Använda Skärmtangentbordet för att skriva

Det finns flera olika typer av tangentbord. Det vanligaste är ett fysiskt, externt tangentbord som du kopplar till datorn.

I Windows finns även ett hjälpmedelsverktyg som heter Skärmtangentbordet. Du kan använda Skärmtangentbordet i stället för ett fysiskt tangentbord när du navigerar på datorn och skriver text. Du behöver inte ha en pekskärm om du vill använda Skärmtangentbordet. I Skärmtangentbordet visas ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter. Du väljer tangenter med hjälp av musen eller ett annat pekdon, eller så kan du bläddra bland tangenterna på skärmen med hjälp av en enskild fysisk tangent eller tangentgrupp.

Obs!

 • En dator med en pekskärm har även ett pektangentbord. Om du använder en Windows-dator med en pekskärm visar du pektangentbordet genom att trycka i ett textfält eller ett annat område där du kan skriva. Mer information om pektangentbordet finns i Använda pektangentbordet.

Så här öppnar du Skärmtangentbordet

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Skärmtangentbordet i sökrutan och tryck eller klicka på Skärmtangentbordet.

  Ett tangentbord som du kan använda för att navigera på datorn och skriva text visas på skärmen. Tangentbordet visas på skärmen tills du stänger det.

Obs!

 • Om du vill öppna Skärmtangentbordet från inloggningsskärmen trycker eller klickar du på knappen Hjälpmedel Hjälpmedelsknappen längst ned till vänster på inloggningsskärmen och trycker eller klickar på Skärmtangentbord.

Så här ändrar du hur information matas in med Skärmtangentbordet

 • När Skärmtangentbordet är öppet trycker eller klickar du på knappen Alternativ och väljer sedan önskat alternativ:

  • Använd klickljud. Använd det här alternativet om du vill höra ett ljud när du trycker på en knapp.

  • Visa knappar så att det blir lättare att flytta runt på skärmen. Använd det här alternativet om du vill att knapparna ska tändas när du skriver.

  • Aktivera numeriskt tangentbord. Använd det här alternativet om du vill utöka Skärmtangentbordet med en numerisk knappsats.

  • Klicka på tangenter. Använd det här läget om du hellre vill ange text genom att klicka eller trycka på skärmtangenter.

  • Hovra över tangenter. Använd det här läget om du använder en mus eller joystick för att peka på en knapp. De tecken du pekar på matas in automatiskt när du pekat på dem under en viss tid.

  • Sök genom tangenter. Använd det här läget om du vill att Skärmtangentbordet oavbrutet ska söka genom tangentbordet. I sökläget markeras områden där du kan skriva tangentbordstecken genom att använda en tangentbordsgenväg, en annan indataenhet eller en enhet som simulerar en musklickning.

  • Använd textförutsägelse. Använd det här alternativet om du vill få ord föreslagna i Skärmtangentbordet när du skriver så att du inte behöver skriva ut varje helt ord.

  Obs!

  • Textförutsägelse finns för engelska, franska, italienska, tyska och spanska. Om du vill använda något av dessa språk och det inte är installerat, installerar du språkfilerna för språket.

  • Om du använder läget för att hovra eller söka och oavsiktligt minimerar Skärmtangentbordet kan du återställa det genom att peka på det i Aktivitetsfältet (för läget hovra) eller genom att trycka på sökknappen (för läget söka).

  • Om du minimerar Skärmtangentbordet och växlar till startskärmen eller en app i helskärmsläge kan du inte nå Skärmtangentbordet. Öppna först Skärmtangentbordet och gå sedan till startskärmen eller appen.

Behöver du mer hjälp?