

  1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva avancerad delning i sökrutan och trycka eller klicka på Hantera avancerade delningsinställningar.

  2. Expandera den aktuella profilen.

 • Kontrollera att datorn med de delade filerna och mapparna är påslagen och inte i strömspar- eller viloläge. Tryck eller klicka i adressfältet i Den här datorn och skriv \\datornamn för att försäkra dig om att det inte har uppstått några problem med nätverksanslutningen.

 • Kontrollera att du endast använder en brandvägg och att den är konfigurerad så att hemgrupper eller arbetsgrupper tillåts.

 • Om du vill öppna delade filer och mappar som finns på en dator som kör Windows XP från en dator med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 är det enklast att lägga objekten i mappen Delade dokument. Högerklicka sedan på det objekt som du vill dela, klicka på Delning och säkerhet och markera kryssrutan Dela ut den här mappen i nätverket. Om du vill redigera de delade objekten på andra datorer i nätverket markerar du kryssrutan Tillåt att användare på nätverket ändrar mina filer.

Behöver du mer hjälp?